Galerie v roce 2016 oslaví 220 let od svého založení
Banner

Galerie v roce 2016 oslaví 220 let od svého založení

narodnigalerie 200V příštím roce oslaví Národní galerie v Praze 220 let od svého založení. To z ní činí jednu z nejstarších veřejných uměleckých sbírek. Výroční výstava na téma darování a velkorysosti poprvé propojí všechny galerijní budovy a sbírky.

Dějiny galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy skupina šlechty a měšťanstva založila Obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění. V roce 1918 se Obrazárna proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového státu. Zanícení a velkorysost zakladatelů Obrazárny, mecenášství i kulturní politika nově vzniklého státu, který mj. v roce 1923 nakoupil legendární díla tzv. francouzské sbírky, zásadním způsobem přispěly ke vzniku moderní galerie. Řada muzeí odvozuje svůj původ od daru či aktu štědrosti a šlechetnosti; nejinak je tomu i v případě Národní galerie v Praze. Rokem 220. výročí jejího založení budou proto rezonovat právě témata darování, filantropie, podpory současného umění, ale také dialogu a kultivace vztahu mezi veřejným a soukromým sektorem.

Rok 2016 bude ve znamení 700. výročí narození Karla IV., který se stane hlavní postavou rozsáhlého česko - německého výstavního projektu.

Dalším projektem připomene v příštím roce Národní galerie 30. výročí založení sbírky architektury.

Galerie bude hostit výstavu francouzského malíře Henri Rousseaua a představí díla renesančního malíře Lucase Cranacha st.

Dále bude zpřístupněn areál středověkého Kláštera sv. Anežky České se sochařským parkem a palác Kinských představí novou dramaturgii atraktivních krátkodobých výstav.

V roce 2015 prošla Národní galerie zásadní proměnou, spočívající v přijetí Koncepce rozvoje Národní galerie na léta 2015–2020. Jedním z cílů bylo v roce 2015 zvýšení návštěvnosti Veletržního paláce a jeho otevření se především mladším cílovým skupinám. Zaměření na mladé návštěvníky významně podpořilo zavedení vstupu zdarma do sbírkových expozic pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let. Nejambicióznějším výstavním projektem byla výstava Umělci a proroci uspořádaná ve spolupráci se Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu nad Mohanem; z doprovodných programů si velkou popularitu získal projekt letního kina na střeše Veletržního paláce. Kromě péče o sbírky, odborné činnosti a pořádání výstav Národní galerie nabídla pestrou škálu doprovodných a vzdělávacích aktivit napříč všemi sbírkami. Palác Kinských na Staroměstském náměstí bude od února 2016 hostit hlavní expozici výroční výstavy Velkorysost: Umění obdarovat, mapující identitu a poslání nejstarší české sbírkotvorné instituce.

Galerie1

Hlavním výstavním projektem starého umění bude v příštím roce výstava Císař Karel IV. 1316–2016 ve Valdštejnské jízdárně a v Karolinu. Výstava k 700. výročí panovníkova narození je první česko-bavorskou zemskou výstavou; po Praze bude mít své pokračování v Norimberku. Bezmála dvě stě exponátů zapůjčených z více jak stovky nejprestižnějších evropských a amerických muzeí, církevních i soukromých sbírek představí portrét významného vladaře oproštěný od zkreslujících nánosů ideologických předsudků. Výstavu doprovodní bohatý doprovodný program jak na české, tak i na bavorské straně.

Koncepce rozvoje Národní galerie klade mimo jiné důraz na postupnou revitalizaci dlouhodobých expozic jednotlivých sbírek. V příštím roce budou zahájeny významné změny ve dvou galerijních objektech – Klášteře sv. Anežky České a paláci Kinských. S výroční výstavou bude zahájena postupná revitalizace přízemního parteru paláce Kinských ve snaze nabídnout kvalitní veřejný prostor určený odpočinku a volnočasovým aktivitám, který by se měl stát centrálním objektem galerie i živým informačním centrem. Výstavní prostory paláce Kinských budou hostit nevýznamnější zahraniční výstavy; v září 2016 zde bude otevřena výstava Henri Rousseaua připravovaná ve spolupráci s Musée d'Orsay v Paříži.

