Reklama
Banner

Novohradské putování - zastavení druhé

Email Tisk

Novohradské horyPokračování naší cesty Novohradskými horami začneme v Benešově nad Černou, jenž bývá označován jako jejich severní vstupní brána. Rozkládá se v údolí řeky Černé mezi Novohradskými a Slepičími horami. Ať se podíváte, na kterou stranu chcete, obklopují Vás kopce a kopečky porostlé převážně smrkovými nebo smíšenými lesy. Abyste se mohli opravdu rozhlédnout, je třeba vyšplhat až na ta nejvyšší místa.

K pohledu na Benešov však stačí bez velkého hledání projít část naučné stezky, která Vás zavede na místo zvané „Vyhlídka“. Městečko tady máte jako na dlani i s jeho dominantou - kostelem sv. Jakuba Většího - původně gotickou stavbou z roku 1332. K dalším památkám patří především budova renesanční radnice postavené v roce 1594 a sousední dům č. p. 125, jehož výstavba spadá do 14. stol. Na náměstí najdeme kromě tří kašen také morový sloup sv. Jana Nepomuckého z roku 1726.
K výletu z Benešova zvou nejdřív Slepičí hory se svými vrcholy Kohoutem (870 m. n. m) a Vysokým kamenem (865 m. n. m), kterému místní říkají Slepice. Provedou nás tu značené turistické trasy.

Kostel sv. Jakuba Většího

Poklad
Nedaleko Benešova nad Černou se zvedá nevysoká hora. A tam, v jeskyni pod mohutnou skalou, je ukryt nesmírný poklad. Skála se otevře vždy jednou v roce — na Květnou neděli, ve chvíli, kdy se v blízkém kostele zpívají velikonoční pašije.
Zvěst o pohádkovém pokladu se donesla i k chudobné vdově v nedaleké vsi. Žila sama s malým děckem v dřevěné chaloupce na pokraji vsi. Mladá žena často vzpomínala na muže, který před časem zahynul v lese, kde jej při kácení stromů rozdrtil mohutný smrk. Od té doby se bída a hlad nastěhovaly do chaloupky. Ustaraná vdova jen těžko sháněla práci, často neměla co do úst, a tak hladověla a s ní, což bylo pro ni nejbolestnější, i malé děcko.
Zkazka o pokladu nedávala ženě spát. Stále častěji a vzrušeněji snila o tom, jak by se jí i osiřelému dítěti žilo, kdyby se jí podařilo objevit poklad.
V tom roce se jaro trochu opozdilo. Ale teplý vítr a hřejivé paprsky slunce už přece probouzely přírodu k novému životu. Nešťastná vdova téměř na pokraji zoufalství vzala na Květnou neděli plačící dítě do náručí, do plachetky vstrčila černou slepici, která prý nosí štěstí do domu, a vydala se do skal hledat tajemný poklad.
Bělostné břízy zářily svěží zelení prvních lístků, z tlejícího listí už dávno vyrazily první fialky. Žena zmateně bloudila od skály ke skále. Její krok se zrychloval, napětí rostlo. U největší skály se zastavila pod převislým balvanem. Byla tak vyčerpaná, že už nemohla dál. Právě v tu chvíli zazněly z kostela pašijové zpěvy a před udivenou ženou se s ohlušujícím rachotem otevřela skála.
Žena se strachem roztřásla, dítě začalo ještě víc naříkat. Teprve po chvilce si žena dodala odvahy a vstoupila do skalní sluje, odkud vyzařovalo jasné světlo. Pokročila dál a spatřila poklad, nad nímž zůstala v ustrnutí stát. Takové bohatství si nikdy nedovedla představit. Ve velkých truhlicích se třpytily stříbrné groše i velké tolary, v jiných zase množství zlatých dukátů. Oslňujícím leskem zářily průzračné diamanty, zeleně probleskovaly velké smaragdy, červeně rubíny a modře safíry. Drahé kameny zářily i na stěnách jeskyně, veliké diamanty zdobily honosné zlaté i stříbrné šperky.
Žena stála v němém úžasu, ani nevěděla jak dlouho. Když se vzpamatovala, posadila dítě na zem, odložila i černou slepici a oběma rukama nabírala peníze, šperky i drahokamy. S tím, co stačila unést, vyšla z jeskyně.
Když vystoupila na denní světlo, skála se náhle opět s velikým rachotem zavřela. Marně zoufalá matka volala své dítě, marně obíhala skálu ze všech stran a hledala jiný vchod či průrvu, kudy by se do skály znovu dostala. V kostele už dozpívali pašije a poklad byl opět tajemně ukryt lidskému zraku.
Nešťastná matka se celá zdrcená vrátila domů. Měla teď dost peněz a krásných šperků. Byla bohatá. Černá slepice jí přinesla štěstí, ale zároveň i veliký smutek, protože ztratila to nejcennější: milované dítě. Proto ji bohatství netěšilo. Konala dobré skutky. Bohatě obdarovávala chudáky, snažila se zmírnit bolest nemocných a hlavně obšťastňovala děti. Sama však tesknila stále víc a víc.
Když přešel rok, s nedočkavostí se vypravila opět ke skále. Už netoužila po bohatství — jediná touha ji sem přiváděla: najít opět své milované dítě.
Opět ve stejnou hodinu se v kostele ozvaly pašijové zpěvy a skála se skutečně otevřela. Matka zoufale vběhla do ozářené sluje. Nezajímala se o zlato, stříbro ani o drahokamy, ale běžela ke svému dítěti, které se smálo, radostně mávalo rukama a radovalo se. V jedné ruce drželo krásné červené jablko. Matka se slzami v očích se vrhla k dítěti, objala je, vzala do náručí a nevšímajíc si pokladu, vynesla je před skálu.
Teprve venku si všimla, jaká se s dítětem stala velká změna. Nesmírně vyrostlo, zesílilo a bylo velice pěkně oblečeno. Vypravovalo, že se mu ve skále žilo velice dobře. Prý se o ně starala bíle oděná paní, která byla velice vlídná a dovedla vypravovat krásné pohádky.
Šťastná matka se vrátila se znovunalezeným dítětem domů a žila v klidu a spokojeně ve své chaloupce.

