Jak se dívat na pobělohorské dějiny

Jak se dívat na pobělohorské dějiny

Tisk

Kulltura a zboznost 1Francouzské bohemistce Marii-Élizabeth Ducreuxové (narozena 1950) se už před čtrnácti lety dostalo velké pocty, když jí Univerzita Karlova udělila čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa. Zaměřuje se zejména na pobělohorské dějiny, osvobozena od zátěže národních resentimentů a dlouhodobě tradovaných klišé.

 

Své průzkumy totiž činila v kontextu mezinárodního historického bádání a metodologických postupů reprezentovaných zvláště historiky po celá desetiletí sdruženými kolem francouzského časopisu Annales. Avšak teprve nyní jí česky vychází sborník statí nazvaný KULTURA – ZBOŽNOST – SYMBOLICKÁ POLITIKA.

Při čtení jejích textů si musíme uvědomit, že původně byly psány pro zahraničního (nejen francouzského) příjemce, takže mohou obsahovat leckteré údaje, které lze považovat za plevelné. Prostě původně předpokládaného zájemce, který nemá hlubší povědomí o dění ve středoevropském prostoru, uvádějí do širších dějinných poměrů v něm. Zařazené studie pocházejí vesměs z časopiseckých zdrojů, takže jejich délka se pohybuje mezi deseti až patnácti stranami.

Dějiny jako spor
Většinou se vztahují k tématu (re)katolizace české pobělohorské společnosti a mapuje různé dílčí případy. Autorka se zabývá třeba působením misionářů v českých zemích během 18. století a čerpá přitom z dobových sdělení, přibližuje osudy českých exulantů v protestantských německých zemích, jmenovitě v pruském Berlíně a rovněž vychází z písemných sdělení, která po sobě zanechali, z dopisů a jiných ego-dokumentů. Zde se dotýká prožitku náboženské víry, ať již katolické nebo protestantské, které se vzájemně osočovaly z kacířství.

Kulltura a zboznost 3

Ducreuxová - doctor honoris causa

Přibližuje nejen státem prosazovanou a organizovanou zbožnost (také v literatuře), všímá si mariánského kultu (který úzce souvisí i se vztyčením triumfálního sloupu na pražském Staroměstském náměstí), dotýká vládnoucího panovnického rodu coby záštity katolictví a zároveň prezentovaného jako Bohem vyvolený. Odhaluje, jak také kult svatého Václava posloužil k legitimizaci habsburských králů a císařů. Zajímavý je rovněž průzkum ostatkové mánie – všeobecně je znám vznik kultu Jana Nepomuckého, avšak Ducreuxová směřuje jinam: upozorňuje na postoj papežské moci k šíření slávy svatých v oblastech tolik vzdálených od Říma, mapuje i konkrétní případ, jakým byl převoz ostatků svatého Heraklia v prvním desetiletí 18. století (tehdy o něm vyšla pamětní kniha Swatý Heraclius Mučedlnjk Ržjmské Cýrkwe).

Česká otázka a polemiky s ní spojené
V oddílu Miscellanea (což lze přeložit jako rozmanitosti, tedy texty, která zpracovávají látky původnímu vymezení více či méně vzdálené) nalezneme několik úvah vztahujících se k novodobým otázkám češství a příslušnosti k českému národu. Probírá i Masarykem zkoumanou „českou otázku“, neboť podle Ducreuxové česká identita kolísá mezi katolictvím a protestantstvím (i když častěji docházelo k výstupu z katolické církve k nově založeným „národním“ objektům). Opakovaně se k české otázce vrací, ohlížejíc se i do vzdálenější minulosti. Přibližuje vnímání jezuitů i ostře odmítavé postoje, šířené národními buditeli od 19. století (např. Karel Havlíček Borovský). Také se dotýká jazyka a historie, když skrze myšlenky např. Dobrovského či Dobnera načrtává situaci ve střední Evropě (nejen) za tereziánských i josefínských reforem druhé půli 18. století – vnímá střední Evropu jako území na rozmezí mezi učeností a tradicí.

Kulltura a zboznost 2

Ducreuxová - doctor honoris causa

Závěrem mohu jedině dodat, že psaní Ducreuxové (nebo české překlady původních statí?) je poněkud těžkopádné a nezáživné, čtenář obtížně udržuje pozornost. Také soustředění na dílčí záležitosti vede ke značně roztříštěnému vněmu. Avšak přibližované jednotlivosti jsou nesporně zajímavé, někdy málo známé či téměř neznámé. Oceníme, že autorka důsledně pracuje s dobovými tisky, rukopisnými prameny, že osvětluje smýšlení a prožívání lidí žijících ve sledovaném období, a to napříč sociálním spektrem – od nejnižších vrstev po nejvyšší.

