Barokní památky Plzeňského kraje ožijí v létě autentickou dobovou hudbou, divadlem, chutěmi i ohňostroji

Barokní památky Plzeňského kraje ožijí v létě autentickou dobovou hudbou, divadlem, chutěmi i ohňostroji

baroko perexAutentickou dobovou hudbu, divadlo, ohňostroje, iluminace, poutě, chutě i vůně - prostě baroko všemi smysly - zažijí v červenci a srpnu návštěvníci více než dvou desítek památek Plzeňského kraje. Postupně od 3. července do 24. srpna během šesti prodloužených víkendů od čtvrtka do neděle ožijí zámky, kláštery, kostely i krajina na dvaceti čtyřech místech v šesti západočeských regionech festivalem nazvaným “6 týdnů baroka”.


“Vůbec poprvé v takové šíři a podobným zážitkovým způsobem představíme široké veřejnosti památkové skvosty z tohoto období, které jsou jedním z největších bohatství Plzeňského kraje,” říká autorka celkového konceptu festivalu Kateřina Melenová ze společnosti Plzeň 2015 o.p.s., která festival připravuje ve spolupráci s místními partnery, majiteli objektů a řadou odborníků. Letošní program je ochutnávkou zážitků, které příští rok čekají na návštěvníky ještě rozsáhlejšího festivalu 9 týdnů baroka, který na těchto i dalších místech proběhne v rámci projektu Plzeň - Evropské město kultury v létě 2015. “9 týdnů baroka se v roce 2015 stane nejrozsáhlejším festivalem barokní kultury u nás. Představí v devíti oblastech Plzeňského kraje, které odborníci vytipovali jako unikátní svébytné celky, během devíti letních týdnů přes šedesát nejdůležitějších památek a míst,” láká Kateřina Melenová.

baroko3

“Ministerstvo kultury oceňuje fakt, že se projekt Plzeň-Evropské hlavní město kultury 2015 svými aktivitami neomezí pouze na samotné statutární město Plzeň, ale že díky participaci Plzeňského kraje vstoupí do mnoha dalších míst regionu. Programová linie „ Západočeské baroko“, v jejímž rámci se v letošním roce uskuteční též dílčí projekt 6 týdnů baroka 2014 a v roce příštím 9 týdnů baroka 2015, má z pohledu Ministerstva kultury dva zásadní přínosy: Soustředí atraktivním způsobem pozornost široké veřejnosti na často zcela opomíjené, nicméně hodnotné barokní památky, a vytvoří síť spolupráce mezi subjekty, které spolu doposud v oblasti kultury nebyly v takové šíři zvyklé spolupracovat. Je-li v rámci této spolupráce kladen důraz na aktivity místních partnerů, je zde naděje, že „týdny baroka“ posílí a zkvalitní vztah místních společenství ke kulturnímu dědictví, který se přetaví nejen vkonkrétní péči o památky, ale i trvalý zájem o jejich další společenské využívání. Projekty, které mohou přinést nový život dosud opomíjeným památkám, mají naši plnou morální podporu,” říká náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková.

Letošní ročník otevře na zámku v Nebílovech 3. července komponovaný večer dobových zábav Barokní noc s vůněmi a chutěmi baroka, symfonickým koncertem a originálním ohňostrojem Teatrum pyrotechnicum. Tento víkend dále návštěvníky zavede například do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, do barokní krajiny v okolí Spáleného Poříčí, barokního špejcharu i ke kapli a zázračné studánce ve Vrčeni. Vystoupí například cimbalista Jan Rokyta se souborem pro starou hudbu Solamente Naturali nebo perkusionista Miloš Dvořáček. “Na všech místech nebude chybět znamenitá kuchyně,” dodává Kateřina Melenová.Program klatovské oblasti zahájí 10. července Galerie Klatovy Klenová na dvou místech: v centru Klatov v Domě U bílého jednorožce a v pozdním odpoledni na hradě Klenová. Během Barokní noci krajinu u Chudenic ozáří mimo jiné dobový ohňostroj Teatrum pyrotechnicum. “Dále se program přesune do Klatov, kde budou připraveny kostýmované prohlídky jezuitských katakomb, premiéry dobového jezuitského divadla studentů místních škol nebo provedení Oratoria F. X. Brixiho v podání Kolegia pro duchovní hudbu,” uvádí Kateřina Melenová.

Baroko1

Týden na Plánsku a Tachovsku proběhne v čase svatoannenské pouti. Barokní noc v Tachovském muzeu 24. července představí v bývalém františkánském klášteře a okolí dva významné tachovské rodáky: varhanáře Vincence Gartnera a malíře Eliáše Dollhopfa. U kostela sv. Anny u Plané bude také připraven program s dobovou atmosférou - tradiční řemesla, barokní kuchyně, hudba, divadelní představení Kouzelná flétna a kulturní Autobus 2015. V zaniklé obci Výškovice nedaleko Chodové Plané, kterou si vybrali pro svoji dílnu krajinářští architekti, aby vytvořili v rámci projektu Recovering landscape novou vizi pro vysídlené území, proběhne koncert kytaristy Vladimíra Václavka. V neděli pak ožije kostel v Brodě nad Tichou hudebním recitálem.

