České sněmovnictví sahá až k Břetislavovi

České sněmovnictví sahá až k Břetislavovi

snemovna perexPoslanecká sněmovna Parlamentu ČR loni v srpnu, poprvé ve své historii, navrhla prezidentovi republiky, aby ji rozpustil. Ten tak koncem loňského léta učinil. Nyní už jsou noví poslanci zase zvoleni. Jaká je vlastně historie českého parlamentarismu a sněmovnictví?  

 


Miroslava Němcová
, která byla do konce srpna 2013 předsedkyní dolní parlamentní komory, vzpomněla historii budovy. Reagovala na to, že v diskusi zaznělo, že „Poslanecká sněmovna je vlastně jenom takové divadlo“. Připomněla, že prostor Thunova paláce opravdu kdysi býval divadlem. „Ještě do roku 1794 zde Thunové měli divadlo. V tom roce, kdy palác vyhořel, také tato etapa života Thunovské práce skončila. Nicméně do divadla sem chodil i syn Marie Terezie Josef II. Takže jakýmsi zvláštním - pro někoho možná bizarním - způsobem, se ocitáme na scéně divadla,“ dodala.  

Český parlamentarismus vznikl v roce 1861  
Pokračovala tím, že před dvěma lety slavil český parlamentarismus 150 let od svého vzniku. Vznik parlamentarismu v českých zemích se datuje 6. dubnem 1861, kdy se v tehdejším domě českých stavů na Malé Straně sešel obnovený Zemský sněm Království českého.
„Od té doby česká politika prošla řadou zvratů a dlouhou cestou. Prošla obdobími, na která můžeme být hrdí, odkazujeme se k nim, a prošla také těmi, která si neradi připomínáme, chceme je vygumovat z paměti a vlastně je bereme jako takovou přítěž, protože je chceme co nejméně připomínat,“ řekla na schůzi sněmovny Němcová.  

Už v roce 1039 vznikla Břetislavova dekreta  
Připomeňme si stručně některá údobí. Především počátky českého sněmovnictví sahají mnohem dál - již v roce 1039 vznikla takzvaná Břetislavova dekreta, v roce 1055 Břetislavovo ustanovení o seniorátě, v roce 1212 Zlatá bula sicilská a v roce 1254 Privilegium Přemysla Otakara II. na práva Židů.  

Různé dokumenty českých sněmů vznikaly i v době husitské - do poloviny 15. století, či v období stavovské monarchie do počátku 17. století - například v roce 1609 byl sepsán Majestát Rudolfa II. na náboženské svobody.  

V něm se mimo jiné uvádí: „Také již po dnešní den žádný jak z vyšších svobodných stavův, tak ani města, městečka i také sedlský lid od vrchností svých, ani žádného jiného duchovního ani světského člověka nemají a nemá od svého náboženství odtiskován a k náboženství strany druhé mocí ani nižádným vymyšleným spůsobem přinucován býti.“  

České sněmy i v habsburském absolutismu  
České sněmy existovaly i v období habsburského absolutismu - do roku 1848. Ústavodárný rakouský říšský sněm existoval v letech 1848 a 1849.

V roce 1861 vznikla nejen Rakouská říšská rada, ale také Sněm království českého, který byl pak ustaven i v dalších letech.  V roce 1918, kdy vznikla samostatná Československá republika, byl ustaven Národní výbor československý, a v témže roce také Národní shromáždění československé. Od roku 1920 do roku 1938 pak Národní shromáždění republiky Československé.  

Za války, v roce 1939 byl ustaven Snem Slovenskej krajiny, v témže roce Snem Slovenskej republiky, v roce 1944 Slovenská národná rada. V letech 1945 až 1946 existovalo Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé, v roce 1948 pak Národní shromáždění republiky Československé, stále existovala i Slovenská národná rada, v roce 1969 vznikla i Česká národní rada.  

Zajímavé dokumenty na stránkách sněmovny  
O roku 1971 existovalo i Federální shromáždění Československé socialistické republiky (budova shromáždění poblíž pražského Václavského náměstí byla postavena v letech 1966-1973, dnes tam je část Národního muzea). V roce 1990 bylo přejmenováno na Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.  

V roce 1993, po rozpadu Československa, vznikl Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna, v roce 1996 přibyla druhá parlamentní komora - Senát. Na Slovensku je Národná rada Slovenskej republiky.  Veškeré stenozáznamy a jiné zajímavé dokumenty z dob českého sněmovnictví i parlamentarismu lze nalézt na webových stránkách Poslanecké sněmovny - www.psp.cz.  

snemovna

Sněmovní sál v Thunovského paláci toho zažil již mnoho…

Do sněmovny se vrátily obrazy maršálků zemského sněmu  

Dne 6. dubna 2011 uplynulo 150 let od prvního zasedání obnoveného českého zemského sněmu. U příležitosti tohoto výročí se v Praze ve dnech 7. a 8. dubna 2011 uskutečnila mezinárodní vědecká konference „150 let moderního parlamentarismu ve střední Evropě“. Zároveň byly v prostorách Kanceláře předsedkyně Poslanecké sněmovny slavnostně odhaleny obrazy maršálků českého zemského sněmu z období 1861 až 1913, které tam byly původně umístěny do roku 1918, poté uschovány v depozitáři, v roce 1939 uloženy v Národním muzeu a v roce 2011 byly restaurovány díky finanční podpoře ministerstva kultury. Ve středu 30.března 2011 bylo podepsáno memorandum mezi tehdejší předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou a tehdejším ministrem kultury Jiřím Besserem o zapůjčení zmíněných obrazů.  

snemovna marsalci

Fotografie maršálků: www.psp.cz  

Foto: Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

( 0 hlasů )
Nejnovější články:
Starší články:

 

Rozhovor

Yvona Žertová

yvon 200V říjnu letošního roku načne režisérka Yvona Žertová jedenáctý rok s Toboganem. Zdalipak oslavili s moderátorem Alešem Cibulkou své desetiletí? I na to jsme se paní režisérky zeptali.

...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Jak se na vesnici žilo

etno 200Lidovou kulturou - nejen vesnice, ale také města - se odborníci zabývají více než půldruhého století. Nejprve vycházely dílčí průzkumy (například Krolmusovy nebo Zíbrtovy), později převážila snaha dosáhnout co nejširší mnohostrannosti. Komplexní národo...

Z archivu...


Literatura

GUMIČKOVÁNÍ NENÍ JEN PRO HOLKY

GUMICKOVANI 200Někdo říká, že gumičkování je jenom pro holky. Ale já si myslím, že to není pravda. Gumičky jsou dnes všude a dá se z nich dělat tolik pěkných věcí.

 

...

Divadlo

Slam poetry exhibice vol.8

slam poetry report200První letošní pražská exhibice se uskutečnila ve čtvrtek 7. února, již tradičně v Rock Café. Osm slamerů, finálový rozstřel a značně vypjaté emoce. Letošní start do soubojů básníků se rozhodně povedl, vydali ale...

Film

Dny Severu ukončilo finské drama

zaslouzim textSkandinávský dům již po šesté pořádal festival Dny Severu, který přibližuje kulturu skandinávských zemí pomocí filmových projekcí, besed a přednášek nebo setkání se spisovateli. Letošním ústředním tématem byly „hlasy menšin“ a ty zazněly ...