Cihla a její matka hlína na vlastní oči, uši i kůži: Národní památkový ústav pořádá workshopy tradičních technologií

Cihla a její matka hlína na vlastní oči, uši i kůži: Národní památkový ústav pořádá workshopy tradičních technologií

Stodoly 200Hlína, materiál, který pro stavebníky minulosti znamenal tolik, kolik pro ty dnešní třeba beton, je díky praktickým i teoretickým programům Národního památkového ústavu po celý letošní rok středem zájmu laiků i odborníků. Hlínu ve formě pálené i nepálené představí přednáškami, prohlídkami, ale také workshopy; při nich účastníci poznají nebo si vyzkouší, jak široké využití má hlína nejen na památkách. Dvě významné akce se uskuteční již na začátku června; v pátek a v sobotu 5. a 6. června workshop v Hrubé Vrbce v Jihomoravském kraji a v úterý 9. června workshop v Šárovcově Lhotě v Královéhradeckém kraji.

 

„Šíři využití hlíny a její nezbytnost ve stavitelství minulých dob si lidé dnes neuvědomují, dříve se však bez ní neobešla žádná stavba. Na jižní Moravě, ale také třeba na Mělnicku byly z hlíny stěny domů i hospodářských staveb; vznikaly buď pěchováním hlíny do bednění nebo vyskládáním z hliněných válků či ze sušených, nepálených cihel. Ani v oblastech, kde se stavělo převážně ze dřeva a kamene, hlína nechyběla; používala se jako výplň konstrukcí hrázděných staveb, vymazávaly se jí mezery mezi trámy roubených staveb, kámen se zdil na hlínu, ve všech typech domů se používala hliněná mazanina jako ochrana proti ohni i jako izolační materiál a rozličné typy staveb dostávaly hliněné omítky,“ vysvětluje hlavní organizátorka a zároveň odborná garantka tématu Cihla a její matka hlína Alena Dunajová z brněnského pracoviště NPÚ.


První červnový pátek a sobotu se v Hrubé Vrbce v Jihomoravském kraji uskuteční již třetí ročník workshopu Zachraňte stodoly, na němž mohou mladí i staří, místní i turisté sledovat kdysi běžné zpracování hlíny či vyslechnout přednášky odborných pracovníků z NPÚ a dalších institucí. Hlavně si však budou moci – za asistence praktiků i teoretiků – vlastníma rukama vyzkoušet přípravu hliněných směsí a také vyzdívání i omítání při opravě autentických památek, unikátního souboru podélně průjezdných stodol, který se v Hrubé Vrbce dochoval. Zábavy s poučením si užijí i děti při šlapání hlíny, výrobě cihel a válků i omítání a prostor dostane rovněž soudobá výtvarná práce s hlínou a přírodními pigmenty.

Stodoly workshop


Jen o několik dnů později se uskuteční další zajímavá akce, která ukáže hlínu z jiné stránky – ve formě pálené cihly, dnes mnohem častější a běžnější. Workshop O cihle a hlíně v cihelně bude hostit cihelna Martina Poura v Šárovcově Lhotě v Královéhradeckém kraji. Dopoledne bude věnováno přednáškám odborníků z Národního památkového ústavu, muzeí a Vysoké školy chemicko-technologické, odpoledne bude patřit vlastnoruční výrobě cihel a komentovaným prohlídkám cihelny. Během nich se účastníci dozvědí, jak se vyvíjela výroba cihel od ručního zpracování, plnění forem a pálení v malých milířových či komorových pecích až po velmi efektivní výrobu v pecích „kruhovkách“.


„Cihly nás již po staletí obklopují v podobě nepálené, ale v posledních dvou stech letech převažují ve formě pálené, jíž se bude věnovat náš workshop. Kdo však ví, co všechno bylo potřeba udělat, než mohl zedník vzít cihlu do ruky a položit ji do vazby s ostatními cihlami? Věřím, že na tyto otázky dáme v autentickém prostředí cihelny v Šárovcově Lhotě všem účastníkům odpověď,“ slibuje Jiří Balský  z josefovského pracoviště NPÚ.

Stodoly Sarovcova Lhota

Oba workshopy jsou součástí souboru aktivit, které Národní památkový ústav organizuje v rámci letošního projektu Cihla a její matka hlína  www.npu.cz/cihla-a-hlina/ . Cílem projektu je zvýšit povědomí o hlíně jako jednom z tradičních materiálů a pomoci docenit její význam. Odborníci z NPÚ pro veřejnost připravili přednášky, výstavy, workshopy či komentované prohlídky nejen o hliněné technologii, ale i o konkrétních formách a výsledcích jejího použití ve stavitelství venkova, v gotické architektuře, na pevnostních stavbách i v průmyslových areálech.

Zachraňte stodoly
v pátek a v sobotu 5. a 6. června
workshop v Hrubé Vrbce v Jihomoravském kraji

O cihle a hlíně
v úterý 9. června
workshop v Šárovcově Lhotě v Královéhradeckém kraji.

www.npu.cz


 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

Ježíš je mou největší srdcovkou, říká textař a libretista Michael Prostějovský

michael perex 1
I když je autorem textů k mnoha starším hitům, v posledních letech zazářil Michael Prostějovský především jako libretista světových muzikálů, které se v Česku hrají. Tím prvním byl Jesus Christ Superstar, ale přebásnil do češtin...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Jan Hus 1415 a 600 let poté

Jan Hus 200K 600. výročí upálení Jana Husa chystají Česká centra jako spoluorganizátor tématické výstavy s  podtitulem Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století.

...

Z archivu...


Literatura

Medicinské karty

medicinske karty200Moudrost indiánů nepřestane lidstvo nikdy fascinovat. Je hluboká a svým způsobem se dotýká podstaty lidského bytí, která snad ještě má být lidstvu skryta. Někdo ji vnímá dokonce jako nebezpečnou nebo minimálně rizikovou. Však také š...

Divadlo

Kdo lehce nabude, lehce také pozbude

kdo 200Kdo z nás by nechtěl přijít k velkému jmění, aniž by musel vynaložit příliš velké úsilí pro jeho získání či vydělání. Avšak takový štědrý movitý i nemovitý dar se může velmi rychle proměnit v dar danajský. Své o tom ví i hlavní protagonistka inscenace

Film

Bresson o Bressonovi aneb režisér sám o sobě
Bresson perO francouzském režiséru Robertu Bressonovi dlouho kolovalo mylné datum narození: nepřišel na svět v roce 1907, jak lecjaké příručky tvrdily, nýbrž o šest let dříve – a dožil se bezmála stovky. Většinu z jeho celkem 13 celovečerních filmů jsme mo...