Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy
Banner

Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy

Gotika perexVýstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni a s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstava Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy představuje soubor pozdně gotických uměleckých děl, jenž byl představen v Západočeské galerii v Plzni. Tato expozice přilákala rekordní počet návštěvníků. V Národní galerii v Praze je z této přehlídky představen výběr obrazů a soch, který ukazuje, proč pozdně gotické umění z jihozápadních Čech vzbuzuje takovou pozornost.

 

Území jihozápadních Čech je v jagellonském období spojeno především s mocným šlechtickým rodem Švihovských z Rýzmberka a dalších jim příbuzných rodů (páni z Rýzmberka a Dolan, Rožmitálové, Černínové z Chudenic). Členové těchto rodů vlastnili rozsáhlá území, zastávali v nejvyšší funkce a patřili mezi nejbohatší osobnosti v Českém království. Jejich vysoký společenský statut se projevoval i prostřednictvím rozsáhlé donátorské činnosti; staly se největšími objednavateli v oblasti jihozápadních Čech a jejich umělecká reprezentace dosáhla v rámci Českého království nejvyšší úrovně.

Koncept výstavy ukazuje umělecká díla, vzniklá pro objednavatele již zmíněných šlechtických rodů, především Švihovských z Rýzmberka – např. Epitaf Půty Švihovského z roku 1504 či dochované části původního oltářního vybavení hradního kostela na Rabí z roku 1498.

Druhou část výstavy tvoří díla, jež za svůj vznik vděčí městům. Mezi největší objevy výstavy patří dosud neznámé reliéfy hlavního oltáře děkanského kostela v Klatovech s náměty z Kristova dětství. Pro hlavní oltář městského kostela v Kašperských Horách vznikla trojice soch, z nichž ústřední Panna Marie s Ježíškem se stala znakem výstavy. V okolí města Kašperské Hory se nalézala největší ložiska zlata a díky jeho těžbě a distribuci dále do Čech a do Evropy bohatla i města podél Zlaté stezky.

Světem vlastních původců artefaktů, řezbářů, malířů a dalších řemeslníků, se zabývá třetí část výstavy s názvem Fenomén řezbářských dílen. Na základě unikátní konfrontace vystavených děl Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku z první čtvrtiny 16. století lze poodhalit způsoby organizace řezbářské práce a formování výtvarné tradice na základě sdílení a předávání stylových forem.

Gotika

Část názvu výstavy – Obrazy krásy a spásy – spojuje tři termíny.

Termín „obrazy“ odkazuje ke středověkému souhrnnému označování soch a obrazů pojmem „imagines“. Dnes nám tyto obrazy přinášejí především zážitek krásy, zatímco původní, středověký divák si je spojoval s nadějí ve spásu své duše.

K projektu připravuje nakladatelství Arbor Vitae rozsáhlou publikaci, na níž pracoval tým odborníků z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu doprovází bohatý program přednášek a prohlídek, který připravuje lektorské oddělení Národní galerie v Praze.

Výstava se koná ve Šternberském paláci a potrvá do 6. července 2014.

Tiskové zpravodajství Národní galerie v Praze

www.ngprague.czNejnovější články:
Starší články:

 

Rozhovor

Dvě tvořilky, díky nimž se v jihočeské Soběslavi kreativně vyřádí děti i dospělí

kreativ sobeslav rozhovor200První březnové dny přinesou jistě nejen závan jara, ale i pořádný průvan kreativity, který mají na svědomí Michaela Oubramová Radová a Martina Šimonová. A odkud vane vítr, to vám t...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Cyrilometodějské tradice v Národní galerii v Praze

200hisVýstava, symbolicky nazvaná CM 863 s podtitulem Svatí Cyrila a Metoděj - Dějiny, tradice, úcta, je součástí oslav 1150 letého výročí příchodu Cyrila (Konstantina) a Metoděje na Velkou Moravu roku 863, pořádaných pod záštitou UNESCO.

...

Literatura

Tváří v tvář evropskému Severu

altTváří v tvář Severu. Tak se dívá na evropský sever reportér Tomáš Sniegoň v bezmála stovce fejetonů. Čtenář knihy, vydané Radioservisem, má tak možnost, aniž by se zvedl z pohovky, zavítat za oba polární kruhy.

Divadlo

Dlouhý potlesk pro Annu Kareninu v Divadle Kampa

AK-27-X2 perexKlasické pojetí, minimalistická forma, skvělé herecké výkony, jednoduché kostýmy, které vás přenesou do 19. století. Takové je představení Anna Karenina v pražském Divadle Kampa (Nosticova 2a), nacházejícím se – poměrně symbolicky – poblíž c...

Film

F. A. Brabec: “ Každé „své“ filmové dítě miluji.”
ImageF.A.Brabec se v současné době kromě svých filmových projektů zabývá výukou mladé generace kameramanů na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Jeho ateliér kamery je jeden z nejnavštěvovanějších, protože o své...