Jak vyhlížela čelední služba v Čechách v raném novověku
Banner

Jak vyhlížela čelední služba v Čechách v raném novověku

celedni sluzba perexHistoriky převážně zajímal (a stále zajímá) život mocných tohoto světa, protože právě o nich se dochovalo nejvíc podkladů – jak se oblékali, co jedli, jakými zvyklostmi se řídili. O svět poddaných se badatelé zajímali mnohem méně i proto, že dávní kronikáři je pomíjeli. Poddaní, pokud si nestěžovali, nebouřili se či netropili nějaké protivrchnostenské ohavnosti, jak znělo někdejší označení, se nejčastěji stávali pouhými číselnými údaji v nejrůznějších seznamech, které o nich byly vedeny. (Poddaní nezanechávali nějaké své vzpomínky, ostatně málokdo se uměl podepsat, neřkuli že by zvládal psát.) Na nejnižším stupni se ocitala čeleď obého pohlaví, sloužící na dvorech, městech i vesnicích, to znamená mnohdy i u těch, kteří sami byli někomu poddáni. Podrobně o tom pojednává LADISLAV NEKVAPIL v knize ČELEDNÍ SLUŽBA V ČECHÁCH V RANÉM NOVOVĚKU, loni vydané pardubickou univerzitou.


Jak se dovíme hned z předmluvy, autor vychází z vlastní disertační práce, která ovšem už v názvu neskrývala, že se soustředí hlavně na teritorium východních Čech (jmenovitě velkostatek Choltice, což je městys v pardubickém okrese). Nyní je ovšem zaměnil za celé Čechy, aniž by ovšem rozšířil pramennou základnu. Takže nadále vychází ze zjištění, která se vztahují k východním Čechám, ale zobecňuje je. Jistě však lze souhlasit s tvrzením, že „člověk raného novověku přemýšlel jinak než člověk 21. století, jelikož měl víru v Boha, přírodu, rodinu a tradice, tedy hodnoty, které dnes původně křesťanská společnost z dlouhodobého hlediska dobrovolně a systematicky opouští.“

celedni sluzba

Choltický zámek

Jak služebná ke štěstí přišla

Nutno ocenit, že Nekvapil, zaměstnanec pardubického muzea, zpracoval rozsáhlé archivní fondy. Nahlédl do matrik, církevních archivů, avšak nejčastěji vycházel z choltických soupisů poddaných, vedených v průběhu 17. a 18. století. Vytáhl z nich mnohé překvapivé údaje o privátních osudech, dokonce přiblížil počínání ženy, která se v pouhých šestnácti letech provdala za muže o šedesát let (!) staršího, u něhož nejprve sloužila - a jejich svazek byl obdařen nejen dětmi, ale zřejmě i rodinnou pohodou. Seznámil se s nejstaršími prameny (první čelední řady pocházejí z poloviny 16. století), zužitkoval i další dobové zdroje později otištěné, třeba Berní rulu a Tereziánský katastr, rovněž materiály publikované v Archivu českém. Prostudoval obsáhlou odbornou literaturu, včetně Pekařovy průkopnické Knihy o Kosti, od jejíhož sepsání nás dělí více než jedno století. A sotva se podivíme množství odkazů na historika Eduarda Maura, jenž Nekvasilovi disertační práci vedl…

Čeledín poddanský, dvorský a zámecký


Kniha se přidržuje obvyklého členění obdobných prací: nejprve seznamuje s dosavadním výzkumem čelední služby, poté autor probírá jednotlivé prameny, metodiku a názvosloví. Obsáhle zkoumá právní postavení sloužících v kontextu vývoje českého pracovního práva. Samozřejmě převažují údaje normativního charakteru, které se mohou lišit od reálné (zvykové) praxe, speciální kapitola se týká nucené služby. A zjistíme, že leckdy stačilo nechat se odvést do armády, aby člověk unikl svému údělu. Čelední služba, z níž se bylo možné vyvázat např. sňatkem (ale i ten vrchnost povolovala!), se přitom dělila do několika kategorií: pokud pomineme řemeslo, jednalo se o typ služby poddanský, dvorský a zámecký. Připojené tabulky a přehledy pak dokládají konkrétní výčtové hodnoty.

