Zástavba mokřadu Fantova louka může ohrozit vzácné druhy i prameny Kocáby

Zástavba mokřadu Fantova louka může ohrozit vzácné druhy i prameny Kocáby

Tisk

louka perexV Příbrami chtějí zastavět obytnou zástavbou Fantovu louku, mokřadní louku s neporušeným vodním režimem, který komunikuje i s prameništěm Kocáby a Příbramského potoka. Je i významným biotopem s řadou chráněných druhů živočichů a rostlin. Místní lidé se proti tomu bouří a sebrali již téměř 1 tisíc podpisů pod petici. Jeden z radních vlastní v místě záměru pozemky.

V Příbrami sílí tlaky na zástavbu mokřadní Fantovy louky. Vycházejí přitom z konceptu architektonické územní studie, kterou nyní aktualizují někteří investoři společně s městem s představou masivní zástavby pro více jak 2 tisíce lidí. Tento nový koncept již konkretizuje jednotlivé domy a teprve nyní je možné vidět, jak tato nesmyslně zahuštěná studie působí megalomansky a připomíná nevzhledné sídliště z dob socialistické éry. Místní lidé však louku brání a vynutili si na radnici i veřejné jednání, na které přišlo více než 100 lidí. Téměř 1 tisíc lidí již vyjádřilo svůj názor podpisem pod petici „Proti plánované výstavbě bytových domů, dalších bytových objektů a infrastruktury k obytným objektům na lokalitě na Fantova louka v Příbrami II“. Jeden z radních Jiří Holý (ANO) vlastní v místě záměru pozemky, přitom právě on má na starosti rozvoj lokality a zajistil, aby radnice k mokřadu přivedla kanalizaci. Ta má nejen obsloužit budoucí zástavbu, ale může také jako drenáž odvést vodu z mokřadu a hrozí tedy jeho vyschnutí.

Místní lidé se obrátili i na odborníky, aby význam louky posoudili:
Význam louky hodnotí RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., biolog, PřF UK a Ochrana fauny ČR, o.p.s. ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )
„Fantova louka představuje unikátní území zachovalých mokřadních luk s neporušeným vodním režimem, vyhnulo se jí i intenzivní zemědělské hospodaření. Díky tomu tu najdeme vysokou koncentraci vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně řady druhů chráněných zákonem. Mezi ty nejvýznamnější patří velká populace kosatce sibiřského, roztroušeně tu roste upolín evropský nebo orchidej prstnatec májový. Aktualizace mapování živočichů právě probíhá, ale už nyní můžeme potvrdit výskyt ropuchy obecné, skokana štíhlého nebo zeleného, z ptáků bramborníčka hnědého nebo chřástala polního.“

Hydrogeolog Mgr. Ján Krištiak ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) k tomu uvádí: „Vznik unikátního biotopu Fantová louka je podmíněna mimo jiné geologickou stavbou. Základové půdy tvoří kromě kulturní vrstvy jílovité zeminy nepatrně propustné. Z uvedeného důvodu se atmosférické srážky koncentrují v kulturní vrstvě a vytvářejí podmínky pro stávající floru i faunu. Při přívalových deštích odtékají ve směru sklonu terénu – Příbramský potok, Kocába. V případě stavebních prací dojde k narušení oběhu vod a likvidací biotopu."

louka1

Modrásek bahenní-Phengaris nausithous

Geolog. Ing. Petr Kareš dodává: „Jíly a jílovité zeminy, které tvoří bezprostřední podloží a jsou půdotvorným substrátem pseudoglejových půd, jsou základem unikátní biodiverzity těchto mokřadů a mokřadních luk. Jílovité zeminy jsou definovány jako velmi nepropustné a nepropustné, převažující typy půd jsou definovány jako půdy s nízkou rychlostí infiltrace, půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu. To jsou dva hlavní důvody, proč dešťová vody zůstává na povrchu, vytváří se tak specifické mikroklima lokality, především dostatečná vlhkost pro kořenové části rostlin díky nepropustným půdám a vzdušná vlhkost díky nezasáklé vodě. Vznikají tak specifické, příznivé podmínky pro přítomnost mokřadních luk společenstev rostlin a dalších živočichů, jako je hmyz, ptáci, motýli a další. Pod nepropustnou vrstvou jílovitých zemin se nachází navětralé skalní podloží, na které je vázaná nejsvrchnější úroveň podzemní vody a které zásobuje vodou mělké kopané studny na pozemcích obyvatel v okolí mokřadů a mokřadních luk. Pod nepropustným jílovitým pokryvem bývá hladina podzemní vody napjatá a v případě stavby domů s garážemi pod úrovní povrchu dojde k narušení vyrovnaného stavu, bilance a režimu podzemních vod. Negativní dopad na množství vod a na úroveň hladiny podzemní vody ve stávajících studních, které se v bezprostřední blízkosti dotčených ploch nacházejí a jsou zdrojem vody pro obyvatele, na hladinu podzemní vody na lokalitě a považuji za naprosto reálný. Jílovité zeminy jsou problematické také pro zakládání až 4 patrových bytových domů a podzemními garážemi, které lez považovat za staticky náročné stavby. Základové prvky takových staveb budou muset být poměrně specifické a budou zasahovat až do skalního podloží, a to znamená, že zakládání bytových domů bude s riziky ve vztahu k podzemní vodě, která uvádím."

louka2

Modrásek očkovaný-Phengaris teleius

Denis Vyrobík, ornitolog, člen ČSO a účastník ornitologické akademie 2022: "Fantova louka je na první pohled obyčejná louka ale už při bližším ohledání jsem zjistil, že je silně podmáčená, a právě proto nabízí životní podmínky pro mnoho organismů a rostlin. Na louce je několik keřů, které poskytují úkryt například pěnici hnědokřídlé, pěnici pokřovní nebo slavíku obecnému. V jedné části je hustý bylinný porost, ve kterém se daří rákosníku zpěvnému a rehku zahradnímu, který zde při jedné z mých návštěv právě krmil dvě mláďata. Přes louku také vede elektrické vedení, na které číhá na svou kořist poštolka obecná. Ale nesmím opomenout to nejdůležitější, chřástala polního. Sice se polní jmenuje, ale na poli ho těžko potkáme, jeho typickým prostředím jsou právě mokřadní louky, na kterých je chřástal závislí. Ale bohužel s tím, jak vlhkých luk ubývá, ubývá i chřástal, jehož jsou tyto louky domovem."

