Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy
Banner

Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy

Gotika perexVýstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni a s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstava Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy představuje soubor pozdně gotických uměleckých děl, jenž byl představen v Západočeské galerii v Plzni. Tato expozice přilákala rekordní počet návštěvníků. V Národní galerii v Praze je z této přehlídky představen výběr obrazů a soch, který ukazuje, proč pozdně gotické umění z jihozápadních Čech vzbuzuje takovou pozornost.

 

Území jihozápadních Čech je v jagellonském období spojeno především s mocným šlechtickým rodem Švihovských z Rýzmberka a dalších jim příbuzných rodů (páni z Rýzmberka a Dolan, Rožmitálové, Černínové z Chudenic). Členové těchto rodů vlastnili rozsáhlá území, zastávali v nejvyšší funkce a patřili mezi nejbohatší osobnosti v Českém království. Jejich vysoký společenský statut se projevoval i prostřednictvím rozsáhlé donátorské činnosti; staly se největšími objednavateli v oblasti jihozápadních Čech a jejich umělecká reprezentace dosáhla v rámci Českého království nejvyšší úrovně.

Koncept výstavy ukazuje umělecká díla, vzniklá pro objednavatele již zmíněných šlechtických rodů, především Švihovských z Rýzmberka – např. Epitaf Půty Švihovského z roku 1504 či dochované části původního oltářního vybavení hradního kostela na Rabí z roku 1498.

Druhou část výstavy tvoří díla, jež za svůj vznik vděčí městům. Mezi největší objevy výstavy patří dosud neznámé reliéfy hlavního oltáře děkanského kostela v Klatovech s náměty z Kristova dětství. Pro hlavní oltář městského kostela v Kašperských Horách vznikla trojice soch, z nichž ústřední Panna Marie s Ježíškem se stala znakem výstavy. V okolí města Kašperské Hory se nalézala největší ložiska zlata a díky jeho těžbě a distribuci dále do Čech a do Evropy bohatla i města podél Zlaté stezky.

Světem vlastních původců artefaktů, řezbářů, malířů a dalších řemeslníků, se zabývá třetí část výstavy s názvem Fenomén řezbářských dílen. Na základě unikátní konfrontace vystavených děl Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku z první čtvrtiny 16. století lze poodhalit způsoby organizace řezbářské práce a formování výtvarné tradice na základě sdílení a předávání stylových forem.

Gotika

Část názvu výstavy – Obrazy krásy a spásy – spojuje tři termíny.

Termín „obrazy“ odkazuje ke středověkému souhrnnému označování soch a obrazů pojmem „imagines“. Dnes nám tyto obrazy přinášejí především zážitek krásy, zatímco původní, středověký divák si je spojoval s nadějí ve spásu své duše.

K projektu připravuje nakladatelství Arbor Vitae rozsáhlou publikaci, na níž pracoval tým odborníků z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu doprovází bohatý program přednášek a prohlídek, který připravuje lektorské oddělení Národní galerie v Praze.

Výstava se koná ve Šternberském paláci a potrvá do 6. července 2014.

Tiskové zpravodajství Národní galerie v Praze

www.ngprague.czNejnovější články:
Starší články:

 

Rozhovor

Michal Šefara o knize Podsvětí
sefara1„Když se podíváte na pražské metro, uvidíte opravdu fascinující stavbu, skutečnou jeskyni města“ říká v našem rozhovoru Michal Šefara, autoru velice zajímavého fantastického thrilleru s názvem Podsvětí. Děj této knihy je zasazen do pražského metra. J...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Pátrání po vzniku unikátních daguerrotypií z ústeckého muzea

daguer perex7. ledna uplynulo 181 let od doby, kdy Louis-Jacques-Mandé Daguerre vynalezl společně s Josephem Nicéphorem Niépcem daguerrotypii. Jedná se o fotografický proces, jehož základem byla vysoce vyleštěná kovová deska, tenká vrstva stříbra na měděn...

Z archivu...


Literatura

Hořící drát – mistrně elektrizující zážitek

HORICI DRAT 200Pokud znáte knihy Jefferyho Deavera, ve kterých vystupuje Lincoln Rhyme, geniální kriminalista, víte, že si autor se čtenáři pohrává jako kočka s myší. Tentokrát si vzal na mušku neviditelného protivníka – elektřinu – nebezpečí, které je...

Divadlo

Imaginací a divadlem proti zlu

festival akcent 200Letošní ročník mezinárodního festivalu dokumentárního divadla AKCENT představí pestrý výběr inscenací, které v aktuálním společensko-politickém kontextu zkoumají místa a situace, kde se rodí zlo. Vedle uznávaných světových tvůrc...

Film

15. ročník festivalu Jeden svět startuje už zítra!

JedenSvet200Dokumentární festival se řadí mezi domácí špičku svou dramaturgií každý rok. Ale letos je program napěchován k prasknutí! Filmy o lidských právech, dokumenty o zdravotnictví, pohled na moc médií, přiblížení problematiky o mezil...