Staví Mandevillova Cesta kolem světa na smyšlence?

Staví Mandevillova Cesta kolem světa na smyšlence?

Tisk

Cesta kolem sveta perexSnad každý člověk, který má ukončené středoškolské vzdělání, aspoň tuší, že existuje nějaký středověký MANDEVILLŮV rukopis o cestě kolem světa. Ve své době to byl bestseller, takže není divu, že záhy se dočkal i (staro)českého překladu. Tohoto úkolu se ujal pozdější husitský kronikář Vavřinec z Březové.


Máme rovněž nějaké povědomí, že tento spis vyšel i ve dvacátém století. Stalo se tak hned několikrát, nejprve ještě před 1. světovou válkou, poté v roce 1963. Jenže málokdo už tuší, že vydáván byl nějaký moderní překlad, nýbrž právě onen staročeský Vavřincův, naštěstí opatřený vysvětlivkami a slovníčkem. Není bezproblémově srozumitelný, vždyť odráží stav českého jazyka z doby před šesti sty lety.

Teprve nyní zásluhou nakladatelství Argo vychází Mandevillova Cesta kolem světa v přetlumočení do současné češtiny. Jako předlohu si vybralo pečlivou edici z pera francouzské badatelky Christiane Deluzové, která výchozí anglo-románský originál převedla do francouzštiny. Dovíme, že po celé Evropě se dochovalo přes dvě stě padesát rukopisů, už tehdy přeložených do řady jazyků včetně češtiny.

Záhadný Mandeville

O Mandevillovi nevědí historici téměř nic: měl to být snad anglický světoběžný rytíř, který zemřel v únoru 1372. Dlouho se předpokládalo, že provozoval lékařské řemeslo: tato domněnka vznikla vinou špatně pochopeného nápisu na náhrobku. Jemu připsaná kniha však prozrazuje, že si osvojil rozsáhlé vzdělání (editorka identifikuje nejrůznější naučné i náboženské spisy, z nichž čerpal). Rozsah jeho putování je dones předmětem sporů, zdá se, že přinejmenším údaje z dnešního Blízkého východu (včetně někdejší Byzance) vykazují věrohodnost – skutečně je musel sepsat někdo, kdo tato místa spatřil na vlastní oči. Ale další cesty za běžný obzor už přejímá z cizích zdrojů, aniž by to přiznal. A právě častá fantastičnost těchto líčení přispěla k mimořádné přitažlivosti a oblibě.

Cesta kolem sveta 1

Dobová ilustrace

Mandeville samozřejmě byl křesťan, ale zdá se, že velice tolerantní. Samozřejmě svou víru považuje za jedinou správnou, ale je ochoten přiznat, že i lidé, věřící jiným náboženstvím, je mohou prožívat se stejnou vroucností jako křesťané. A jak Deluzová ve své předmluvě neopomene zdůraznit, Mandeville se zdráhal kohokoli odsuzovat, protože – jak psal – nevíme, koho Bůh miluje a koho nenávidí.

Oceňuji, že nakladatelství připojilo i zamyšlení Jaroslava Svátka, jenž zevrubně zkoumá osudy Mandevillova spisu na českém území. Zjišťuje, že Vavřinec z Březové překládal nikoli z původního znění, nýbrž z německého překladu, že si text upravil podle svého, jinak rozčlenil a hlavně zkrátil. Postihuje, jak se Mandevillův text postupně proměnil v knížku lidového čtení, i v Čechách patřil mezi první tisky, vycházel během 16. století i později.

Cesta kolem sveta 2

Jan z Mandevillu, jak asi nevypadal

Mandevillův cestopis jako středověké akční sci-fi

Na Mandevillově líčení cizokrajných končin je dodnes zajímavá jeho barvitost, schopnost zaujmout nenadálým detailem či postřehem, ať již vychází z vlastního poznání nebo je dílem obrazotvornosti, podnícené legendami a pověstmi, jak je zaznamenali nejen současníci, ale i mudrci dřívějších věků. Čtenáři přibližuje pozoruhodnosti tehdejších měst (Konstantinopol, Jeruzalém), zemí (Kypr, Sicilie, Egypt) i národů (Saracéni, Chaldejci, Tataři), než dospěje k podivuhodným zvěstem o zpola pohádkových lokalitách, jakkoli je nazývá Indií nebo Čínou, jejichž líčení má mnohé společné rysy třeba s dnešní sci-fi – žijí tam nezvyklé bytosti a dějí se tam, zvláště na uzavřených ostrovech, nebývalé skutky.

