Synchronizovaná vernisáž v Pragovce
Banner

Synchronizovaná vernisáž v Pragovce

Email Tisk

pozvanka perex
Jsme věc či průsečík vektorů? Kráčí po ulici předmětná reprezentace našeho v sociálních sítích neustále plovoucího já, nebo jsme naopak evolučním rozšířením organické hmoty této planety, jejími chapadly, do sféry jiného, digitálního bytí? Naše tělo je jakýsi trychtýř mezi dvěma realitami, v němž se proniká tělo myšlené virtuální a tělo předmětné – biologický organismus.

 

Tvorba umělců vybraných na tuto výstavu je často spojena právě s tímto momentem, kdy se naše těla neustále protahují, podobně jako když prochází chobotnice úzkým hrdlem láhve, mezi oněmi dvěma stavy, jejichž propojení dnes většina z nás už není schopná přerušit. Nutné opakované deformace toho, čím vlastně je naše tělo a tím pádem i naše chápání jako individuální entity, z nás dělají neustále se proměňující mutanty. Námitka že vše zmíněné vlastně probíhá jen ve fenomenologické rovině naše sebevnímání už dnes příliš ve srovnání s tím, jak jsou i naše „virtuální“ světy reálné, neobstojí. Stejně jako je virtuální měna online MMORPG počítačových světů tak snadno směnitelná za měnu „skutečného světa“, je proměnná i esence našeho bytí. Hra s estetikou materiálových instalací a s počítačovou grafikou, 3D modely či se spektakulární iluzí postprodukované řeči pohyblivých obrazů dnes často tvoří i v umění spojité nádoby, leckdy i v rámci tvorby jednoho autora. V podobném duchu by měla být realizována i výsledná podoba této výstavy složené z tvorby 3 tvůrců.

pozvanka CH

Olga Mikh Fedorova (*1980) svoji tvorbu realizuje především prostřednictvím práce ve virtuálním prostoru počítačové 3D grafiky. Její figurativní výjevy, které prezentuje jak prostřednictvím videí, tak i statických tisků či objektů využívají současné estetiky recyklovaných 3D modelů ke ze surrealistické tradice vycházející hře asociací, deformací a nečekaných setkání, v nichž hraje hlavní roli lidské tělo a jeho nesčetné fyzické i situační mutace. Její svět „za zrcadlem“ však často vykazuje zjevné kritické odkazy k tomu, který skutečně dennodenně zažíváme v našich napůl fyzických, napůl virtuálních prožitcích. V Moskvě narozená umělkyně je absolventkou ateliéru malby na bruselské ENSAV La Cambre a v současnosti žije a pracuje v Bruselu.


Milan Mazúr (*1989) je tvůrce jehož vizuální řeč neustále balancuje na hraně mezi spektakularitou současné masové vizuality a jejím zpochybňováním, zahrnujícím i kriticko-sociální podtext. Jeho videa a filmy vstupují do širšího instalačního rámce, v němž autor často využívá kontrastu všední předmětnosti a její expresivní dekonstrukce. Neustále se přitom pohybuje mezi podbízivostí umělého sladidla konzumní kultury a z ní se skrývající všudypřítomné existencionální úzkosti. Na Slovensku narozený umělec je absolventem ateliéru Intermediálních konfrontací pražské UMPRUM a v současnosti žije a působí v Praze.


Iryna Zakharova (*1985) si ve svých videích, objektech i instalacích často pohrává s oním momentem,kdy se nám dnešní populární vizualita doslova zarývá pod kůži. Její práce s materiály a zdánlivě banálními detaily využívá síly kterou si v sobě nese asociace všedních předmětů a každodenního kýče s tělesnými prožitky. Tato v ukrajinském Charkově narozená autorka je absolventkou katedry fotografie na pražské FAMU.

Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, Iryna Zakharova
CHIASMUS

PRAGOVKA GALLERY REAR
24 / 5 / 2018 18:00 – VERNISÁŽ
25 / 5 / 2018 - 5 / 7 / 2018 VÝSTAVA

Kurátor: Viktor Čech

 


Post-digital-Site spefic projekt Your Bloom Tomáše Pavlackého (*1987) je zaměřen na místo svého vzniku a prezentaci ,Pragovky, její vnitřní i vnější prostředí, environmentální i sociální. Pavlacký vystavuje jeden objekt, jehož instalace se skládá ze tří částí, přičemž ze sebe všechny části logicky vycházejí. V základu vychází z jednoho charakteristického segmentu místní architektury, a tedy sloupu. Vybral si přirozeně prostor, ve kterém má sloup jedinečné centrální postavení a tím predikuje dění kolem sebe. Technické, historické a především metaforické charakteristiky sloupu mají souvislost se zásahem, kterým je dostavba hliněné vázy, ze které sloup vyrůstá. Daný řád neopomíjí ani „florální“ tapeta, která nemá za úkol jen prvoplánově doplňovat zjevný kontext. Tento potisk je ve skutečnosti vybraný segment upraveného videozáznamu, který se na Pragovce natáčel. Záznam se týká primárně rezidentů Pragovky a blízkého prostředí. Digitální komprimací tohoto videa, tzv. Datamosh (proces manipulace s daty mediálních souborů) získal výsledný obraz tapety – není informačně čitelný, vizuálně je podobný jakýmsi květům, ve kterých veškeré informace stále jsou, ačkoli nám nenávratně skryty. Tento prvek zde zastává roli záznamu, jež byl z historického hlediska na různých typech sloupů kontinuálně uplatňován. Výsledný floristický motiv má své jasné „sloupové“ paralely. Pavlacký vše nechá růst ze zmíněné dominantní vázy, jež byla na místě pomocí profilu vytočena ze sochařské hlíny. Vázu z hlíny budou  v mokrém stavu udržovat po dobu trvání výstavy rezidenti a členové týmu Pragovky. Poeticky řečeno - Budou zalévat svůj květ – sebe, jakožto sloup na kterém dnes stojí Genius loci a život současné „Kolbenky“.

pozvanka 3

Tomáš Pavlacký (*1987) se již od studia na brněnské FAVU kontinuálně zabývá materializací nehmotných jevů, dějících se v digitálním rozhraní. Kolapsem bitových, informačních řečišť, estetikou selhání, jakožto událostí více či méně nahodilou, především ale velmi nestálou a pomíjivou. Na tomto poli nachází mnohé paralely s běžnou životní praxí. Rozšiřuje příběh významu chyby přenosu informace na její cestě od počátku k cíli.

Tomáš Pavlacký
Your Bloom

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
24 / 5 / 2018 18:00 – VERNISÁŽ
25 / 5 / 2018 - 15 / 6 / 2018 VÝSTAVA

Kurátorka: Klára Burianová

 

 


Název výstavy dvou malířů střední generace Davida Pešata (1980) a Ondřeje Malečka (1977) evokuje paradoxní situaci, totiž vědomí dočasnosti pobytu v místě, které je všeobecně vnímáno jako stabilní,budované útočiště a podvědomě spojováno s klidem a zázemím – domov (ale třeba také ateliér, coby místo pracovní koncentrace). Být „doma na výletě“ však znamená být si vědom jistoty v nejistotách a naopak nejistoty v jistotách. Je to vědomí otevřených cest, které zneklidňují. A to je také základní předpoklad jakékoliv živé tvorby. Totiž nenechat se ochočit svými vlastními schopnostmi a zkoušet stále něco nového a jinak. Nepodléhat stereotypům ani v rovině vnímání, ani v rovině reflexe a výrazu. Obraz a kresba, dvě média, v kterých se oba autoři vyjadřují, umožňují neustálou svobodnou migraci napříč emocemi, které mají být tvarováním polapeny vždy tak, aby zároveň uchovávaly pomíjivost okamžiku a zároveň ponechávaly otevřený horizont dalšího pohybu a směřování k přicházejícím impulzům, otázkám a výzvám. Pohyb, zvědavost a údiv jsou tím, co nutí umělce nesetrvat na jednom místě, ale měnit sebe sama ve flexibilní sensitivní médium, které zrcadlí to podstatné i za cenu vlastních pochyb či bolestné skepse.


