Úvahy o pozorování v galerii NoD Mini

Úvahy o pozorování v galerii NoD Mini

stindlova perexVe výstavním prostoru NoD Mini bude ve středu 23. dubna zahájena výstava projektu studentky Fa VUT Marie Štindlové. K vytvoření této výpovědi, reflexivního díla o pozorování inspiroval autorku její studijní pobyt v Japonsku.Výraz "cestování" je v díle Štindlové metaforicky posunutý do toho nejjednoduššího významu. Jde pouze o zlomkovitý, velmi abstraktní pojem a východisko pro další jednání. V tvorbě Štindlové hraje nejdůležitější roli intuice a sledování této pocitové linie. Individuální lidské pocity jako součást zážitku jsou přítomné při každé situaci a obvykle vyjadřují něco, co člověk neumí sám přesně pojmenovat a vyhodnotit a co je vnímané smyslově i mimosmyslově.

Dá se říci, že toho se snaží docílit i výstava Mezi místy. Cíleně instalované objekty doprovázené textem a videem navozují atmosféru, za jejíž pomoci postupně odkrýváme a nahlížíme celek. Autorka nechce diváka vést, pouze mu nastavuje drobné záblesky možností vidění, které jsou pak individuálně dotvářené.

Procházení neznámého místa, stejně jako galerie, můžeme charakterizovat jako pohyb doprovázený úvahami o minulosti. Propojení s pocitem nostalgie a vzpomínkami je skrze současnost reflektované v sen o budoucím. Tento podnět nám může připomínat sádrový válec, který svým otáčením vyjadřuje cykličnost života a zároveň může být motivem k úvaze o prostoru zcela jinde, mimo bezprostředně zakoušenou realitu, obratem k dotknutí se neznámého. Metafora cestování pomyslně odděluje dva možné světy vnímání - jeden přesně fyzicky definovaný a druhý intuitivní, abstrahovaný, protkaný lyričností a subjektivitou.

Marie Štindlová (*1990) studuje ateliér malířství Vasila Artamonova na Fa VUT v Brně. Pracuje především s prostorem, kresbou, textem a videem. Volí si jednoduchá a čistá řešení ve vyjádření myšlenek i ve formálním provedení. Důležité jsou nepatrné pohyby a neznatelná gesta, pohyb diváka, mystifikace ve smyslu znejasnění, tajemna. Její tvorba a uvažování má mnohé společné s poezií.

Galerie NoD Mini je dalším z projektů Experimentálního prostoru NoD. Galerie zahájila svou činnost v srpnu roku 2012 a slouží jako rezidenční prostor pro začínající kurátory. Dosud zde působili student Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Ondřej Čech a absolventka Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Veronika Zajačiková. Rozmanitý prostor galerie vyzývá i vzhledem ke svému umístění k realizaci instalací či site specific projektů. Výstavní prostor slouží především pro prezentaci díla studentů pražských i mimopražských vysokých uměleckých škol.

Portfolio autorky: www.stindl.tumblr.com

stindlova

Marie Štindlová: Mezi místy /První kapitola/
Kurátorka: Sára Davidová
24. 4. 2014 - 25. 5. 2014
Vernisáž 23. 4. 2014, 18:00

www.nod.roxy.cz


 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

Učit děti tvořit se pro mě stalo posláním

rozhov2Její práce nalezly místo v mnoha soukromých sbírkách po celém světě, její socha Lidická madona je součástí sbírky památníku v Lidicích. Dosud uspořádala přes padesát samostatných výstav. Pravidelně se zúčastňuje kolektivních výstav n...

Hledat

Chaty s osobností

Z archivu...

Čtěte také...

Adam Gallery představí pruhované obrazy a další díla moderních malířů

AdamGallery perexNejucelenější soubor obrazů, který namalovali čeští malíři v průběhu desetiletí 1995 – 2005, vystaví brněnská galerie Adam Gallery. Návštěvníci galerie se od úterý 17. 2. mohou těšit na výběr toho nejlepšího, co kdy vytvořily ikony mo...


Literatura

Deník třídního otloukánka aneb Jak jsem zvítězil nad šikanou

Deniktridnihootloukanka perex"Pravidla, jimiž se řídí druhý stupeň základních škol, nám často zůstávají záhadou. Ale pro Erika Haskinse je to záhada, kterou potřebuje vyřešit a velmi rychle. Do šesté třídy to byl normální kluk, ale z nějak...

Divadlo

Prokleté a dokonalé Úplné zatmění

uplne zatmeni 200Na zlínském jevišti se v sobotu 24. října 2015 představili herci z Městského divadla Mladá Boleslav v proklatém dramatu Úplné zatmění o Paulu Verlainovi a Arthuru Rimbaudovi. Představení režíroval Pavel Khek, ve Zlíně známý díky ins...

Film

Král Belgičanů

Kral belgicanu perexNicolas III., belgický král, je právě na státní návštěvě v Istanbulu, když se dozví, že se jeho země rozpadla. Chce se okamžitě vrátit domů, aby zachránil své království. Sluneční bouře ale způsobí, že je vzdušný prostor kompl...