Pardubický zámek opět zabydleli páni z Pernštejna

Pardubický zámek opět zabydleli páni z Pernštejna

pernstejnove pardubiceVe Východočeském muzeu v Pardubicích se v rámci Pernštejnského roku, vyhlášeného Národním památkovým ústavem, koná již od června výstava Pardubice v době pánů z Pernštejna, jež si klade za cíl objasnit, jaký význam měli páni z Pernštejna v dějinách města, a připomenout jejich zásluhy o nejen o hospodářský ale i o kulturní rozvoj Pardubic.

 

 

Výstava je též motivována 500. výročím vydání městského zřízení a městského řádu pro Pardubice Vilémem z Pernštejna v roce 1512. Doba vlády pánů z Pernštejna nad Pardubicemi, která je ohraničena léty 1591, kdy Vilém z Pernštejna zakoupil Pardubice a okolní panství, a 1560, kdy Vilémův vnuk Jaroslav prodal pardubické panství císaři Ferdinandu I., představuje jednu z nejvýznamnějších kapitol v dějinách města. Vilém z Pernštejna přebudoval do té doby hospodářsky málo rozvinuté  poddanské městečko na rezidenci jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších šlechtických rodů v zemi.

pernstejnove pardubice

Reprezentativnost města i hradu, přestavěného na zámek, udivovala i současníky. Neméně skvěle potom přestavěl Pardubice v duchu rané renesance v letech 1538 až 1542 Vilémův syn Jan, který pokračoval i v úpravách zámku. Pardubice se za Pernštejnů rozrostly, zesílily hospodářsky a rozsah privilegií je přibližoval k postavení měst královských.

Mezi zajímavé exponáty výstavy patří faksimile pergamenové listiny z roku 1512, kterou dává Vilém z Pernštejna Pardubicím městské zřízení, nebo faksimile městské Knihy rudé z roku 1515. Součástí výstavy jsou též velkoformátové fotografie pardubických renesančních měšťanských domů, z nichž většina byla postavena v letech 1538 až 1542 po ničivém požáru a zvednuta o jedno patro, i zámeckých interiérů. Návštěvníky jistě upoutá i terakotový renesanční portál jednoho z domů nebo tři pánské střevíce, které byly nalezeny v zásypu pod podlahou druhého patra z jednoho domů. Jejich majitelem byl pravděpodobně nějaký řemeslník či nádeník, který přišel do Pardubic pracovat na pernštejnských renesančních stavbách z Itálie nebo tam nějaký čas pobýval, o čemž svědčí nález semínka rostliny vyskytující se jen v jižní Evropě pod podešví.

pernstejnove pardubice


Doprovodné akce: Exkurze po historické části města a komentovaná prohlídka výstavy s PhDr. Františkem Šebkem v pátek 21.9. od 16 hod a v sobotu 20.10. od 14 hodin
Večerní prohlídka zámku a výstavy s PhDr. Františkem Šebkem ve středu 19.9. a v pátek 26.10. od 19 do 22 hodin

Přednáškový cyklus:

Kapitoly z dějin Pardubic za vlády pánů z Pernštejna – podzimní cyklus
26. 9. 2012 František Šebek: Zdroje vody, hygiena a čistota v pernštejnských Pardubicích
3. 10. 2012 František Šebek: Obyvatelé města, městské zřízení a městská rada, privilegia
10. 10. 2012 František Šebek: Jak se v pernštejnských Pardubicích prodávalo, kupovalo a
vyrábělo (trhy, řemesla a cechy, pivo a víno, sůl).
17. 10. 2012 František Šebek: Městský soud a pořádek ve městě: rychtář a jeho pacholci, kat
a jeho dílo.
Přednášky se konají v rytířských sálech, vždy ve středu od 18 hodin.

pernstejnove pardubice

Pardubice v době pánů z Pernštejna
Datum a místo konání: 14.6.- 28.10.2012
Pořadatel: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č.p.2


Zdroj foto: autorka článkuSouvisející články:
Nejnovější články:
Starší články:

 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

Ozvěny ze Světa knihy/ 65. pole

Pole perex20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2014 je sice již minulostí, ale protože zde zástupci redakce Kultury21 objevili spoustu novinek a skvělých knižních titulů a navíc se potkali s kolegy různých nak...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Brno židovské - historie a památky židovského osídlení města Brna

brno 200Více než osm století soužití křesťanského a židovského obyvatelstva na území Brna za nechalo v historii města své stopy.

...

Literatura

Rázovitý kraj Slezska odkrývá Dlužná částka

dluzna castka 200V únoru vydala Eva Tvrdá ve svém vlastním nakladatelství Littera Silesia knihu s detektivní zápletkou Dlužná částka, která dýchá svým vlastním životem svérázného severu Moravy. Nevelká knížečka ve mně vyvolala údiv – v dobrém slova smy...

Divadlo

Mnoho nápadů láme Pitínskému dudákovi vaz

dudak perexNic nesluší historické budově Národního divadla tolik, jako inscenování českých klasických dramat a oper. Z tohoto důvodu připravila činohra Národního divadla ve své 131. divadelní sezoně pro svou první scénu návrat Tylova Strakonického dudáka a ...

Film

Tři tisíce na měsíc, exekuce, azyláky. Dokument o životě samoživitelek a samoživitele

Samozivy 200Samoživy. Takový název nese nový dokumentární film režisérky Olgy Sommerové, díky němuž máme možnost seznámit se s příběhy devíti žen, které vychovávají své děti samy, bez partnera a bez alimentů, a jednoho muže, jenž si osvojil čtyři děti, kte...