Praha si připomíná výročí Jana Husa

Praha si připomíná výročí Jana Husa

Hus 200V souvislosti s 600. výročím upálení mistra Jana Husa proběhne také v Praze řada zajímavých akcí. Teolog, kazatel a rektor Pražské univerzity byl před šesti sty lety, 6. července roku 1415, na koncilu v Kostnici pro svoje názory a kritiku katolické církve upálen; jeho jméno se stalo symbolem neústupnosti a vzdoru.

Hus bývá spolu s anglickým teologem Johnem Wycliffem považován za otce evropské reformace. Jeho smrt roku 1415 se stala dějem napříč staletími mnohokrát připomínaným.   Na konci 14. století patřilo Pražské vysoké učení mezi významné evropské univerzity. Právě tady, na Artistické fakultě, Hus studoval; stal se nejprve bakalářem a pak mistrem svobodných umění. Pokračoval ve studiu teologie; po vysvěcení na kněze kázal nejprve v kostele sv. Michala na Starém Městě, od roku 1402 potom v Betlémské kapli, která byla vystavěna pro potřeby kázání v českém jazyce. Byl děkanem fakulty svobodných umění a později, jako rektor Pražské univerzity podpořil krále Václava IV. při vydání Dekretu kutnohorského.

Hus Betlemska kaple

Ve složité době rozkolu v církvi usiloval o návrat církve na správnou cestu. Odmítal však bohatství církve, její snahy po hromadění majetku a platby za církevní úkony.  Studoval spisy anglického teologa Johna Wycliffa, i když byly označeny jako kacířské. Díky tomu se pak dostal do roztržky s pražským arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hazmburka, byl dán do klatby a nad Prahou byl vyhlášen interdikt (zákaz církevních obřadů). Nad Husem byla vyhlášena klatba a na základě královy výzvy Hus na podzim 1412 Prahu opustil.

Po svolání církevního koncilu do Kostnice se Jan Hus rozhodl osobně se na koncilu obhájit. Poté, co přibyl do Kostnice, byl označen za kacíře, zajat a vězněn; jeho dílo bylo demonstrativně zničeno a on sám byl na hranici upálen. Jeho popel byl vhozen do řeky Rýna.

Hus pomnik

Husitství a Praha

Husova smrt 6. července roku 1415 dala do pohybu změny ve společnosti, které otřásly dokonce i postavením samotného českého panovníka a nezůstaly uzavřeny pouze v hranicích českého státu. Husitství se stalo evropským hnutím a předobrazem evropské reformace.

Od okamžiku první pražské defenestrace 30. července roku 1419 na radnici Nového Města pražského se odvíjela doba husitské revolty. Praha se musela bránit také křížové výpravě roku 1420 proti všem viklefistům a husitům. Proto se v její blízkosti odehrála v červenci 1420 i bitva s křižáky na vrchu Vítkově a v listopadu téhož roku bitva pod Vyšehradem.

Hus radnice

Hus a reformace

Mistr Jan Hus je vnímán jako hlavní tvůrce a autorita české reformace, která po dobu téměř dvou staletí ovlivňovala českou i evropskou společnost. Právě v Praze vznikl společný program Čtyř pražských artikulů – článků tohoto programu.

zdroj: www.praguecitytourism.cz 


 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

Rozhovor se spisovatelem MUDr. Antonínem Poláchem

polach antonin perexMUDr. Antonín Polách se narodil 21. 7. 1959 v Novém Jičíně. Po maturitě na tamějším gymnáziu vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v roce 1984 a...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Výstavy ke stému výročí první světové války

valka konopiste perexV letošním roce si připomínáme 100 let od vypuknutí první světové války. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo. Při příležitosti tak významného jubilea se ke...

Z archivu...


Literatura

Ukulele jam, válka očima dospívajícího dítěte

ukulele jam perex
Pamatujete si na kazety v kazeťáku? Devadesátá léta, která byla těsně před těmi tanečními zlatými devadesátkami? Už do téhle doby je situována předchozí kniha z Arga, Abych přežila, ze Severní Koreje, a pokud si dobře vzpomínáte...

Divadlo

Shirley Valentine oslavila 500. reprízu, Simona Stašová dostala speciální dort s 500 svíčkami

Shirley 200One woman show Simony Stašové Shirley Valentine oslavila v úterý 15. září v Divadle ABC 500. reprízu. Bravurní komedie Willyho Russella o hledání sebe sama měla premiéru v roce 2008, od té doby se stala jednou z nejoblíbenějších inscenací Městských...

Film

Dovolená v Africe, dovolená za trest?

blended 200Ano, máme tu zase další romantickou komedii, která těžko dosáhne výborného hodnocení na filmových fórech, už právě jen z podstaty, že jde o výše zmínění žánr. A ano, skončí to happy endem, ale to tak nějak víme všichni, a kdyby to nevyšlo v prv...