Galerie hlavního města Prahy hostí výstavu zahraničních umělců s názvem Obrazy a předobrazy
Banner

Galerie hlavního města Prahy hostí výstavu zahraničních umělců s názvem Obrazy a předobrazy

Email Tisk

200perexSkupinová výstava Obrazy a předobrazy vychází z prostorových a institucionálních podmínek Galerie hlavního města Prahy. Na institucionální úrovni chce propojit a rozvíjet obě základní umělecké tendence této galerie: jak reflexi českého moderního umění s důrazem na jeho avantgardní a neoavantgardní program, tak reflexi současného umění. Z hlediska prostorového si expozice klade za cíl důsledně využít architektonickou dispozici Městské knihovny, která je členěna na výstavní sály a grafické kabinety. V expozici dochází k propojení prostorových podmínek – ve výstavních sálech představujeme díla současných zahraničních umělců Nairy Baghramianové, Henrika Olesena, Floriana Pumhösla a Mathiase Poledny, která vycházejí z průzkumu moderního umění a designu, zatímco v grafických kabinetech jsou prezentovány ukázky modernistického výstavnictví, surrealistické typografie a funkcionalistického skla.


Výstava navazuje na zájem současných umělců o zkoumání rozporného dědictví modernismu. Nairy Baghramian ve své sochařské tvorbě vychází z politických implikací interiérového designu a architektury, Henrik Olesen se v kolážích a instalacích zabývá mocenskými aspekty konstrukce tělesnosti, Mathias Poledna ve svých filmech provádí archeologii fragmentů umění a zábavního průmyslu a Florian Pumhösl v malbách na skle rozvíjí reduktivní jazyk moderního umění.

Jelikož tyto umělce spojuje badatelský přístup a zájem o formát výstavy jako uměleckého média, můžeme za předobraz jejich prací považovat ojediněle dochovanou modernistickou výstavu Ladislava Sutnara z roku 1934, která se stala klíčovou součástí expozice, stejně jako Štyrského koláže a ilustrace Toyen, které s díly současných umělců spojuje zájem o konstrukci tělesnosti, jakož i nápojový soubor Adolfa Loose, v němž lze spatřovat předobraz současných reduktivních tendencí.

 
sutnar

Jako celek se tedy výstava snaží vytvořit inscenovaný prostor, v němž se můžeme ptát po vztahu mezi zdánlivě nespojitelnými uměleckými díly a po roli jakou ve společnosti hrálo umění nejen v minulosti a současnosti, ale i jakou by mohlo hrát v budoucnosti.

Mathias Poledna (n. 1965, Vídeň, žije v Los Angeles) ve svých filmech provádí archeologii fragmentů umění a zábavního průmyslu. Východiskem Polednova 16mm filmu Double Old Fashion je sada křišťálové kalíškoviny navržená Adolfem Loosem, poprvé sériově vyrobená v roce 1929 vídeňskou sklárnou L&J Lobmeyr. Loos v ní realizoval své filozofické pojetí pokrokovosti v kultuře, jež vtělil do jednoduchosti a precizního vypracování formálního řešení soupravy. Pomocí interakce typologického záznamu, detailního záběru a dramaturgického posunu se toto zobrazení dopracovává k jisté formě choreografie objektů, jež mapuje mezní body a přechody mezi abstrakcí, historickou dokumentací a hyperestetickou inscenací komerčního produktu.

mathias

 

Florian Pumhösl (n. 1971, Vídeň) v malbách na skle rozvíjí reduktivní jazyk moderního umění. Svůj cyklus zahájil nalezením kontinuálních variací jediného motivu, přičemž jako objekt použil kramářskou káru s příslušenstvím. Kára je konstruována tak, aby ji mohl táhnout jeden člověk. Sestává z plošiny usazené na podvozku s rukojeťmi a obvykle bývá vybavena kovovou vzpěrou bránící jejímu převrhnutí. To byly také jediné propriety, které použil při tvorbě svých obrazů: rukojeť káry, její stojan a její náklon. Úhlové hodnoty jednotlivých čar tu sice nemají přímou zobrazovací hodnotu, avšak odkazují k variacím mechanických změn stavu káry, tedy k tomu, zda je právě tažena, nebo zda stojí. V jeho chápání se tu jedná o prvotní kapitalizaci lidského individua ve smyslu základního a neměnného mechanismu.

