Jsou lidé lepší než jejich zvířata?

Jsou lidé lepší než jejich zvířata?

Tisk

Zvirata a lide perexNa zvířata bylo doposud nahlíženo z pohledu lidí když byla považována za potravu, za zdroj fyzické výpomoci, případně za domácí mazlíčky. Už v Bibli nacházíme pokyn, aby lidé panovali nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a celou zemí i každým plazem plazícím se po zemi.


Kniha ZVÍŘATA A JEJICH LIDÉ tuto optiku přetáčí, když načrtává dějiny zvířat (animal history) v rámci lidského společenství. Její editorku Milenu Lenderovou (*1947), jež stále působí na pardubické univerzitě, si pamatujeme díky mimořádně významné práci Z dějin české každodennosti. Hned v první kapitole své nové knihy se výmluvně táže: „Jsme zvířata? Jsme lepší než zvířata?“

Původně měly být tímto směrem zaměřené příspěvky předneseny na odborné konferenci, kterou však zhatil koronavirus. Podařilo se však nachystané materiály přetavit do podoby tisknutelných textů, kterých se posléze sešlo celkem 24.

Zvířata k užitku i potěše

Publikaci uvozuje zasvěcená editorčina studie, která mapuje základní okruhy „animal history“ – začíná lovem zvířat a pokračuje přes jejich domestifikaci, kdy se zvíře stává členem vlastníkovy rodiny, ať již jeho právní postavení bylo jakékoli. Přibližuje jak chov a výcvik (a nezapomínejme, že zvířat se už od starověku používalo nejen k těžké práci, ale také ve válkách), tak řekněme druhotný odraz do výtvarného umění, do dětského světa apod. Zmíní zvířata jako atrakci v cirkusech, zvěřincích či zoologických zahradách, dotkne se týrání zvířat. A samozřejmě připomene, že vždy existovala, existují a budou existovat zvířata divoká či pouze zdivočelá, člověka potenciálně ohrožující. Doplním, že zvířata mohla asistovat i při trestech smrti.

Zvirata a lide 4

Jean-Baptiste Oudry - Liška ulovila bažanta - 1732

Kniha je rozčleněna do pěti oddílů, z nichž každý obsahuje tematicky spřízněné články. První oddíl shrnuje zamyšlení nad tím, jak zvířata inspirovala umělce, jak se s nimi leckdy svévolně nakládalo coby součásti erbů a městských znaků. Takže se dočteme o symbolice jednorožců, o zobrazování hmyzu na středověkých oděvech z chrámového pokladu v pražské katedrále sv. Víta, ale také o cestování Baťova lva 20. stoletím. Podnětné jsou postřehy o rolích zvířat v protiklerikálních karikaturách, které se objevovaly v tisku na sklonku habsburského mocnářství - a dokonce tvoří podstatnou část barevné přílohy.

Jak jsme zvířata vnímali a co vše jim přisuzovali

Druhý oddíl se věnuje soužití zvířete a člověka na trudné cestě od mýtu k vědeckému poznání. Sesypává studie možná až příliš soustředěné na dílčí okruhy: jednou probírají úlohu vlka v archaické slovanské společnosti, jindy si všímají pojetí osla (byl mimo jiné součástí Enšpíglových příhod), také obhlédnou přítomnost mnohdy fantaskních zvířat v dávných cestopisech, dotknou se zvířecí léčivé síly, jak byla komentována v raně novověkých uherských receptech, přiblíží úsvit zvěrolékařství.

Zvirata a lide 3

Carlo Ruini - Anatomie koně - 1618

Další oddíly se obírají zvířetem coby darem, společníkem či dokonce přítelem, kdy obhlédneme zákulisí dvora Rudolfa II. i zvyklosti v carském Rusku, např. v souvislosti s aristokracií a jejími oblíbenými hony coby „ušlechtilým“ trávením volného času. Problesknou tu informace o „lovecké“ výchově ve šlechtických rodinách, do popředí proniknou i psi i kočky, ať již je chovali známí umělci (třeba Čapkové) nebo se o ně zajímal daňový systém. A doplňme, že hýčkaný domácí mazlíček leckterému člověku dodnes nahrazuje blízkost jiných lidí, eventuálně přítomnost vlastního potomstva.

Zvíře jako výdělečný předmět

Důležitý tematický okruh se vztahuje k užitkovým zvířatům, která poskytují srst, mléko i maso. Autoři probádali i navzájem vzdálené jednotlivosti – od chovu ovcí na schwarzenberském panství přes zásobování potravinami v socialistickém Československu a náhled českých cestovatelů, případně emigrantů na živočišnou výrobu v Argentině až k vegetariánství jako specifickému vztahu člověka k masu zvířat.

Zvirata a lide 2

Bylany_znak

Závěrečný oddíl se zabývá zvířaty zneužívanými, což daleka nejsou jen ta, která mají své uplatnění ve sportu, ve (válčící) armádě, aby posléze skončila snědena. Zvláštní důraz se tu klade zejména na koně, autoři probírají vazby člověka k nim, popisují emoce v široké škále mezi soucitem a lhostejností. Avšak nedomnívám se, že by vojáci (kdysi) pracující s koňmi nebo jezdci (nyní) je ženoucí po závodišti vnímali svou činnost jako jejich zneužívání.

Má smysl knihu číst?