Hlavním malířským tématem Davida Pešata je rozhraní mezi nestrukturovanou hmotou-masou barvy a způsoby jejího tvarování, potažmo zvěcňování. Napětí mezi hutnou přítomností fyzické barvy jako potenciálního stavebního materiálu a možnostmi jeho světelného odhmotnění, stejně jako dynamika kresebných linií, zraňujících vrypů či rozmanité skladebné možnosti barevných skvrn, jsou tím, co autora opakovaně vede k hledání nových výrazových postupů, k vyjádření proudu silných emocí a k jejich „zkrocení“ v maximální výrazové zkratce. Pro Ondřeje Malečka je spínačem pro obraz spíše vyprávění a evokace příběhu, často velmi křehkého, zastřeného, polozapomenutého. Všechny reálie, které autora obklopují, ať již doma, v ateliéru, nebo někde venku na procházce, mají v sobě jakýsi mýtotvorný základ hodný pozornosti a obrazového rozvíjení. Asociace založené na citlivé imaginaci i na svébytných malířských postupech se řetězí a poetizují zdánlivě banální předměty a prostory. Vytvářejí aury a tajemství i tam, kde bychom nic takového ani nečekali ani nehledali.  

pozvanka 1

David Pešat (*1980) v l. 2001-2007 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka). V l. 2004-05 studijně pobýval na Facultad de Bellas artes Alonso Cano ve španělské Granadě a v l. 2005-06 na School of art ve finském městě Kankaanpaa. V r. 2009 se stal finalistou Ceny kritiky za mladou malbu s přesahy. Člen volného sdružení EX, s nímž podniká od r. 2012 výstavní projekty a aktivity. Autor naposledy samostatně vystavoval v pražské Galerii Vyšehrad (2017) a v pražské Galerii Petr Novotný (2017). Více info na: www.artlist.cz/david-pesat-108535/


Ondřej Maleček (*1977) v l. 1997 – 2001 studoval Divadelní fakultu AMU (obor scénografie). V roce 2006 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér malby, prof. Pavel Nešleha, doc. Stanislav Diviš). V roce 2005 studijně pobýval na Vysoké škole výtvarných umění v Aténách. Pravidelně vystavuje od roku 2000. Je členem volného sdružení EX, s kterým od r. 2012 podniká výstavní projekty a aktivity. Autor naposledy samostatně vystavoval v Galerii U Jednorožce v Klatovech (2017). Více info na: www.ondrejmalecek.cz

David Pešat, Ondřej Maleček
Doma na výletě

☐ THE WHITE ROOM
24 / 5 / 2018 18:00 – VERNISÁŽ
25 / 5 / 2018 - 15 / 6 / 2018 VÝSTAVA

Kurátor: Petr Vaňous


___________________________________________________________________________________________________

PRAGOVKA GALLERY REAR Kolbenova 923/34 190 00 Praha 9              
Metro B - Kolbenova, Tramvaj č. 16 - Poštovská - Otevřeno: út - st: 16:00-20:00, pá - so: 14:00-18:00.Související články:
Nejnovější články:
Starší články:

 

Rozhovor

Zjistěte, jak zapůsobily Tiché roky na jejich audioknižní interprety

Tiche roky rozhovor 200Audiokniha s novinkou oblíbené české spisovatelky Aleny Mornštajnové s názvem Tiché roky vychází současně s knižní verzí. Přečtěte si rozhovor jejich interpretů Kláry Suché a Miroslava Hanuše.

...

Hledat

Chaty s osobností

Z archivu...

Čtěte také...

MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ Heaven on earth / Nebesa na Zemi

Mendez Nebe na Zemi200Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá 10. srpna v 17 hodin v galerii Jídelna výstavu španělského autora Manuela Rodrígueze Méndeze nazvanou Heaven on earth.

 

 <...


Literatura

Záhada, kterou předpověděla spiritistická seance
ImageDetektivky Agathy Christie patří k mým oblíbeným. Neteče v nich až tolik krve, nemusím dumat nad odbornými rozhovory forenzních vědců, dostávám jako čtenář všechna potřebná fakta, která zná i detektiv, takže si m...

Divadlo

Nahlédneme pod pokličku herectví

Herectvi 200S herci se setkáváme všude, na divadle, v kinech i při pohledu na televizi. Někdy nás uchvátí bezprostředností i uvěřitelností své práce, jindy jen kroutíme hlavou, neschopni přijmout nabídnutý produkt. Někdy se kolem herectví vytváří převtěl...

Film

Rekordní návštěvnost kin táhnou i české filmy

statistika film 200Za první pololetí roku 2016 navštívilo česká kina přes sedm miliónů diváků, což představuje meziroční nárůst o 12%. Je to nejlepší výsledek od roku 1993.  Diváci opět nalezli důvěru v domácí kinematografii a české filmy si ukroj...