Oblast Stříbro a Konstantinovy Lázně se představí v době konání Zahradních slavností ve Svojšíně. Program zde začne 31. července pěším výletem po barokních památkách a Barokní nocí s večerními iluminacemi a ohňostrojem na návsi v Cebivi před kulisou chátrajícího zámku. “Dále pak navštívíte Santiniho kapli Sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra, zámeckou slavnost ve Svojšíně, zážitkový program na obnovené cestě mezi malebným městem Úterý a Vidžínem nebo Barokní noc v Kladrubech s tanečním představením Andrey Miltnerové Barokní tělo odhaleno, které se odehraje přímo v klášterním kostele od stavitele Jana Blažeje Santiniho,” doplňuje Kateřina Melenová. Večer v Kladrubech opět zakončí dobový ohňostroj Teatrum pyrotechnicum.

Program v oblasti Plasy – Kralovice - Radnice, který proběhne v době konání plaské pouti, začne 14. srpna otevřením nové naučné stezky po jedné z nejslavnějších starých poutních cestě spojující dvě stavby vytvořené stavitelem Janem Blažejem Santinim - cisterciácký klášter v Plasích a poutní kostel v Mariánské Týnici. Program tohoto víkendu dále nabídne například zastávku na rodinné farmě u Mokošů, Barokní noc v Radnicích s hudbou a lidovým barokním divadlem, iluminacemi a ohňostrojem u kaple od Kiliána Ignáce Dientzenhofera na Kalvárii, dále koncert souboru Barocco sempre giovane v nově zrekonstruovaném poutním kostele v Mariánské Týnici nebo recitál světově renomovaného varhaníka Edoarda Bellottiho v klášterním kostele v Plasích.

baroko2

Program posledního barokního týdne na Manětínsku začne 21. srpna v půvabném městečku Rabštejn, kde v kostele Panny Marie Sedmibolestné zazní varhany a svíce osvítí barokní alej do dvora Vranova. V rámci víkendu se také otevře zahrada zámku v Manětíně v rámci poslední stylové Barokní noci, kdy například soubor Victoria ve spolupráci se souborem En Garde! provede madrigalovou komedii L‘Amfiparnaso a noc osvítí závěrečný ohňostroj Teatrum pyrotechnicum. “Těšte se také na koncert u kaple v zaniklé obci Račín, pouť přes Březín do Nečtin s iluminovanou cestou ke Kapli svaté Anny s koncertem Oldřicha Janoty. Tečku za letošním festivalem udělá koncert Lukáše Vendla & Harmonia Delectabilis v kostele sv. Barbory v Manětíně,” uzavírá Kateřina Melenová.

V roce 2015 pak k těmto oblastem přibydou do programu 9 týdnů baroka také památky v okolí Domažlic, Sušice, Chotěšova a Přeštic.

Přesný program 6 týdnů baroka najdou zájemci na www.plzen2015.cz/baroko. Vstupenky na koncerty, divadelní a taneční vystoupení jsou v předprodeji na portáleVstupenky na koncerty, divadelní a taneční vystoupení jsou v předprodeji na portále Plzeňská vstupenka, pohybují se v cenách od 80 do 290 korun dle místa a interpreta.

Data a lokality 2014:

3.7. - 6.7.: oblast Nepomuk / Spálené Poříčí

10.7. - 13.7.: oblast Klatovy

24.7. - 27.7.: oblast Tachov /Planá

31.7. - 3.8.: oblast Kladruby / Stříbro

14.8. - 17.8.: oblast Plasy / Mariánská Týnice

21.8. - 24.8.: oblast Manětín / Nečtiny

6 TÝDNŮ BAROKA 2014: 24 dnů programu v 24 lokalitách v červenci a srpnu 2014

9 TÝDNŮ BAROKA 2015: v 9 letních týdnech v 9 oblastech Plzeňského kraje = 63 dnů programu v 63 lokalitách v červenci a srpnu 2015

Plzeňský kraj v přijatém memorandu o spolupráci na projektu EHMK 2015 deklaroval participaci na stěžejním projetu v rámci regionální programové linie “Západočeské baroko” a významné zapojení kulturních institucí zřizovaných Plzeňským krajem. Na projektu participují zejména Západočeská galerie v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum Českého lesa v Tachově, Galerie Klatovy-Klenová a Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Ze svého rozpočtu podpoří Plzeň 2015, o. p. s., při realizaci projektu 6 a 9 týdnů baroka v rámci 1. výzvy z dotačního programu Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 dotací v objemu 300 tis. Kč pro rok 2014 a 3.310 tis. Kč pro rok 2015. Ostatní realizátoři zapojeni do projektu 6 a 9 týdnů baroka budou podpořeni dotací v celkovém objemu 280 tis. Kč v roce 2014 a 600 tis. Kč v roce 2015. V rámci 2 výzvy vyhlašované na podzim 2014 mohou být podány žádosti o další podporu na projekty uskutečněné v r. 2015.