Henrik Olesen (n. 1967, Esbjerg, Dánsko, žije v Berlíně) se v kolážích a instalacích zabývá mocenskými aspekty konstrukce tělesnosti. Pro současnou výstavu vytvořil instalaci, jež na tuto kritickou linii navazuje zaměřením na pojem „těla rozloženého na kusy“, tedy těla, jež zrcadlí fragmentaci reality. Umělec se tu snaží vystavět narativní spoje mezi obrazy, jež spolu navzájem viditelně nesouvisejí, a iniciuje dialogy mezi odcizujícími obrazy na jedné straně, a reálným lidským tělem rozloženým na kusy na straně druhé. Lidské ego je v tomto pojetí vždy zásadně neautentickým činitelem, jehož funkce spočívá v zastírání znepokojivé absence jednoty.

poly

Nairy Baghramianová (n. 1971 Isfahán, Írán, žije v Berlíně) ve své sochařské tvorbě vychází z politických implikací interiérového designu a architektury. V instalaci nazvané Natřepávání polštářů vytrhuje z původních kontextů materiály a tvary, odvozené z užitkových a lodních objektů a s jejich pomocí rozvíjí formální a tvůrčí postupy, jež tvoří podstatu „sochařského“ pojmosloví. Instalace se soustřeďuje kolem skupin tvarů zahrnujících mj. sila, lehátka a kotvy, z nichž každá je svým způsobem usouvztažněna s architektonickým řešením galerijního prostoru. Umělkyně zasazuje tyto formy (včetně komplexu jejich kontextových asociací – k lodním sportům a jachtingu, obchodu a přepravě nákladů, činnostem spojeným s průmyslovou výrobou, službami a prací v docích) do galerijního prostoru jako prostředky zkoumání genderově zabarveného pojmosloví z oblasti manuální průmyslové a řemeslné práce. 

Termín konání: 18. 9. – 17. 11. 2013
Otevírací doba: út–ne 10.00–18.00
Vstupné: 120,– Kč plné (dospělí) / 60,– Kč snížené (studenti) / 30,– Kč (senioři)

Výstava se koná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
Místo konání: Městská knihovna, 2. patro, Mariánské nám. 1, Praha 1, 110 00


 

Rozhovor

Seriál k měsíci čtenářů: Knihovny pro K21, Praha-Klánovice


brezen-mesic-ctenaru 200Regály plné knih, u počítače dáma či pán, který obřadně přebírá vracené knížky a zapisuje nově vypůjčené. Místnost specificky vonící – tak voní jenom tištěné publikace, stojící jako vojáci v řadách. V sále tichý šu...

Hledat

Chaty s osobností

Z archivu...

Čtěte také...

Petra Hajdyla zakončí svou výstavu v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí komentovanou prohlídkou

kaple200Do konce března jsou v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí k vidění nejnovější malířské práce citlivého mladého malíře Petra Hajdyly. Ten zdánlivě jednoznačnými obrazy popírá sdělované, zpochybňuje konvenční přístupy a probouzí naši fantazii k dotvářen...


Literatura

Kolibřík

kolibrik200Severské detektivní romány mívají zajímavé zápletky i rozuzlení, jak se od správné detektivky čeká. Většinou nezapomínají na  popis přírody se zvláštnostmi krajiny. Nechybí ani  život běžných lidí a ten finský je pro mnohé neznámý a proto zajím...

Divadlo

Muzikál Bat out of Hell

bat out of hell2Když jsme se rozhodli pro rodinný poznávací pobyt v Londýně, bylo nám hned jasné, že bychom měli navštívit taky nějaký muzikál. Výběr představení na londýnském West Endu je opravdu velký, a tak rozhodování nebylo...

Film

Letní filmová škola startuje už po devětatřicáté

filmova skola 2V pátek 26. července se do Uherského Hradiště začnou sjíždět filmoví fandové, aby nasáli atmosféru pohyblivých obrázků dávných i těch nejsoučasnějších. Po devět dní, až do soboty 3. srpna, se tu budou moci oddávat kulturnímu obžerství...