Knihu provází pečlivě sestavený rejstřík poznámek a vysvětlivek, které objasňují, z čeho Mandeville čerpal a co měl na mysli, k čemu jím popisované jevy vlastně odkazují. Přidány jsou ukázky původních ilustrací i Mandevillova přepisu cizokrajných písem do latinky, v barevných náhledech spatříme listy ze středověkých rukopisů. Vzniklo tak dílo trvalé hodnoty, umocněné pečlivým, a přitom čtivým překladem Danuše Navrátilové i celkovou redakční prací.

Cesta kolem sveta
Jan z Mandevillu: Cesta kolem světa
Z edice přichystané Christiane Deluzovou přeložila Danuše Navrátilová
Vydalo nakladatelství Argo v roce 2024, 317 stran + 16 stran barevných příloh

Hodnocení: 100 %

Zdroj obrázků: https://argo.cz/ 


 

PřihlášeníAneta Žabková: Největší radost mi uděláte kusem klacku z lesa

Vystudovala FAMU (katedra animované tvorby), vytvořila čtyři animované filmy, které získaly řadu ocenění, je úspěšnou ilustrátorkou mnoha dětských knih a přispívá do několika časopisů jako jsou Puntík či Tečka, spolupracovala i s Mateřídouškou a Sluníčkem. Řeč je o Anetě Žabkové.

Po Vodníkovi přichází neméně skvělá Dceřina kletba

Česká spisovatelka Tereza Bartošová zaujala tuzemskou čtenářskou obec předchozím titulem Vodník. Jednalo se o případ, který smrdí bahnem. Nyní přichází Dceřina kletba lákající na obálce na to, že si starý zločin žádá nové oběti.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Slon v Polívce vychází na CD a více o prozrazuje Jiří Holub

holub 200Přinášíme vám rozhovor s Jiřím Holubem, který je nejen o jeho počinu Slon v polívce.

...

Výborné herecké kreace a silné téma nabízí nový český film Sucho

Sucho to je tísnivé vesnické drama. Na jedné straně velkostatkář a na straně druhé chudý "kolchozník", který nutí rodinu k soběstačnému životu, ale také klíčící láska revoltujících mladých lidí. Zatímco ona je dcerou chudého farmáře, on synem vlivného agrárníka, který sice dává práci půlce dědiny, nicméně půdu, vodu a krajinu devastuje chemií. To je obrazově vytříbený a emočně nabitý film režiséra Bohdana Slámy, který je i autorem scénáře.

Čtěte také...

Jak se (nejen) Praha oddávala sexuálním hrátkám

praha dekadentni perexV podzemí pražského Tančícího domu se pozvolna sune ke svému konci výstava slibně nazvaná PRAHA DEKADENTNÍ. Bude trvat už jen do konce března. Je přístupná až od 18 let a návštěvníky lákala tvrzením, že mnohé z nich bude šo...

Z archivu...


Literatura

Nezvalova generace už neoslovuje

basne II nezval 200Vítězslav Nezval je spolu s Jaroslavem Seifertem považován za předního představitele českého poetismu. Upřímně nechápu proč. Ano, samozřejmě Edison nebo Akrobat jsou kouzelnými výtvory, ale ne všec...

Divadlo

Návod na přežití v Divadle MANA: o lásce, naději a síle přátelství

Navod na preziti 200Návod na přežití - to je dubnová novinka, kterou připravuje divadlo MANA v pražských Vršovicích. Návod na přežití, je dojemná tragikomedie o stáří a nemoci, ale hlavně o životním nadhledu a nezdolném optimismu se skvělými herečkami...

Film

O snížené soudnosti (nejen herecké)

Be2Canrijen perexPřehlídku Be2Can zahájil a poté do běžné distribuční sítě vstoupil francouzský historický snímek Jeanne du Barry – Králova milenka. Pojednává s notnou dávkou dojemného sentimentu o poslední souložnici francouzského krále Ludvíka XV. Pano...