Desať slov modernému človeku

Desať slov modernému človeku

Email Tisk

deset200Nová kniha na trhu s duchovnou literatúrou, ktorá príjemnou formou rozhovorov medzi kňazom  Milošom Szabom, českým čitateľom známym vďaka knihám Žít podle Bible, Manželství, to je také slib  a Zpověď, (z ktorých posledné dve menované vyšli v nakladateľstve Cesta) a teológom a redaktorom rádia Proglas Marekom Chvátalom, približuje vo vťahu k dnešnému svetu, úvahy na známe morálne témy Desatora.

 


 Obsah knihy tvoria kapitoly nazvané podľa jednotlivých prikázaní a jednej zo starozákonných kníh. Knihy sú na základe hlavnej postavy trefne vybrané ku každému z prikázaní desatora. Postupne sme tak na základe životných okolností proroka Eliáša pozvaní skúmať jeho dôveru v jediného Boha proti pohanským kňazom z hory Karmel a analogicky preskúmavať naše pochybnosti voči ťažkým životným okolnostiam a výzvam. Pokračujúc príbehom Jóba a jeho odolnosti nereptať voči Bohu cez Šalamúna a jeho stavbe prvého jeruzalemského chrámu, pokračujúc dalšími starozákonnými postavami. Medzi nimi nechýbajú aj tie, ktoré sa Bohu postavili, tak ako Samson.
Redaktor Marek Chvátal sa trefne a provokatívne pýta na súvislosti, ktoré približujú danú starozákonnú postavu vo vzťahu k tomu ktorému morálnemu prikázaniu. Nadhadzuje atraktívny smer rozhovoru, ktorý je blízky myšlienkovému pochodu čitateľa. Kňaz Miloš Szabo odpovedá výstižne a kriticky, s patričnou dávkou sebakritky a analogicky k dnešným problémom moderného človeka. Obohacuje tak naše vlastné vyhodnotenie vonkajších, ale aj vnútorných skutočností. Obidvaja autori pristupujú k témam otvorene s vlastnými názormi, niekedy navzájom odlišnými, a tak poskytujú širšie pole interpretácie myšlienok, čím zastúpia názory väčšieho množstva čitateľov.

deset


Kapitoly sú primerane dlhé, a tak je možné si aj pre pracujúceho čitateľa, ktorý sa večer venuje rodine a má dvadsať minút pred spánkom, prečítať jednu kapitolu. Kniha nie je svojím obsahom odborne a výrazne nábožensky koncipovaná. Myšlienky a úvahy oboch autorov sú aktuálne nielen pre praktizujúcich kresťanov, ale aj pre všetkých, ktorí vo svojom svedomí praktizujú morálne hodnoty a radi obohacujú svoj vnútorný pohľad v tejto oblasti.
V nadchádzajúcom predvianočnom adventnom období je táto kniha skvelou voľbou, ako stíšene stráviť niekoľko večerov a prichystať sa na chvíle radosti a pokoja.


Název: Deset slov

Autor: Miloš Szabo, Marek Chvátal

Žánr: duchovní literatura, rozvoj osobnosti

Nakladatelství: Portál

Rok vydání: 2015

Počet stran: 152

Hodnocení: 85 %


Zdroj foto: www.portal.cz
http://obchod.portal.cz/deset-slov/


 
Banner

Rozhovor

Zavzpomínejte na ikonu spirituálů Evu Olmerovou

200 olmerovaOrganizátoři akce Festival Evy Olmerové zvou všechny, kteří Evu Olmerovou měli a mají rádi, protože si tu vzpomínku zaslouží a splácíme jí tím dluh, protože společnost se k ní ve své době zachovala macešsky. Více přiblížil Martin Arden v to...

Hledat

Chaty s osobností

Z archivu...

Čtěte také...

Je to na beton?

beton perexBeton je stavební materiál skládající se z pojiva a plniva, ze kterých po zatuhnutí vznikne umělý slepenec, tolik k vysvětlení k betonové hmotě.

 

...

Literatura

ZLATÁ STUHA / GOLDEN RIBBON / 2012

alt Výroční ocenění nejlepších autorů, překladatelů a ilustrátorů literatury pro děti a mládež. Soutěž vyhlašují a pořádají Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Památník národního písemnictví.

...

Divadlo

Studio Hrdinů hostí minipřehlídku brněnského HaDivadla

HaDI perexV dubnu přiveze HaDivadlo do Studia Hrdinů tři tituly aktuálního repertoáru. Eyolf, Náměsíčníci (imitace a tušení) a Strýček Váňa jsou představení, která spojuje osoba režiséra Ivana Buraje, uměleckého šéfa této scény. Minipře...

Film

Téměř ztracené Brehy nehy se vracejí

altFero Fenič natáčel svůj televizní hraný debut Brehy nehy v roce 1982 (jak nasvědčuje i datum na školní tabuli) a v témže roce jej dokončil, protože záhy - v měsíčníku Film a doba 3/1983 - na něj v rámci širší studie upozorňuje...