Země a její národy. Vyšehrad vydává výjimečného průvodce historií

Země a její národy. Vyšehrad vydává výjimečného průvodce historií

Tisk

Zeme-a-jeji-narody200Kniha, která nás provede historií Země v globálním kontextu, na našem trhu dosud chyběla. A proto všichni ti, kteří se zajímají o to, jak vznikala naše příroda, vyvíjelo se lidstvo a měnily dějiny, jež hýbaly světem, ocení poutavě, přehledně a originálně zpracovaného průvodce Země a její národy. Jeho autory jsou významní američtí historici a univerzitní profesoři, kteří nás provedou vývojem od vzniku lidských společností přes antiku až po renesanci. Země a její národy vydává nakladatelství Vyšehrad, a jak podtitul Globální historie I. Období do roku 1550 napovídá, můžeme se těšit na druhý díl, který vyjde v příštím roce.

 

 

Kniha představuje ojedinělý formát, který nemá na českém trhu obdobu. Autoři ve svém moderním pojetí historie přesouvají pozornost od politických center, jimž bývá věnováno nejvíce prostoru, k interakci člověka s životním prostředím. Kniha tak – i díky důrazu na dobové technologie – přináší plastický obraz dějin porovnávající různé doby, místa a společnosti od roku 3500 př. n. l až do roku 1550.

Země a její národy je rozdělena do čtyř částí:

Vznik lidských společností, do roku 500 př. n. l.

 • 1 Příroda, lidstvo a dějiny do roku 3500 př. n. l.
 • 2 První civilizace údolí řek, 3500–1500 př. n. l.
 • 3 Středomoří a Blízký východ, 2000–500 př. n. l.
 • 4 Nové civilizace mimo centrální oblast západní Asie, 2300 př. n. l. – 350 n. l.

Utváření nových kulturních společností, 1000 př. n. l. – 400 n. l.

 • 5 Řecko a Írán, 1000–30 př. n. l.
 • 6 Věk říší: Řím a chanská Čína, 753 př. n. l. – 330 n. l.
 • 7 Indie a jihovýchodní Asie, 1500 př. n. l. – 1025 n. l.
 • 8 Národy a civilizace amerického kontinentu od roku 1200 př. n. l.

Vzestup a spolupráce kulturních společenství, 300 př. n. l. – 1200 n. l.

 • 9 Cesty komunikace a spolupráce, 300 př. n. l. – 1100 n. l.
 • 10 Sásánovci a vzestup islámu, 200–1200
 • 11 Křesťanská společnost v Evropě, 600–1200
 • 12 Vnitřní a východní Asie, 400–1200

Meziregionální modely kultury a vzájemných kontaktů, 1200–1500

 • 13 Mongolská Eurasie a její dědictví, 1200–1500
 • 14 Latinská Evropa, 1200–1500
 • 15 Jižní říše, jižní moře, 1200–1500
 • 16 Námořní revoluce do roku 1550


Text je doplněn ilustracemi, infoboxy se zajímavými exkurzy, chronologií, mapami, otázkami a shrnutími.

Zeme-a-jeji-narody

O autorech:

RICHARD W. BULLIET je profesorem dějin Blízkého východu na Kolumbijské univerzitě, Ph.D. získal na Harvardské univerzitě. Napsal vědecké práce na mnoho témat jako sociální a ekonomické dějiny starověkého Íránu: Patriciové

Níšápúru a Bavlna, klima a velbloudi v raně islámském Íránu; dějiny vztahů mezi lidmi a zvířaty: Velbloud a kolo a Lovci, pastevci a karbanátky; proces konverze k islámu: Konverze k islámu ve středověku; a celkový průběh islámských společenských dějin: Islám: Pohled zvenčí a Argumenty ve prospěch islámsko-křesťanské civilizace. Je editorem Kolumbijských dějin 20. století. Vydal čtyři romány, spolupodílel se na redakci Encyklopedie současného Blízkého východu a uváděl televizní vzdělávací cyklus o Blízkém východu. Byl oceněn Guggenheimovým stipendiem a stipendiem Carnegie Corporation.

PAMELA KYLE CROSSLEY získala Ph.D. v oboru dějiny moderní Číny na Yale University. V současnosti je držitelkou profesorské pozice Roberta a Barbary Blackových pro historii na Dartmouth College. Mezi její knihy patří Výstřední cesta: Interpretace dějin Číny od roku 1800, Co jsou globální dějiny?, Průsvitné zrcadlo: Dějiny a identita čchingské říšské ideologie, Mandžuové, Osiřelí válečníci: Tři mandžuské generace a konec čchingského světa a Globální společnost: Svět po roce 1900.

DANIEL R. HEADRICK získal Ph.D. v oboru historie na Princeton University. Je emeritním profesorem historie a sociologie na Roosevelt University v Chicagu a je autorem několika knih o dějinách technologie, imperialismu a mezinárodních vztahů, mezi nimi také knih Nástroje říší: Technologie a evropský imperialismus v 19. století, Tykadla pokroku: Předávání technologií ve věku imperialismu, Neviditelná zbraň: Telekomunikace a mezinárodní politika, Technologie: Světové dějiny, Moc nad národy: Technologie, prostředí a západní imperialismus od roku 1400 po současnost a Když informace dospěly: Technologie a vědomosti ve věku rozumu a revoluce, 1700–1850. Své články vydával v Journal of World History a v Journal of Modern History, a byl oceněn stipendiem Národní nadace pro podporu humanitních věd, Guggenheimovým stipendiem a Nadací Alfreda P. Sloana.

