O dobách, kdy často zaznělo „doporučeno nezveřejňovat“
Banner

O dobách, kdy často zaznělo „doporučeno nezveřejňovat“

Tisk

academia1 perexFungování cenzury v minulém režimu bylo rozebíráno už mnohokrát: autoři zkoumali zásahy do všech oblastí kultury (do filmu, divadla, literatury, hudby, ale také tisku atd.), a to nejen ohledně psaní o ní, ale zejména vzhledem k výrobě a šíření kulturních statků. Stranou nezůstaly ani průzkumy mechanismů, které ovlivňovaly vnímání hlavně novodobých dějin, které se dotýkaly výuky a obecně možnosti prezentovat názory, které se neshodovaly s těmi „žádoucími“ (což lze s jistými obměnami vztáhnout i na současnost). Ledasco mohly ovlivnit – v dobrém i špatném – třeba také manželky vysoce postavených funkcionářů…

 

Kniha Doporučeno nezveřejňovat, kterou sepsal David Klimeš výhradně na základě archivních materiálů, přibližuje činnost Československé tiskové kanceláře (ČTK), která médiím zprostředkovávala oficiálně přijatelné zprávy i fotografie. Rozhodovala o tom, co je vhodné zveřejnit a co nikoli, předkládala závazný náhled na události, o nichž referovala. Vybírala a doporučovala, co je žádoucí zdůraznit a co naopak potlačit na pouhou stručnou zmínku nebo úplně.

Jak se lhalo veřejnosti

Klimešovo pojednání má mimořádný význam už proto, že odkrývá taje, před běžnou veřejností v zásadě utajené, které spadají do posledního roku komunistické nadvlády. Ačkoli verbálně se všude prosazovala gorbačovská přestavba, ve skutečnosti nadále vládl tuhý ideologický dohled, který těžil jak z cenzurních opatření, ale také z autocenzury, kdy se (nejen) zodpovědní pracovníci chtěli vyhnout problémům (co kdyby to někomu vadilo, tak uvažovali tehdejší „cokdybysté“). Předběžná cenzura, dříve běžná, kdy se ke schválení předkládalo téměř cokoli, byla totiž výrazně omezena.

academia

Kniha je rozčleněna do pěti kapitol a začíná téměř ukázkově: věnuje se tomu, co se smělo a nesmělo zveřejňovat konkrétně 17. května 1989. Tehdy byl totiž z vězení propuštěn Václav Havel a propagandisté se jistě radovali, že mohli citovat jeho poníženou žádost o podmíněné propuštění se slibem řádného života. Zpravodajství tiskové, rozhlasové i televizní (jen připomínám, že internet ještě neexistoval!) zdůraznilo jinou událost jako rozhodující, totiž návštěvě nejvyššího rumunského pohlavára Nicolae Ceauşesca a rozvoji československo-rumunských vztahů. Ale i tady se vyskytly pokyny, co se mělo pominout. Měly vypadnout veškeré zmínky, které by se týkaly čehokoli sporného v souvislosti s Rumunskem.

Klimeš svou práci strukturuje podle obvyklých vzorců: dovolává se zahraničních průzkumů zvoleného tématu, připomíná tuzemské práce věnované éře normalizace, i když se také uchyluje k podivným vyjádřením, když má zhodnotit třeba rozporuplně přijatou Pullmannovu knihu Konec experimentu. Napsal totiž, že pojednává „o vztahu přestavby v pozdně normalizační společnosti vůči tehdejším konsenzům, které nová rétorika proměnila spíše v konflikty.“ Kdybych se měl řídit toliko tímto vyjádřením, zmíněné knize, svým vhledem dozajista záslužné, bych se širokým obloukem vyhnul.

Jak selhalo vše, na čem propagandě záleželo

Klimeš si všímá normalizační terminologie, probírá tehdy vydané publikace, aby ukázal, jak se zvětšoval rozestup mezi oficiálně tvrzenými informacemi a vnímáním tohoto toku, posléze završený zhroucením jejich důvěryhodnosti. Závadnost přitom mohla nabývat až absurdních poloh – vadit mohl třeba i inzerát oznamující omezený prodej exportního výrobku (s.119).

academia2

Klimeš cituje jako důležitý Havlův postřeh, že v pozdním normalizačním období, zvláště v druhé půli 80. let, již bylo možné kritizovat a odsuzovat jednotlivosti (jak tomu bylo třeba ve filmech Vesničko má středisková, Nejistá sezona, Jako jed), ale nikdy se nesměl zpochybňovat vládnoucí politické zřízení jako celek. Takové postoje již byly vyloučeny, a pokud se vyskytly, tak jedině v disidentském prostředí. Avšak autor nedomýšlí, že ve „čtení mezi řádky“ i omezené či částečné kritické výpady bývaly příjemci odečítány jako výpady zevšeobecňující, protože poukázání na nefungující dílčí segment režimu bylo možné vztáhnout na státní zřízení samotné. Rovněž pomíjí, že mnohým lidem panující režim vlastně nevadil, pokud je nechával na pokoji. Ostatně málokdo v roce 1989 tušil, že se ještě ten rok režim zhroutí.

