Dialóg či monológ umenia?

Dialóg či monológ umenia?

Email Tisk


umeni bez revoluci 200Intentio operis, intentio auctoris a intentio lectoris – Radek Horáček sa vo svojej odbornej publikácii venuje fenoménu vnemu umeleckého diela, z ktorých si vyberá diela súčasných umelcov, ale vedie nás k nim, ako inak, po vyšliapaných historických chodníkoch. Pretože ako inak by sme sa mohli dopracovať k poznaniu sveta bez poznania histórie?

 

 

Jednoznačne veľmi dobrá odborná publikácia, ktorá sa snaží zmapovať modernu a postmodernu českej umeleckej scény, históriu galerijných priestorov a premeny publika v priebehu desaťročí. Horáček ponúka spojenie pohľadu diváka, či nezaujatého pozorovateľa, umeleckého diela, ktoré zasahuje do verejného priestoru, ale i umelca a jeho súčasného postavenia. Svojou širokou optikou mapuje a porovnáva nielen s českou umeleckou tvorbou minulých desaťročí, ale za dôležité a kontrastné považuje porovnanie so svetovými umelcami.

V niektorých momentoch cítiť násilné porovnania a vyzdvihovanie českej scény na celosvetovú úroveň, čo je badať v prípade kapitoly Divák jako spolutvůrce 2. Celkovo však predstavuje veľmi komplexný úvod do základných českých umeleckých skupín (Rafani, Osma, Tvrdohlaví a mnoho iných), ktorých najzásadnejšie umelecké výkony rozoberá v súvislosti s ich kontaktom s verejným priestorom a divákom.

Upriamuje sa i na extrémistické prípady, kedy umenie zasahovalo až do trestného činu a kladie si otázky, či je možné rozlíšiť umenia a zločin, alebo či treba ponechať toto monochromatické videnie zločinu ako komplexného pomenovania i pre jednanie s umeleckým zámerom.

Autor z pohľadu dlhoročného riaditeľa jednej z vedúcich umeleckých inštitúcií mesta Brna, vyberá množstvo zásadných výstav práve z Domu umění města Brna a nenecháva ich tak zapadnúť medzi bežné umelecké prejavy postmoderny. Práve tým, že tieto prejavy konfrontuje so svojimi pozorovaniami a v kooperácii s reakciami verejnosti, môžeme na jednotlivých príkladoch vidieť, aké rôzne sú intencie autora, ako vyznieva samotné dielo a čo má k tomuto procesu povedať druhá strana dialógu – divák. Alebo divák nie je dôležitou časťou umeleckého procesu?

Radek Horáček (1959) je profesorom na Katedre výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity. V rokoch 2002-2006 bol riaditeľom Domu umění v Brně. Je aktívnym recenzantom a glosátorom.

umeni bez revoluci

Umění bez revolucí? (Proměny soudobého výtvarného umění)
Autor: Radek Horáček
Nakladatelství: Barrister & Principal a Masarykova univerzita
Odpovědná redaktorka: Tereza Čechová
Místo a rok vydání: Brno, 2015
První vydání
ISBN 978-80-7485-066-0
Hodnocení: 85%
http://barrister.cz/produkt/umeni-bez-revoluciSouvisející články:
Nejnovější články:
Starší články:

 
Banner

Rozhovor

Vojtěch Žák: „Jsem zvědavý, kolik z mých přátel mi po vydání knihy přijde rozbít hubu“

Pesec kralem 200Vojtěch Žák je 24letý žurnalista, grafoman a vypravěč příběhů, který si momentálně chce splnit sen spočívající ve vydání knihy Než se pěšec stane králem. A právě s touto fantasy knihou se nyní seznámíte díky tomuto rozhovoru.

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Dobrodruh Bear Grylls v roli spisovatele: Hořící andělé

horici andele 200Čtyři měsíce po vydání Letu duchů nám nakladatelství Jota servíruje druhý díl série Will Jaeger britského autora Beara Gryllse. Akční dobrodružný román Hořící andělé vyšel v únoru a začíná přesně tam, kde skončil jeho předchůdce. Dok...


Literatura

Legendární tvorové – Draci

legendarni tvorove draci 200V lednu vydalo nakladatelství Egmont knihu pro děti Legendární tvorové – Draci. Tahle knížečka se zaměřuje na skutečné i smyšlené tvory, zkoumá je vědecky, ale nepohrdne ani bájnými legendami. Pojďte nahlédnout po...

Divadlo

Filozof k smíchu, filozof k zamyšlení

200divV pražském Divadle Palace uvedli v říjnu komedii hru E. E. Schmitta Heslo morálka. Komedie současného francouzského dramatika a spisovatele, narozeného ve Francii a žijícího v Belgii, je popisem událostí jednoho dne v životě známého francouzského encyklope...

Film

Filmy v mezích přípustnosti

cen 200O cenzuře již vyšla řada prací, bylo zkoumáno její fungování v totalitních režimech i v demokratických státech. V zásadě lze tvrdit, že jak výrobce, tak distributor filmového (či televizního) díla si osobují právo rozhodovat o konečné podobě výrobku, připo...