Kulltura a zboznost

Marie-Élizabeth Ducreux: Kultura – zbožnost – symbolická politika. Proměny společnosti ve střední Evropě v 17. a 18. století (přeložily Adéla Stříbrná a Bronislava Cvejnová Skalická)
Editovaly Ivana Čornejová a Zdeněk Hojda
Vydala Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum, Praha 2023. 421 stran
karolinum.cz/knihy/ducreux-kultura-zboznost-symbolicka-politika-27942

Hodnocení: 80 %

Foto: kniha, https://iforum.cuni.cz/FORUM-6764.html


 
Banner

PřihlášeníS toxickými vztahy je to jako s chřipkou – virus daleko snadněji napadne člověka s oslabenou imunitou

S velkou nadsázkou by se tenhle příběh dal nazvat „Jíst, meditovat a milovat po česku“. Jen to není taková selanka, i když se děj odehrává v romantickém přírodním prostředí Grand Canyonu. Hlavní hrdinka tam ani nemedituje, ani si neužívá místních kulinářských specialit, ale tvrdě maká a kručení v břiše už ani nevnímá. A milování? Počáteční elektrické výboje vzrušení brzy vystřídají bolest, paralýza ze strachu a živočišný odpor. Naštěstí zafunguje i pud sebezáchovy.

Pointa

Skřítci Houbáci opět zasahují

Děti, co mají pod kloboukem, už jistě znají skřítky Houbáky. Ti se nyní vracejí na scénu a s nimi spousta dalších lesních bytostí, bez nichž by to v lese nebylo tak úplně ono. Na světě je druhý díl Houbáčků, knížky, která by měla ležet na čestném místě všech knihkupectví. Čím je tak výjimečná? Je prostě jedinečná!

Pointa

Banner

Hledat

Rozhovor

Simona Šašková: Předmluva ke knize byla dokonalou zakázkou

Saskova perexSimona Šašková napsala předmluvu ke knize Melindy Folse: Konečně mám koně. Vzdala se úspěšné manažerské kariéry a šla za svým snem. Dnes je koučkou, lektorkou, kdy nejdůležitějším partnerem jsou koně. Klienty velmi vyhledávané koučování s kon...

Videorecenze knih

Fotbal je magie, je to souboj umění, techniky a síly se soupeřem, který chce taky vyhrát

Na svém kontě má 130 fotbalových zápasů v nejvyšší československé soutěži, během nichž vystřelil 11 gólů. Kromě toho je dvakrát mistr Kostariky a jednou mistr střední Ameriky, z doby kdy působil v kostarickém klubu LD Alajuelense. Řadu let byl fotbalovým expertem a komentátorem fotbalových zápasů v České televizi. Spolu s manželkou, dcerou a synem pořádají každoročně pravidelně rodinný příměstský tábor pro děti Multi Art Camp, o který je obrovský zájem. Věnuje se také grafice a malování obrazů. Řeč je o Pavlu Karochovi.

Čtěte také...

Capoeira – brazilský národní sport

Capoeira 200Kouzelná Brazílie, toť země nekonečných přírodních krás; divoká země karnevalů, milovníků kávy a fotbalových nadšenců. Ale také svébytná země, kde se zrodilo netradiční bojové umění a sport capoeira.

 

...

Z archivu...


Literatura

Životní příběh učitelky nové doby

Maria Montessoriova perexMaria Montessori pocházela ze zámožné italské rodiny. V roce 1896 se stala první doktorkou v Itálii. Při práci na psychiatrické klinice, kam nastoupila po ukončení studia, si všimla, že slabomyslné děti by možná moh...

Divadlo

Tereza Ramba a Eliška Křenková odehrají Amerikánku: V kleci už tento čtvrtek ze Safari Parku Dvůr Králové

amerikanka 200Další představení Amerikánky z plánované série Hrajeme pro medici se tento čtvrtek 30. dubna odehraje ve vnitřním výběhu pro hyeny ze Safari Parku Dvora Králové.

...

Film

Filmy 30. Českého lva jsou online na dafilms.cz

cesky lev 200Streamovací portál DAFilms nabízí tradiční online přehlídku nominovaných filmů Českého lva. Diváci si až do 31. března mohou na jednom místě vychutnat nejen filmy nominované na 30. Českého lva, ale i speciál k 30leté historii udílení cen. Milovní...