Zvířata a jejich lidé jsou tudíž knihou shrnující dílčí poznatky, roztěkanou a nespojitou. Autoři se tváří, že poskytují nezaujatý, doklady doložitelný náhled, aniž by začlenili svůj pohled a vztah. Kniha předkládá toliko výseky ze širokého panoramatu, které zvolené zaměření skýtá. Zajisté bychom nalezli řadu oblastí dosud nepokrytých, třeba zmapování proměňujícího se vztahu zemědělců drobných i velkých, někdejších i současných, k jejich zvířecím svěřencům.

Autoři pracují s různorodými doklady, převážně s písemnostmi včetně deníků, ale také s dobovým obrazovým materiálem. Cenný je ilustrační doprovod, který umožňuje vytvořit si co nejpřesnější představu o probíraných záležitostech. Jako vkročení do problematiky u nás dosud málo probádané (a v zahraničí spíše módní, můžeme ji vnímat jako součást „politické korektnosti“) lze tuto publikaci jedině přivítat.

Zvirata a lide 1

Milena Lenderová (ed.): Zvířata a jejich lidé
Vydala Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum, Praha 2023. 535 stran

Hodnocení: 80 %

Foto: kniha, https://karolinum.cz/knihy/lenderova-zvirata-a-jejich-lide-28318


 

PřihlášeníŘeka pod hladinou – hra na samotné výspě teritoria život

Na knižním trhu se nedávno objevil titul, který by si zasloužil multižánrové zařazení. Řeka pod hladinou s podtitulem Vědomím proti času totiž není pouhým dobrodružstvím, ale románem s mnohem širším, filosoficko-psychologicko-vědeckofantastickým přesahem. Vypráví o muži, jehož v červnu roku 2018 objevili indiánští lovci na břehu řeky Tatshenshini v oblasti Yukon a přivezli jej s vážným poraněním do Nemocnice sv. Pavla ve Vancouveru. Neznámý v bezvědomí je později identifikován jako vodácký průvodce z Čech.

Bílá vlčice

Na první pohled mě Bílá vlčice zaujala svou nádherně ilustrovanou obálkou, která láká k samotnému prozkoumání obsahu knihy. Pojďme se tedy společně ponořit do dobrodružství maličké Pětky a jejího věrného druha havrana Raaka, který ji doprovází na její místy i strastiplné životní pouti. Budete zažívat nezměrná dobrodružství v hlubokých lesích, podél řek i na rozsáhlých pláních v samotném srdci hor, kdy se radostné chvíle, budou střídat s těmi smutnějšími, avšak rozhodně vás nenechají vydechnout.

Banner
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online, ebooky zdarma, eknihy ke stažení

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Jiří Mužík: V Austrálii mi šlo dvakrát o život

muzik200Jeden z nejúspěšnějších českých atletů tohoto tisíciletí si v dětství nemusel lámat hlavu s tím, co z něj jednou bude. Jiří Mužík (39) měl vzor ve svém otci, který byl skokanem do dálky s osobním rekordem 775 cm. Když viděl jeho medaile a diplomy, by...

Tvrdý jak voda - varování před totalitou "kulturních revolucí"

Tvrdý jak voda je tvrdá politická satira, román, kde se mísí humor a emoce. Univerzální lidské drama o povaze moci, nebezpečí pýchy a síly touhy, jež se valí navzdory všemu a všem, jen směr nikdo z nás nezná. Román Tvrdý jak voda se odehrává v místech, kde se autor narodil, na Oradelské vrchovině uprostřed Číny. Je jaro roku 1968, zuří kulturní revoluce a hlavní hrdina, Kao Radboj odchází z armády, aby "přenesl plamen nového myšlení na rodnou hroudu".

Z archivu...

Čtěte také...

Všechny vůně Afriky přinášejí pižmo sexu i pachuť smrti

Vsechny-vune-Afriky 200Nakladatelství Jota přináší tentokrát především čtenářkám toužícím po dobrodružství v exotické Africe román Zuzany Beranové Všechny vůně Afriky, který se odehrává v Keni. Hlavní hrdinkou p...


Literatura

Tomáš Třeštík se pohybuje Po povrchu

po povrchu 200Tomáše Třeštíka jsem nikdy příliš nesledovala, ale zaznamenala jsem několik jeho statusů a také rozhovorů. Z toho důvodu jsem byla zvědavá na jeho knihu, kde měl prozradit více. Jmenuje se Po povrchu a vyšla v nakladatelství Motto.

...

Divadlo

Premiéru hry (Ne)korektní pravidla uvedl s úspěchem Divadelní spolek Kroměříž

nekorekt pravidla200První letošní premiéru hry (Ne)korektní pravidla uvedl v pondělí 27. února ve vyprodaném sále Klubu Starý pivovar Divadelní spolek Kroměříž. Komorní inscenace, kterou režíroval Ladislav „Láry“ Kolář na motivy hry Mika Bartletta,...

Film

MARCO BELLOCCHIO NA FEBIOFESTU

bello200Stále vitální pětasedmdesátník Marco Bellocchio (narozen 1939) osobně zavítá na letošní FEBIOFEST, který mu uspořádává retrospektivu – či spíše jen miniretrospektivu, protože nabízí pouhé tři tituly. Prvním je Bellocchiův debut Pěsti v kapsách, pak nás...