Hrady a zámky - sté výročí sarajevského atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu je pro rok 2014 jedním z centrálních témat

Hrady a zámky - sté výročí sarajevského atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu je pro rok 2014 jedním z centrálních témat

Hrady perexSté výročí sarajevského atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu, velkovévodu Františka Ferdinanda d´Este, je pro rok 2014 jedním z centrálních témat akcí, událostí a programů Národního památkového ústavu. Zahrnuje připomenutí vypuknutí první světové války v červenci 1914, životy a osudy významných osobností této doby, ale také radikální změnu životního stylu a podmínek všech vrstev obyvatelstva, ovlivněnou mimo jiné rozvojem vědy a techniky během „dlouhého“ 19. století.

 


Pomyslnou vlajkovou lodí objektů věnujících pozornost atentátu na Františka Ferdinanda d´Este, ale i soukromému životu jeho rodiny, je zámek Konopiště, hlavní a poslední sídlo následníka trůnu a jeho ženy Žofie Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu.

Hrady2

Na Konopišti byla proto zahájena nová celosezónní výstava Spojeni v životě i ve smrti. Exponáty vypovídající o sarajevských událostech z 28. června 1914 a třetí prohlídkový okruh zámku, zahrnující osobní apartmány rodiny následníka trůnu, jsou pro veřejnost otevřeny od 1. dubna do 31. října. Doplní je ještě další akce, například přednášky z cyklu Konec dlouhého století – sté výročí atentátu v Sarajevu, zádušní mše za Františka Ferdinanda a Žofii celebrovaná v sobotu 28. června, nebo Letní slavnost naplánovaná na sobotu 2. srpna s pohoštěním v podobě Františkových ovocných knedlíků a vařením piva.

K výročí sarajevského atentátu se připojují také další objekty ve správě NPÚ, jejichž historie je spjata s následníkem trůnu a jeho rodem, případně s rodinou jeho manželky Žofie, rozené hraběnky Chotkové z Chotkova a Vojnína.

Hrady1

Zámek Zákupy byl v červenci 1900 svědkem svatby následníka trůnu s Žofií Chotkovou. K tomuto výročí pracovníci zámku zpřístupní nové prostory připomínající členy habsburského rodu, kteří zde pobývali.

Zámek ve Velkém Březně nedaleko Ústí nad Labem se bude důkladněji věnovat Žofii Chotkové, která zde vyrůstala. Od konce června zde bude možné navštívit dvě výstavy: Žofie Chotková a Velké Březno – zaměřenou na její život na tomto místě a Velké Březno ve Velké válce, 1914–1918, věnovanou nejen životu hraběcí rodiny Chotků za války, ale také osudům velkobřezenských vojáků padlých za první světové války.

S rodem Chotků je spojen také zámek Veltrusy, jejich barokní letní sídlo s přírodně krajinářským parkem s daňčí oborou, alejemi, sochami, pavilony, ovocnými sady i poli.

Hrady3

Další významné osobnosti roku 1914 věnuje pozornost zámek Buchlovice, který v prvních dvou desetiletích 20. století zažíval nejvýznamnější období své historie. V této době sem za tehdejším majitelem, elitním diplomatem a ministrem zahraničních věcí habsburské říše, hrabětem Leopoldem Berchtoldem, dojížděly klíčové osobnosti evropské politiky.

Atentát neznamenal pouze smrt nástupníka trůnu. Symbolicky jím končí „dlouhé“ 19. století, v jehož průběhu došlo k prakticky největším změnám v historii: jak v oblasti životního stylu, tak z pohledu struktury měst, v přehodnocení vzdálenosti (železnice, telefon, telegraf, rádio), tak z hlediska vztahu věci a jejího zachycení a uchování (fotografie, gramofon, film) v historii. A proto je i konec „dlouhého“ 19. století tématem, kterému se Národní památkový ústav v roce 2014 intenzivně věnuje.

Ctibor Čejpa, podle podkladů Národního památkového ústavu, ilustrační foto NPÚ

www.npu.cz

( 0 hlasů )

 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

Buď jdeš dopředu nebo stojíš na místě.

MirelaZukal200Mirela Zukal - majitelka Galerie U Zlatého kohouta v Praze, s manželem společně podniká v oblasti filmového průmyslu a jsou majitelé firmy URANIA s.r.o.

 

 

...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Nově zrekonstruovaná Svatá Hora v Příbrami zve opět k návštěvě

svata hora200V průběhu loňského roku 2016 se zrekonstruovaná Svatá Hora v Příbrami stala naplno místem kultury a vzdělání. Celá rekonstrukce, pojatá jako vzor pro obnovu obdobného typu památek, získala také cenu za nejlepší rekonstrukci památkového objektu...

Z archivu...


Literatura

David Frej: Biologické hodiny

biol 200Velice zajímavá je publikace Davida Freje, která zcela uceleně a kompletně vypráví nejen o orgánových hodinách v našem těle, ale i o celé závislosti našeho organismu na přirozených rytmech. Ať už těch 24hodinových nebo celoročních. Ačkoliv se na první p...

Divadlo

„Ale, proboha, já nejsem můj milovaný Sartre, Wilde, Williams, Albee, Shakespeare…“ rdí se Petr Nýdrle

Jméno Petr Nýdrle je zlínským kulturním nadšencům jistě dobře známo, ale tento herec, učitel, scenárista a umělecký šéf zanikajícího divadla Malá scéna má co říct i ostatním. V rozhovoru se dozvíte věci o Malé scéně, ale budete svědky i osobního zamyšlení nad vážnějšími tématy.

Film

Láska bez bariér - romantická komedie, kterou musíte vidět

laskabezbarier-perex-novyJocelyn (Franck Dubosc) je úspěšný a bohatý podnikatel a nenapravitelný sukničkář. Aby ženu okouzlil, používá osvědčené postupy: vytahuje se, přetvaruje se a především neustále lže. Když jej nová he...