PROGRAMOVÍ PARTNEŘI:

zámek Nebílovy - Národní památkový ústav www.zamek-nebilovy.cz

Mikroregion Nepomucko http://www.nepomuk.cz/cs/mikroregion-nepomucko

město Spálené Poříčí www.spaleneporici.cz

Miroslav Anton a ochotnický spolek Štědrý

Galerie Klatovy / Klenová www.gkk.cz

Otisk občanské sdružení www.otisk.org

Klatovské katakomby www.katakomby.cz

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Muzeum Českého lesa v Tachově www.muzeum.tachov.cz

K.O.S. Planá

MAS Český Západ - Místní partnerství www.leader-ceskyzapad.cz

klášter Kladruby - Národní památkový ústav

občanské sdružení BART

Stará cesta o.s. Plasy

Český svaz ochránců přírody Radnice

Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice www.marianskatynice.cz

Římskokatolická farnost Manětín a Plasy

občanské sdružení Postřelí www.postreli.cz

Baroko v Čechách z.s. Nečtiny

zámek Manětín www.zamek-manetin.cz

Svět podle Jakuba

Sdružení Lochotínský pavilon o.s.

Diecéze Plzeňská

Diecéze Českobudějovická

Plzeňský kraj je:

* kraj zázračných míst, pramenů a madon&

* kraj poutních cest a světců

* kraj barokní krajiny, zámků, kostelů, klášterů a génia Santiniho

* kraj příběhů zraněné krajiny, opuštěných a zaniklých kostelů i vesnic


BAROKO A KRAJINA

České baroko je fenomén, oceňovaný odborníky i kulturními veřejností v celé Evropě. Jedním z významných ohnisek českého baroka jsou právě západní Čechy. Třicetiletá válka zpustošila krajinu v srdci Evropy, její obnova však nastoupila s nemenší silou. Z mnoha zemí Evropy a zejména z Itálie přicházeli umělci, aby se na této proměně podíleli. Nebyl to jen nový stavitelský a umělecký styl, dodnes otištěný ve skvostných stavbách měst. Baroko doslova zasáklo do naší země a stalo se uměleckým vyjádřením pocitů a vztahů i těch nejprostších lidí. Vznikly komponované cesty, křížky, kapličky, křížové cesty, krajinné průhledy, místní poutní kaple a kostely, zámky i zámečky, mlýny, usedlosti. V tisíciletém vrstvení krajiny je barokní etapa intenzivně zapsaná jako základ dnešní české kulturníkrajiny.

Krásu západočeského baroka formovali umělci zvučných jmen - otec Kryštof a syn Kilián Ignác Dientzenhoferovi, či náš nejoriginálnější barokní architekt Jan Blažej Santini, jehož unikátní styl barokní gotiky nikde jinde ve světě nenajdete. Hlavními klenoty, které daleko přesahují region, jsou stavby a výtvarná díla vzniklá činností velkých klášterů. Jsou jimi klášterní komplexy cisterciáckých Plas s poutním areálem Mariánská Týnice, benediktinské Kladruby, klášter premonstrátek v Chotěšově a augustiniánská Pivoň. Kraj zachovává také poutní tradice, které jsou nejsilnější v Klatovech a v Domažlicích. Přespadesát dalších poutních míst nabízí spočinutí a krásné prostředí pro kontemplaci. Jižní části Plzeňska dominuje zámek Zelená Hora nad městečkem Nepomuk, které je místem narození sv. Jana z Nepomuka.


 

Rozhovor

Rozhovor s rockovou kapelou Argema

argema 200Hvězda skupiny ARGEMA září na hudební scéně už více jak tři desetiletí. Zcela oprávněně ji proto můžeme zařadit mezi přední stálice česko-slovenské rockové muziky. Je populární nejen díky svým svižným melodiím, ale i podmanivým baladám. A právě všec...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Dyzajn market Festival rozehraje Střelecký ostrov

 

dyzajn200Opět po roce je tu Dyzajn market Festival - unikátní spojení největší open air prodejní výstavy autorského designu a hudebního festivalu! „Dyzajn market dostane letní face-lift - propojíme design, skvělé kapel...


Literatura

RECENZE: Strašidelný dům a jeho příběhy

strasidelny dum200V roce 2016 vydalo nakladatelství Plus knihu iniciovanou a zčásti napsanou Charlesem Dickensem – Strašidelný dům a jeho příběhy, která poodhalí, v 19. století tolik oblíbené, duchařské a zčásti i stra...

Divadlo

Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Pořádáme divadelní tábor!

letni divadlo 200Milí velcí a malí příznivci Divadla na cucky, připravujeme první příměstský divadelní tábor! Přijďte s námi vytvořit představení v prostorách profesionálního divadla.

...

Film

Století rádia ukazuje, kudy se ubíralo rozhlasové vysílání

200filmV ostravském televizním studiu vznikl střihový dokument k 90. výročí rozhlasového vysílání, nazvaný Století rádia. Režisér Roman Vávra jej pojal jako mozaiku jednotlivých dochovaných relací od nejstarších dob téměř po dnešek, aniž by vložil jediné slov...