(S. Cífka, J. Pecka: Pověsti českokrumlovska a kaplicka,1969)

Zlatá Ktiš


Z Benešova se vydáme směrem na jih do „srdce Novohradských hor“, jak se píše v jednom informačním letáku. Vybereme-li si cestu autem, projíždíme nejdříve Černým Údolím. Kdybychom zde odbočili z hlavní silnice, směrovky nás dovedou k lesovně Žofín, poblíž které se nachází nejstarší národní přírodní rezervace u nás i ve střední Evropě  - Žofínský prales. Je oplocený a pro veřejnost nepřístupný, ale můžeme si jej prohlédnout alespoň z kolem vedoucí cyklostezky.

Hlavní silnice z Černého Údolí nás dovede do Pohorské Vsi a dál potom přes Leopoldov až do Pohoří na Šumavě, odkud můžeme přejet či přejít na rakouskou stranu hranice a třeba si Novohradky prohlédnout z „druhé strany“. Pohoří se pro návštěvníky může stát také výchozím bodem pro výšlap na nejvyšší české novohradské vrcholy - Kamenec (1072 m. n. m) a Myslivnu (1040 m. n. m).
Informace o zdejších zajímavostech a turistických trasách Vám ochotně podají v infocentru v Pohorské Vsi i ostatních íčkách v regionu.

Zpáteční cestu si můžeme zpříjemnit posezením a občerstvením se na Baronově mostě - mezi Pohořím na Šumavě a Leopoldovem - v krásném prostředí novohradských lesů. Pokračujeme až do Černého Údolí, kde odbočíme z hlavní silnice po již zmiňovaných směrovkách k Žofínu. Projedeme Černým Údolím a odbočka vpravo nás zavede přes Mlýnský vrch a Hojnou Vodu až ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě, známému poutnímu místu na úpatí Kraví hory. Říká se, že pramen, který vytéká pod kostelem, je léčivý. Na Kraví hoře je rozhledna s dalším krásným výhledem na Novohradky.

A teď už nabereme směr přes Horní Stropnici k městu Nové Hrady, které jsou docela zajímavé především množstvím památek na poměrně malém prostoru. Dominantu tvoří gotický hrad Nové Hrady, podle kterého dostalo město a zdejší hory své jméno. Empírová budova zámku byla postavena začátkem 19. stol. jako reprezentativní sídlo zdejšího vládnoucího rodu Buquoyů. V současné době je zámek sídlem Akademického a univerzitního centra. K návštěvě zvou také klášter Božího Milosrdenství a kostel sv. Petra a Pavla. Kromě těchto památek si mají návštěvníci možnost prohlédnout Buquoyskou hrobku, barokní lékárnu, hradní kovárnu či koželužnu.
Kromě historických staveb jsou v okolí města značené pěší i cyklistické stezky, které své návštěvníky provedou historií i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Celoročně je zde pro místní i návštěvníky připraven bohatý kulturní program.

