Jak přemýšlet o dějinách, lidu a lidech

Jak přemýšlet o dějinách, lidu a lidech

o-dejinach-lidu-a-lidech perexJe jistě chvályhodné, že vycházejí výbory nejdůležitějších (přirozeně že kratších) textů, jaké sepsali naši přední historici – a netýká se to jen Josefa Pekaře, jedné ze zakladatelských osobností, od jejíhož narození zanedlouho uplyne rovných 150 let, ale třeba také dosud žijících Jaroslava Čechury, Petra Čorneje, Eduarda Maura, Františka Šmahela a dalších. Nyní k nim přibyl FRANTIŠEK KUTNAR (1903-1983).

 


V nakladatelství Pavel Mervart vyšla kniha nazvaná O dějinách, lidu a lidech, která sesbírala Kutnarovy drobnější práce, zpravidla dnes obtížně dostupné, často otištěné jen časopisecky, nebo dokonce neznámé, vyzdvižené z pozůstalosti. Více než dvacet statí pokrývá širokou škálu témat, kterými se Kutnar zabýval. K tomu přistupují jak tři závěrečné vzpomínkové črty (ať již u příležitosti životního výročí nebo skonu), tak úvodní zamyšlení nad jeho životní dráhou i odkazem.

František Kutnar jako člověk věrný svým zásadám
Pod zajisté Pekařovým vlivem se orientoval na zejména hospodářské dějiny, průkopnicky studoval poddanskou vesnici, avšak zabýval se v širším náhledu obrozeneckou dobou a v posledku se věnoval i pojetí a úkolům samotného dějepisectví. Snažil se přiblížit mentalitu minulých epoch a využíval to mu nejmodernějších metodologických nástrojů, jaké nabídla třeba sociologie. Celé jeho bádání přitom vychází z principů strukturalismu, který odmítne zavrhnout a z něhož průběžně čerpá po celý svůj život – však také kvůli tomu několik let nesměl vyučovat.

o-dejinach-lidu-a-lidech obalka 1

Sborník Kutnarových textů, k vydání připravených Magdalénou Pokornou a Zdeňkem Benešem, je rozčleněn do tří oddílů. První nazvaný O dějinách obsahuje práce věnované metodice a úkolům dějinnému bádání: všímá si nejen struktury historického faktu a jeho prezentace, ale také samotného písemného pojednání, když zkoumá postavení slova a věty v historické práci. Dotýká se historického názvosloví, zvažuje dosah regionální události v celospolečenském kontextu.

Věrnost svědomí nad vším
V oddílu O lidu se věnuje tváři české vesnice – jak je ostatně pojmenována i jedna z jeho nejslavnějších úvah, poprvé publikovaná za německé okupace (a podruhé až v této knize). Obírá se sociologií venkova, opakovaně se vrací k odkazu písmáků, vesnických samouků s literárním nadáním, kteří si vytrvale zapisovali dění kolem sebe. Ostatně milčickému rychtáři Vavákovi a jeho obsáhlým Pamětem (jejich vydání tiskem trvalo doslova celé století!) zasvětil celou monografii, o vydání vzpomínek sedláka Dlaska, jiného význačného písmáka, se pak osobně zasloužil. Bohužel nejen tyto práce jsou kvůli nadměrnému rozsahu vynechány – stejně jako objevné Malé dějiny brambor, které se sice dočkaly dvou vydání, ale stejně jsou nyní už nesehnatelné.

o-dejinach-lidu-a-lidech obalka 2

Třetí oddíl zahrnuje portréty významných i méně známých osobností – vedle osvícenských historiků dnes víceméně neznámých (Ignác Cornova, Mikuláš Adaukt Voight) jej přitahoval zejména František Palacký coby zakladatel českého dějepisectví. Probíral jeho pojetí společnosti, národa a státu, dovozoval politické smýšlení, zkoumal jeho podíl na novodobém českém nacionalismu. Také můžeme obhlédnout, jak postihl myšlenkový obzor svého vrstevníka, historika Zdeňka Kalisty.

Kutnarova pojednání se vyznačují přesnými, výstižnými formulacemi a postřehy, vyhýbá se používání zbytečné slovní vaty, nezaklíná se právě módními či závaznými koncepty (např. marx-leninismem), ačkoli je musel zohlednit. Stačí nahlédnout do dvou svazků Přehledných dějin českého a slovenského dějepisectví, které svědčí o tlacích normalizačního období. Stále si zůstává vědom svého venkovského původu, až citově podložené provázanosti s vesnicí - a je na to hrdý. Minulost venkova pro něho není odtažitým předmětem výzkumu, nýbrž živoucím důkazem sepětí dřívějška s dneškem. Ostatně o tom všem pojednává i ve své autobiografii Děkuji životu, vydané teprve před několika lety.

o-dejinach-lidu-a-lidech obalka

František Kutnar: O dějinách, lidu a lidech
K vydání připravili Magdaléna Pokorná a Zdeněk Beneš
Vydalo nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2019. 396 stran

Hodnocení: 90 %

www.pavelmervart.cz/kniha/o-dejinach-lidu-a-lidech-635/


 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

SKUPINA KRAUSBERRY SLAVÍ: JEDENATŘICET LET S JEDENATŘICETI PECKAMI

kraus200Zaplaťpánbůh za některé vyhazovy! Kdyby nemusel Martin Kraus odejít z kapely Bluesberry, asi by nevznikla kapela Krausber ry. Scéna české populární hudby by byla ochuzena o energií nabitou, originální skupinu, o písničky jako třeba Vlakem na Kolín, S...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Rhodos - Bájný ostrov, který se podle legendy vynořil z moře

Rhodos 200Řecko je mýty a legendami doslova prosycené. Báje se samozřejmě nevyhnuly ani ostrovu Rhodos. Je pravdou, že k Rhodosu se neváže tolik legend jako například ke Krétě, či k Aténám, ale těch několik málo pověstí je stejně zajímavých.

...

Literatura

Jedinečný nápad, dokonalý systém, skvělé ilustrace – to je Krasohled české poezie pro děti 19. století

hrapky-drapky-odpadky 200Petr Šrámek představuje všem, kdo mají rádi poezii a rádi nahlížejí do minulosti, verše literátů 19. století. Některé dobře známe – však jsme se s jejich díly potýkali od základní školy –, o jiných j...

Divadlo

Putování za zaniklým divadlem

Divadla 200V  tematické edici Zmizelá Praha právě teď vydává nakladatelství Paseka ve spolupráci s Národním muzeem (jeho Divadelním oddělením) práci teatroložky Olgy Vlčkové (*1976) s názvem Divadlo a divadelní scény.

...

Film

Desátý ročník Severského filmového podzimu odstartuje litevské drama

sasa200Na jubilejním desátém ročníku Severského filmového podzimu budou moci diváci zhlédnout nejen filmy evropského severu, ale i zástupce litevské kinematografie. Festivalové filmy podzimního výběru se představí ve 22 městech České republiky. Během pražské...