Národní kolo pro výběr památek ucházejících se o označení Evropské dědictví (EHL)
Banner

Národní kolo pro výběr památek ucházejících se o označení Evropské dědictví (EHL)

vyzva npu200Národní památkový ústav vyhlásil výzvu do národního kola pro výběr pamětihodností ucházejících se o tento titul.                                                                                                                          

 

Cílem označení je přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s Evropskou unií na základě společného kulturního a přírodního dědictví. Má za úkol propagovat evropský rozměr pamětihodností, zpřístupnění co nejširší veřejnosti a zajištění vysoce kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit.                                                                                                            

Výzva je určena správcům a majitelům památek přírodních, archeologických, průmyslových nebo městských, kulturních krajin, památných míst, kulturních statků a objektů a také nehmotnému dědictví, které se váže k určitému místu. Uzávěrka je 15. prosince 2016.                                                                                                                                            

EHL (Evropské dědictví) je prestižní ocenění Evropské unie, které doplňuje další iniciativy, např. Seznam světového dědictví UNESCO, nebo evropské kulturní trasy Rady Evropy; má přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s EU na základě společných hodnot, historie a kulturního dědictví.                                                                                                                                                 

Historie EHL sahá do roku 2006, kdy vzniklo jako mezivládní iniciativa 17 evropských států. O pět let později byla původní iniciativa přijata rozhodnutím Rady Evropy a Evropského parlamentu pod názvem European Heritage Label. V roce 2015 proběhlo první řádné výběrové řízení, jehož se zúčastnila i Česká republika. Prvním českým statkem, který byl na prestižní seznam zapsán, se stal přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.                                                                              

Jako Evropské dědictví jsou označeny pamětihodnosti, které mají symbolickou hodnotu pro Evropu, sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování EU, pomáhají evropským občanům získat poznatky o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, budování EU, demokratických hodnotách a lidských právech, nebo podporují vytváření sítí pamětihodností a památkářů s cílem sdílet zkušenosti a osvědčené postupy.       

Definice pamětihodnosti, která se chce ucházet označení Evropské dědictví, zahrnuje přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské památky, kulturní krajiny, památná místa, kulturní statky a také nehmotné dědictví, jež se váže k určitému místu. Může jít buď o samostatnou pamětihodnost, národní tematicky vázanou pamětihodnost, nebo o nadnárodní tematicky vázanou pamětihodnost. Mezi hlavní kritéria pro zápis do seznamu patří symbolická hodnota pamětihodnosti pro Evropu,

ale i kvalita navrhovaného projektu. Výběr pamětihodnosti probíhá v první fázi na národní úrovni z rámci jednotlivých členských států. Příští národní kolo se uskuteční na podzim letošního roku. Předvýběr se zasílá Evropské komisi do Bruselu, kde 13 nezávislých expertů uskuteční konečný výběr.

vyzva npuSouvisející články:
Nejnovější články:
Starší články:

 

Rozhovor

Plážové tempo Stanislav Rudolf nezná

200 rudolfLetošní léto předvedlo různé podoby, kdy slunce pálilo o sto šest, na mnohé se nalepilo dovolenkové tempo (můj manžel ho nazývá „plážové“) a občas seslalo přílivy deště. Co dělají spisovatelé a ilustrátoři v létě? Jak se jim píše či kreslí pod...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Jak se ve společnosti uplatňovalo náboženství

200histrNakladatel Pavel Mervart vydal obsáhlý sborník Víra, kultura a společnost, zaměřený na rozličné podoby i směřování náboženských hnutí v českých zemích 19. a 20. století. Zvolen je co nejširší záběr - kniha se dotýká také dění na územích německojazyčnýc...


Literatura

Kuchařka Markéty Hrubešové pro vytížené ženy

kucharka tak varim jaPopulární herečka je dobře známá svou vášní k vaření. Zúčastnila se i pořadu VIP Prostřeno. Zároveň v roce 2011 vydala kuchařku pod názvem Tak vařím já, kde prezentuje své recepty. Kuchařka je urč...

Divadlo

Divadla ABC a Rokoko představila dramaturgický plán na sezonu 2015/16

Rokoko 200Městská divadla pražská představila dramaturgický plán na divadelní sezonu 2015/16. Diváci se mohou těšit na šest nových inscenací.

 

...

Film

Opět se koná přehlídka francouzského filmu

fff perexUž po dvacáté  - v Praze ve dnech 22.-29.11.2017 a poté v dalších městech České republiky (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava) - se k publiku obrací přehlídka trochu domýšlivě nazvaná Festival francouzského filmu.