Eva Tylová, ekoložka a bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí důsledky likvidace mokřadu shrnuje: „V důsledku klimatické změny krajina vysychá. Mokřady představují zásobárnu vody. Za vysokých nákladů jsou v krajině obnovovány. V Příbrami chtějí naopak mokřad na Fantově louce zastavět a tím nenávratně zničit. Zde má však mokřadní louka význam i pro okolní zástavbu, která bude zatopována přívalovou vodou, která se na betonových plochách vybudovaných na místě mokřadu nezasákne. Při schvalování územního plánu v roce 2002 uvedená lokalita, vzhledem k charakteru základových půd prošla bez výrazných změn. Nikoho nenapadlo, že v dané oblasti bude někdo prosazovat intenzívní zástavbu.“

Mapové přílohy ukazující zástavbu Fantovy louky jsou přílohou petice.

 


 
Banner

PřihlášeníObčanská válka, draci a dvě dívky. Jak nás ovlivňuje původ naší rodiny?

Aurora a Eva. Dvě odlišné dívky. Aurora je sirota, o kterou se stará její babička. Eva má milující rodiče. Jejich cesty se protnou během války, která obě poznamená.

Knihy s úsměvem

Dagmar Pecková nežije z podstaty, neusíná na vavřínech a je kreativní, což dokládají i její alba

Mezzosopranistky Dagmar Peckové si vážím nejen pro její umění, ale je mi sympatická i tím, že je taková, jaká je. Přímá, bezprostřední a neskutečně agilní co se týče nejrůznějších uměleckých projektů – ať už je to hudební festival Zlatá Pecka nebo činoherní inscenace Mistrovská lekce, kde má hlavní roli. Jako jako jediná z pěvkyň své generace neustrnula, nežije z podstaty a neusíná na vavřínech. Jde o umělkyni hodně širokého záběru, o čemž svědčí i její tři „různobarevná“ alba…

www.dagmarpeckova.com

Tapír

  • Tapír 5/2023
    Páté číslo Tapíra je od 6. 9. 2023 v prodeji! Tentokrát se můžete těšit na indiánský speciál plný kresleného i...
  • Tapír 4/2023
    Léto je tady v plné síle a s ním i prázdninové číslo časopisu Tapír. Na dovolenou to pravé čtení pro...
  • Tapír 3-2023
    4. května vtrhne do vašich trafik stádo nových Tapírů! Tentokrát nás cesty zavedou na africké  Safari, a u nás doma oslavíme 100let...
Banner

Hledat

Rozhovor

Red Bull Tour Bus = „Tisíce hodin práce, litry potu a neuvěřitelné výkony zlatých českých ručiček.“

Nacest200Nedávno jsme vás informovali o původním českém dokumentu s názvem Na cestě, který je věnovaný unikátnímu tour autobusu značky Škoda ŠL 11 ze 70. let. Na začátku května tento dokument odvysílala stanice Prima ZOOM a my vám nyní přinášíme rozhovor s Ja...

Videorecenze knih

Kdo jsem a co tady dělám?

Novinkou nakladatelství Portál je knížka supervizora, lektora a poradce obětí trestných činů Rostislava Honuse s názvem Kdo jsem a co tady dělám? Tato publikace vycházející z existenciální filozofie nabízí praktickou sebezkušenost pro každého, kdo by jen na okamžik zapochyboval o tom, že je právě tam, kde má být a že jeho život má svůj smysl.

Portál

Čtěte také...

Zabavte celou rodinu offline. Kreativní karty přinášejí legraci i vzdělávání

imaglee 200Přemýšlíte nad tím, jak děti v této nelehké koronavirové době odtrhnout od internetu či televize a dopřát jim zábavu i nové vědomosti? Řešením jsou kreativní karty české značky Imaglee, které neslouží jen k rozptýlení, ale pomáhají také s učením,...

Z archivu...


Literatura

Je záhodno se přimlouvat za dnešní dobu?

burian primluva za dnesni dobu 200Hektická doba, celý den v poklusu, v hlavě jen pracovní záležitosti, tak vypadá život mnohých z nás. Tak nějak se vytrácí čas se pozastavit nad věcmi a jevy, které nás obklopují, vytvářejí kulisy naše...

Divadlo

Škrhola a lotři ze mlýna ovládli hrad Sovinec

sovinec 200Středověký hrad Sovinec nacházející se v krajině Nízkého Jeseníku je proslulý nejen svou dlouhou minulostí, ale i historickými hrami v podání různých divadelních souborů. Mnoho návštěvníků zavítalo o víkendu na tradiční oblíbenou rodinnou akci s...

Film

Filmový sirotek 2015 se zlatem v hrdle

boychoir perexJaké dialogy se scénáristovi jménem Francois Girard honí hlavou? Jak bude vypadat režie Bena Ripleyeho? Přinese oscarový Dustin Hoffman filmu připravujícímu premiéru v roce 2015 štěstí? Kdo...