Závěrečný oddíl shrnuje několik případových studií. Už jejich názvy jasně vypovídají o zaměření: jak se prohrál boj za mír, jak zkrachovala (gorbačovská) přestavba, jak se klid na práci změnil v protest, jak společnost nedostatku přestala fungovat, jak se nepřátelské živly staly oporou státu. Základním zdrojem údajů jsou samozřejmě archivované zprávy ČTK. Tyto texty také ozřejmují, jak lidé z ČTK – coby všemu přizpůsobiví úředníci - začali po listopadových událostech roku 1989 podporovat nové mocenské struktury. A názorové i politické převlékačství přetrvává podnes…

academia1

David Klimeš: Doporučeno nezveřejňovat. Fungování propagandy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu
Vydalo nakladatelství Academia, Praha 2022.280 stran

Hodnocení: 80 %

Foto: kniha

https://www.academia.cz/doporuceno-nezverejnovat-fungovani-propagandy-cenzury-a-medii-v-pozdne-normalizacnim-ceskoslovensku--klimes-david--academia--2022


 
Banner

PřihlášeníRáda bych si zazpívala s Jaroslavem Svěceným

Zpěv ji okouzlil již v dětství. Studium na konzervatoři nevyšlo, touha po zpěvu ale zůstala a nakonec se na základě konkurzu dostala do operetního souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde pak zpívala i v opeře. Po odchodu z angažmá v divadle nadále hostovala. Pak několik let vystupovala v Německu a skandinávských zemích. Po návratu do Čech působila ve finančnictví a nakonec se ke zpěvu Miriam Čížková vrátila. Dnes nejen koncertuje, ale také vede dětský pěvecký kroužek Svět kvítek.

Olomoucká Liška B. je inscenace půvabná a svébytná i díky silné hudební složce

Kdysi jsem viděl v hukvaldském amfiteátru operu Příhody lišky Bystroušky, což na mě natolik zapůsobilo, že jsem se stal milovníkem hudby Leoše Janáčka. Jenomže očekávaná premiéra inscenace nazvaná Liška B., která proběhla v pátek 19. ledna v Moravském divadle Olomouc, je přece jenom jiná písnička. Nicméně i hudební stránka nové inscenace je velmi silná.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Nechte se nalákat na Přehlídku netradičního filmu do Mladé Boleslavi

200fPřehlídka netradičního filmu se bude konat 26. až 28. září v Mladé Boleslavi a nabídne balkánskou kinematografii. Na naše zvídavé otázky nám u této příležitosti odpověděl Jan Černík, supervizor a vedoucí produkce festivalu a hlavní dramaturg Jan Gál.

...

Machiavelliho Vladař – cynik nebo realista?

Politika je umění, jak zacházet s mocí, aby se dosáhlo úspěchu. Má se zabývat tím, co je, nikoli tím, co by mělo být. V politice neexistují zcela bezpečné směry, obezřetnost spočívá ve výběru těch nejméně nebezpečných.

Čtěte také...

Při archeologickém průzkumu na Bečově byly nalezeny původní ozdobné prvky z relikviáře sv. Maura

Pruzkum Becov2Podlaží kaple v bečovském hradu zkoumali v květnu a červnu archeologové. Cílem bylo doplnit prázdná místa v poznání stavebního vývoje objektu a detailně prozkoumat podlaží kaple nejen pro potřeby plánované stavební obnovy hradního jádra. ...

Z archivu...


Literatura

Otřesné svědectví o morálce dnešní doby

Ferova-prace perexMožná vám to bude znít nadneseně, ale takový dojem ve mně zanechalo čtení knížky „Férová práce“ Kim Scottové. Sice píše o Americe, nemyslím si však, že u nás to bude o mnoho lepší. Nevím, jak je to v Česku s platy, zda je mzda mužů to...

Divadlo

Švandovo divadlo chystá Srpnové světlo, příběh absolutní lásky. Režisérem novinky bude sám autor Martin Františák

srpnove svetlo 200Srpnové světlo, novou českou hru renomovaného divadelníka Martina Františáka, uvede 24. září ve světové premiéře pražské Švandovo divadlo. Poetický příběh lásky s prvky thrilleru vypráví o neobvyklém milostném čtyřúhelníku lidí žijící...

Film

Požární autíčko Finley jako učitel společenské výchovy
ImageKaždý rodič se snaží do svého dítěte co nejdříve “napumpovat” základy slušného chování, nastínit svému potomkovi, jak správně fungovat v rodině i mezi kamarády. Vydavatelství Intersonic vysílá rodičům na pom...