Divadlo Nové Hrady


Odkazy:

Infocentrum Benešov

Pohorská Ves

Kulturní a informační centrum Nové Hrady

Zámecké slavnosti Nové Hrady

Zdroj foto: autorka článku, internetSouvisející články:
Nejnovější články:
Starší články:

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Přihlášení

Nechte si poradit...

Jaká kniha, divadlo, koncert či jiná akce by našim čtenářům neměly uniknout?

RENATA PETŘÍČKOVÁ

redaktorka K21

Nechte si poradit, knihy jež uleví duši... Jak jste si asi všimli, zrovna já tu jsem většinou přes knihy, které se nějak zabývají psychologií a seberozvojem. To je velmi široké téma a také patří v knihkupectví k těm nacpanějším regálům. Nějak plynule jsem k nim došla přes pár pokusů s romantickými knihami v ranném mládí a už jsem u nich zůstala. Myslím si, že o takovou knihu alespoň čas od času člověk stojí. Které mne oslovily a ovlivnily nejvíce? Možná tou úplně první byl vždycky Malý princ, kterého když jsem doopravdy pochopila, tak to byl přenádherný sladkobolný pocit. Mám ráda také knihu Elisabeth Haich: Zasvěcení, to je ale bible pro celý život a jsem dosud ráda, že mnoho z tam řečeného je mi zatím zahaleno tajemstvím. Přístupnější a komerčnější jsou pak knihy Davida Deidy, pro muže Cesta pravého muže, a pro ženy snažící se mužům porozumět pak Když jde o muže. Z andělských děl Doreen Virtue pak Chci změnit svůj život, ale nemám na to čas, nebo V zajetí jídla, Zbavte se svých kil bolesti, což jsou její nejméně andělské, nejvíce psychologické a do hloubky ženské duše jdoucí tituly. A mezi poslední okouzlení patří Alberto Villoldo a Návrat duše, což je kniha, která je výtečným základem pro každého, kdo chce vůbec porozumět psychologii, kořenům šamanismu a své vlastní duše. A kdo má rád, stejně jako já tarot, tak kromě své vlastní knihy Základní tarot a Svět tarotu, ráda poradím cokoliv od Barbary Moore.Ta je mojí velkou učitelkou! A když bych měla poradit něco "naživo"? Pak jsou to přednášky Jaroslava Duška všude různě po republice a v pražských divadlech jeho Duše K, Čtyři dohody nebo Pátá dohoda. Přednášky Pjéra la Šéze, které jsou o jungovské psychologii, do které přidává své vlastní názory, které dovolím si říci - jsou velmi podnětné a odvážné. Když zajdu ještě dál, tak příští rok by měl Brno navštívit Clemens Kuby a opět představit své mentální léčení a možná i novou knihu, zatím nevíme...

Počasí v ČR


Banner

Hledat

Mimísek 15

Partneři

Čtěte také...

Bečov získal ocenění za zpřístupnění expozic nevidomým a slabozrakým

Bečov perCena Adolfa Heyduka se již druhým rokem uděluje památkám, které jsou nejvíce přívětivé ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům. Státní hrad a zámek Bečov získal cenu za rok 2016 díky prohlídkám pro nevidomé a slabozraké návštěvníky, které pořádá s ha...

Nové komentáře

 • 09.06.2017 02:40
  Držte se ...
  Pane Juraji, Jsem ...
   
 • 19.05.2017 06:43
  ...
  chia semínka miluju.
   
 • 18.05.2017 09:05
  Děkujeme
  Dobrý den, děkujeme za ...

Facebook

Twitter


Literatura

Konfigurace vnitřního JÁ Stevea Jobse

altApple, budhismus, design, Zen, dokonalost, komiks… je vůbec možné zkombinovat tyto diametrálně odlišné pojmy do harmonického celku? Jak spolu souvisí například Apple a budhismus? Pojítkem je výrazná a silná osobnost, spoluzakladatel společnosti...

Divadlo

Poznejte zákulisí Divadla Rokoko!

Rokoko 200Zajímá vás, co všechno se děje v zákulisí divadla, ještě než se diváci usadí v sále a rozevře se opona? Klasický zmatek před představením i místa, kam se běžný divák nikdy nedostane, můžete vidět už 27. března od 17:30 hodin v Divadle Rokok...

Film

Cesta na Měsíc znovu po 110 letech aneb pojďme 6. 9. 2012 na premiéru unikátního, dokumentárního filmu!

cesta na mesic plakatKdo by neznal obrázek měsíční tváře se zabodnutým projektilem v oku? Který z kluků nečetl román Julese Verna a kdo by neznal díla H. G. Wellse? A kdo by neslyšel o slavném ztraceném, zničen...