V červnu bude veřejnosti nově zpřístupněn revitalizovaný areál Kláštera sv. Anežky České. Historii františkánského ženského a mužského kláštera připomene expozice lapidária a prohlídkový okruh, věnovaný osobnosti královské princezny Anežky, zakladatelky a první abatyše kláštera. Sochařským parkem ožijí upravené klášterní zahrady přístupné severní branou z Dvořákova nábřeží. Vstup do zahrad bude volný a kromě exteriérových soch a objektů nabídnou také prostor pro posezení, komunitní aktivity a kulturní program s cílem vytvořit zde programový zárodek motivující ke kultivaci vltavského břehu v této stále části Starého města.

Změny ve Schwarzenberském paláci se ponesou v duchu příprav nové stálé expozice manýrismu a baroka. Otevření nové expozice by mělo proběhnout v roce 2017. Byly zahájeny přípravy nové sbírkové expozice umění 19. stoleti, moderního a současného pro Veletržní palác. Změny ve stálých expozicích budou klást důraz na provázání dosud odděleně prezentovaného českého a zahraničního umění. Koncepce sbírek bude mnohem více vycházet z tematických aspektů, kulturně-společenského kontextu uměleckých děl či autorských a jednouživatelských souborů.

Galerie2

Tématem příštího roku bude pokračování odborné diskuze nad osudem Veletržního paláce a očekáváním a potřebami Národní galerie.

Kromě výroční výstavy, Karla IV. a Rousseaua představí Národní galerie v příštím roce také výstavní projekt Tři století americké grafiky, který do Prahy zavítá z National Gallery of Art ve Washingtonu.

Ve Šternberském paláci bude od června jako součást stálé expozice výstava Cranach ze všech stran prezentující, vedle maleb, také výsledky výzkumu, díky nimž se divák dostane pod povrch procesů vzniku Cranachova díla.

Snahou Národní galerie v roce 2016 bude zvyšování návštěvnického komfortu. Pro snadnější návštěvnickou orientaci bude zjednodušen systém vstupného. I v příštím roce budou v Národní galerii pokračovat dny volného vstupu související nejen s výročím galerie, ale i s celopražskými akcemi, na nichž se galerie podílí. 

Zdroj foto: Ctibor Čejpa, ngprague.cz


 

Rozhovor

Ondřej Müller: příběh Harryho Pottera považuji za uzavřený, ale moc by mě zajímaly osudy některých dalších postav

HP 200Před slušnou řádkou let se stal Ondřej Müller objevitelem Harryho Pottera pro český knižní trh. Jak to tenkrát celé probíhalo, se dozvíte z následujícího rozhovoru.

 

...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Při archeologickém průzkumu na Bečově byly nalezeny původní ozdobné prvky z relikviáře sv. Maura

Pruzkum Becov2Podlaží kaple v bečovském hradu zkoumali v květnu a červnu archeologové. Cílem bylo doplnit prázdná místa v poznání stavebního vývoje objektu a detailně prozkoumat podlaží kaple nejen pro potřeby plánované stavební obnovy hradního jádra. ...

Z archivu...


Literatura

Nová detektivní série Souřadnice zločinu začíná, nejprve v Táboře

mrtva200Legenda české fantastiky Jiří W. Procházka se pustil do v poslední době moderního žánru - ponořil se do vod detektivního příběhu. Nebyl na to sám, pomohla mu jeho činorodá manželka a spisovatelka knih převážně pro dětské čtenáře, Klára Smolíková. Jak s...

Divadlo

Listopadový Den flamenka: žhavý temperament a spalující vášeň v objetí kytary i tance

flamen200Kdo zažil někdy večer v zapadlé sevillské hospodě nebo koncert legendárního Paca de Lucii či některého jiného velikána flamenka, nikdy už nezapomene na tu atmosféru. Ohnivý temperament a virtuozita se snoubí v gejzírech prudkých emocí, atmosféra by se...

Film

Pravidla moštárny - srdcervoucí klasika

mostarna perexPravidla moštárny – už jste určitě slyšeli aspoň tento název, že? Nebo jste dokonce četli knižní předlohu filmu, o kterém je právě řeč. V každém případě – podívejte se, nebo se podívejte znovu, protože jde o j...