Jak naši předkové smilnili v době temna
Banner

Jak naši předkové smilnili v době temna

Sex 200Vysokoškolský profesor Jaroslav Čechura, o jehož knize Neklidný život obyčejné ženy - viz ZDE  - jsme nedávno psali, nachystal objemný svazek přitažlivě nazvaný Sex v době temna. Popisuje v něm sexuální chování - přesněji řečeno smilnění mimo svátost manželskou - poddanského obyvatelstva na jihu Čech v průběhu 17. a 18. století, jmenovitě na panství knížat ze Schwarzenberku.

 

Před soudy, z jejichž záznamů autor čerpá, se takové nezákonné počínání, porušující hned dvě přikázání z biblického desatera, ocitalo zpravidla v okamžiku, kdy nezůstalo bez následků. Tresty bývaly citelné: peněžité pokuty, kajícné stání před kostelem, nucené práce, věznění, výprask karabáčem. Jen někdy byl hříšníkům, pokud oba byli nezadaní, povolen sňatek.

Čechura sexuální posedlosti našich dávných předků rozčlenil do řady přehledných kapitol (kdo, kdy, kde, v jakém věku...), zamýšlí se i nad tím, do jaké míry byly hříšné intimnosti sledovány vesnickou pospolitostí a jak byly vnímány. V úvodu knihy pojednává o zahraničních průzkumech tohoto tématu, přibližuje, kde se písemné doklady o dávných sexuálních prohřešcích na jihu Čech nacházejí (v třeboňském archivu, nyní již do značné míry digitalizovaném).

Nebyl ovšem první, kdo tyto prameny zužitkoval - už dříve tak učinil Pavel Matlas v knize Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? (recenze viz ZDE). Zatímco Matlas se pokoušel načrtnout jistý výklad nežádoucího sexuálního chování, Čechura se spokojuje s podrobným líčením popisovaných událostí, aniž by se však uchyloval k obsáhlému přetiskování původních (většinou německy psaných) protokolů, jak to učinil Matlas.

Popisuje veškeré okolnosti, které se sexuálními přečiny souvisely, všímá si reakcí okolí na (nechtěné) těhotenství, dotýká se rovněž nestandardních forem sexuálního chování - zdá se však, že homosexuální styky nebo styky se zvířaty se nevyskytovaly, případně je soudní spisy neznamenaly, což ovšem nedokládá nulový výskyt.

Sex obalka

Naznačuje, že život poddaného obyvatelstva se pasivně neobtáčel jen kolem (robotní i nerobotní) práce, kolem zbožnosti, kolem ustálených rituálů. Dovozuje širokou škálu mezilidských vztahů, které zahrnuly i hříšné podléhání pohlavnímu pudu. Domnívá se, že i při práci mohl zřejmě ne až tak udřený muž smyslně pohlédnout na vnady dívky či mladé ženy, jež se ocitla v jeho blízkosti. A v řadě případů se nejednalo o pouhý chtíč nebo dokonce násilí, ale zjevně planula také láska.

Jenže obecnější nárys mentality lidé té doby nevznikl, Čechura své vyprávění zahlcuje jednotlivostmi - a navíc lze vznést dotaz, zda soudní spisy vypovídají o běžné každodennosti nebo naopak dokládají výlučnost shrnutých případů. A rovněž si dovolím vznést dotaz, proč se badatelé soustředí téměř výhradně na šlechtické velkostatky, pomíjejíce města jako vrchnost, rovněž vlastnící množství poddanských vsí (v jižních Čechách např. Písek). Zajímalo by mě, zda se životní podmínky na těchto panstvích nějak lišily, zda se tamní poddaní chovali stejně nebo odlišně.

Nicméně Čechurou zprostředkované postřehy mají leckdy až rozmarně humornou příchuť: příjmení některých hříšníků se zdají být přímo návodná, natolik odpovídají jejich skutkům - najmě když svedená žena se jmenovala Šoustalová a její milenec Zmrhal...

Jaroslav Čechura: Sex v době temna.
Vydalo nakladatelství Rybka Publishers, Praha 2015. 656 stran.

Hodnocení: 80%

Foto: kniha

www.rybkapub.cz


 

Rozhovor

Markéta Baňková: Do fiktivních světů se ponořuji na dlouho – od začátku do konce!

malickost200Těšila jsem se na rozhovor s touto českou autorkou, především s otázkou, do jakéhože stavu vědomí se dostává při svém psaní. Protože tohle je opravdu talent, ať si o Maličkosti myslíte, co chcete. Má talent se dostat do čiré fantazie, vést př...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Kraj Vysočina vysílá do soutěže o cenu Historické město roku 2016 pět kandidátů

vysocina200Stejně jako v minulých letech byla i v letošním roce Ministerstvem kultury ČR vyhlášena soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Za Kraj Vysočina se v roce 2016 do soutěže přihlásilo...


Literatura

Nenechte si ujít Dobrovolnici

dobrovolnice perexSpisovatelka Hana Hindráková krátce po vydání její poslední knihy s názvem Karibu Keňa vydává další knihu z afrického prostředí – Dobrovolnice. V tomto článku najdete o čem bude pojednávat, ukázku i po...

Divadlo

JENOM ŽIVOT (Juste une vie, 2009)

jenomZivot perexJe večer a do Marionina bytu nečekaně vpadne promoklý a zraněný Sam. Měl autonehodu. Více než deset let se neviděli. Od té doby, kdy Sam Marion opustil. Počáteční starost o Samovo zdraví i fascinující set...

Film

Svou kariéru, která měla na začátku mezinárodní lesk, bral herec Ivan Palúch s nadhledem

ivan paluch perexByl jen jeden slovenský herec, který v roce 1969 kráčel na festivalu v Cannes po červeném koberci a který tam byl tehdy zastoupen hned třemi filmy - českým snímkem Markéta Lazarová, kde měl roli A...