STEVEN W. HIRSCH je držitelem Ph.D. v oboru klasických studií na Stanford University a v současnosti je docentem v oboru klasických studií na Tufts University. Obdržel grant z Národní nadace pro podporu humanitních věd a Massachusettské nadace pro podporu humanitních věd a veřejnou politiku. Jeho výzkum a publikace zahrnují knihu Přátelství barbarů: Xenofón a Perská říše, ale také články a recenze ve vědeckých časopisech Classical Journal, American Journal of Philology a Journal of Interdisciplinary History. V současnosti dokončuje komparativní studii starověkých civilizací řecko-římské a čínské. O autorech 27 28 O autorech

LYMAN L. JOHNSON je emeritním profesorem historie na University of North Carolina v Charlotte, který získal Ph.D. v oboru historie Latinské Ameriky na University of Connecticut. Dvojnásobný obdržitel grantu z programu Fulbright-Hays pro přednášení v cizině a stipendista nadace Tinker, Výzkumné rady pro společenské vědy, Národní nadace pro podporu humanitních věd a Americké filosofické společnosti. Mezi jeho nedávné knihy patří: Plebejské Buenos Aires a atlantský svět 1776–1810, Smrt, utínání končetin a paměť, Tváře cti, Následné otřesy: Zemětřesení a lidová politika v Latinské Americe (společně s Jürgenem Buchenauem), Eseje o dějinách cen v Latinské Americe 18. století (společně s Enriquem Tandeterem) a Latinská Amerika v koloniální éře. Také vydával ve vědeckých časopisech, mimo jiné v Hispanic American Historical Review, Journal of Latin American Studies, International Review of Social History, Social History a Desarrollo Económico. Sloužil také na pozici prezidenta Konference latinskoamerických dějin.

DAVID NORTHRUP získal titul Ph.D. v oboru afrických a evropských dějin na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Publikoval akademické práce na témata dějin Afriky a atlantského prostoru a dějin světa. Jeho nejnovějšími knihami jsou Jak se angličtina stala globálním jazykem, třetí vydání Jak Afrika objevovala Evropu (1450–1850) a Deník Antery Duka, afrického obchodníka s otroky 18. Vyučoval na střední škole na venkově v Nigérii, na Tuskegee Institute v Alabamě, na Boston College a na Mezinárodní univerzitě Benátky a byl prezidentem Světové historické asociace.

Více informací: https://www.albatrosmedia.cz/tituly/48840246/zeme-a-jeji-narody-1/


 

PřihlášeníAneta Žabková: Největší radost mi uděláte kusem klacku z lesa

Vystudovala FAMU (katedra animované tvorby), vytvořila čtyři animované filmy, které získaly řadu ocenění, je úspěšnou ilustrátorkou mnoha dětských knih a přispívá do několika časopisů jako jsou Puntík či Tečka, spolupracovala i s Mateřídouškou a Sluníčkem. Řeč je o Anetě Žabkové.

Po Vodníkovi přichází neméně skvělá Dceřina kletba

Česká spisovatelka Tereza Bartošová zaujala tuzemskou čtenářskou obec předchozím titulem Vodník. Jednalo se o případ, který smrdí bahnem. Nyní přichází Dceřina kletba lákající na obálce na to, že si starý zločin žádá nové oběti.

Banner

Hledat

Výborné herecké kreace a silné téma nabízí nový český film Sucho

Sucho to je tísnivé vesnické drama. Na jedné straně velkostatkář a na straně druhé chudý "kolchozník", který nutí rodinu k soběstačnému životu, ale také klíčící láska revoltujících mladých lidí. Zatímco ona je dcerou chudého farmáře, on synem vlivného agrárníka, který sice dává práci půlce dědiny, nicméně půdu, vodu a krajinu devastuje chemií. To je obrazově vytříbený a emočně nabitý film režiséra Bohdana Slámy, který je i autorem scénáře.


Literatura

Ta zatracená skála

ta zatracena skala200Dějiny lidstva jsou plné známých, polozapomenutých i zcela zapomenutých válek a bitev. Mnohé z nich rozhodovaly o budoucnosti nejrůznějších civilizací. Jedna z polozapomenutých bitev se odeh...

Divadlo

Líza Ďulínková se vrací na jeviště MdB – a opět to bude betálný!

my fair lady 200„Lady ze Zelňáku bude hitem“, „Mošův tah s My Fair Lady se zdařil na výbornou“ nebo „Stanislav Moša se už zařadil mezi naše přední muzikálové režiséry a v Lady to opět stvrzuje přesnou mírou nadhledu i dokonalým vedením herců k bezešvému p...

Film

Fichtelberg vypráví příběh mladého rytíře

Fichtelberg nataceni 00Do konce října natáčí režisér Šimon Koudela podle vlastního námětu a scénáře film Fichtelberg. Vypráví příběh mladého rytíře – sirotka, který se hnán touhou po lásce a uznání vydává na cestu, odkryje kriminální k...