Sviňák - dříve zaměstnání, dnes nadávka

Druhá polovina knihy pokrývá čelední službu ve východních Čechách, v první řadě pak na již zmíněném panství Choltice.  Nekvapil shrnul dostupné informace o jeho rozličných  šlechtických majitelích, přidává správní, hospodářskou i demografickou charakteristiku. Ostatně měnící se počty obyvatelstva a jeho věkové rozvrstvení tvoří důležitou položku. Nekvapil dokládá základní parametry čelední služby včetně postavení sirotků (a ti rozhodně nebyli zanedbatelnou skupinou), zohledňuje mzdové náklady: třeba nejmladší čeleď - zhruba do 15 let -  pracovala jen za „slušný oděv“, takže zaměstnavatel jí poskytoval jen ošacení a stravu. Do služby, často mnoholeté, se tudíž vstupovalo již od útlého věku, třeba dobytek pásli skotáci řekněme od devíti let; ostatně ještě ve 20. století za prvorepublikového Československa bývalo běžné, že o husy na pastvě se staraly děti předškolního věku. Také si uvědomíme, že některé výrazy dnes vnímatelné jako nadávka tehdy označovaly zaměstnání – třeba takový sviňák měl na starosti prasata.

Cenný vhled do tématu čelední služby


Nekvapilovu knihu, která vyšla v nákladu pouhých 200 výtisků, považuji z ryze laického hlediska za cenný, byť čtenářsky ne vždy přitažlivý, spíše studeně faktografický vhled do málo zpracovávaného tématu čelední služby, omezeného na úzce vymezenou lokalitu – jakkoli se srovnávacími exkursy do jiných oblastí, třeba na jihočeské Protivínsko. V této souvislosti lituji, že badatelé se soustředí především na šlechtické majetky, zatímco městům rovněž vlastnícím poddanské vesnice i čeleď se věnuje málo pozornosti – mám na mysli třeba jihočeský Písek, dosud zcela opomíjený. Dokonce se tam v 18. století vyskytl případ sloužícího, jenž (marně) žádal o povolení, aby se namísto dosavadního hospodáře mohl ujmout rodného gruntu v Putimi, kterou Písek tehdy vlastnil. A v posledku mi trochu vadí, že autor používá majestátního plurálu, kdysi příslušného třeba panovníkům: nepíše „zjistil jsem“, nýbrž „zjistili jsme“. Neuropatolog František Koukolík o takovém bezdůvodném vyjadřování soudí, že se jedná znak narcistické psychopatie…

celedni sluzba obalka


Ladislav Nekvapil: Čelední služba v Čechách v raném novověku. Právní, sociální a ekonomické aspekty
Vydala Univerzita Pardubice v roce 2020. 383 strany


Hodnocení: 90 %

Foto: kniha


https://eshop.upce.cz/publikace/9006478/


 

PřihlášeníSoutěže

Má cesta za štěstím - autobiografie Mistra

gottPrávě vychází unikátní autobiografie největší legendy české a československé hudební scény všech dob. Autentický obraz fascinující životní dráhy výjimečného umělce s mezinárodním renomé, který na hudebním nebi začal zářit ve svých dvaceti letech.
SUPRAPHON

V hlavní roli Tomáš Holý a jeho nesnadný život i tragický konec

Český spisovatel, básník a držitel Magnesie Litera – Kosmas Ceny čtenářů za rok 2018 Ota Kars přichází s již druhou knihou o jednom z nejslavnějších českých dětských herců. V hlavní roli Tomáš Holý, tentokrát prostřednictvím krásně zpracovaného grafického románu.
Nakladatelství Argo

Rozhovor

Inspiraci nacházím všude kolem mě, říká zpěvák a textař Vlady Gryc

Gryc foto perexLoni mu vyšlo nejen debutové album Já svý sny mám, ale povedla se mu i letní hitovka Te Quiero, která zaznamenala sérii úspěchů v rozhlasové hitparádě Česká dvanáctka. To jsou poměrně nedávné umělecké úspěchy zpívajícího textaře Vladyh...

Hledat

Videorecenze knih

Vymazlené dítě harfistky Jany Bouškové – sólové album Má vlast

Dokážete si představit harfu jako plnohodnotný sólový nástroj, který dokáže znít jako celý symfonický orchestr? Harfistka Jana Boušková pojala tuto otázku jako výzvu a v průběhu čtyř let upravila vybrané skladby českých velikánů, jakými jsou Smetana, Dvořák a Suk, do zcela unikátní podoby.
Supraphon

Čtěte také...

Hotel Jalta slaví 55. výročí

200jaltaHotel Jalta, který je nedílnou součástí vzhledu Václavského náměstí, oslavil pětapadesát let od svého vzniku. Budova je na seznamu památkově chráněných budov UNESCO a je dokladem architektury socialistického realismu. Patří k vrcholným dílům architek...

Z archivu...


Literatura

Antonia a její dcery

Antonia a její dceryAutorka knihy Tisíc dnů v Toskánsku (2005) Marlena de Blasi tentokrát popsiuje silný příběh Antonie a další osudy žen následujících čtyř generací. Nechybí podmanivé...

Divadlo

Sunset Boulevard, šperk ostravské muzikálové sezóny se blíží

sunset 200Velkolepý muzikál a především nádhernou hudbu - to slibuje česká premiéra muzikálového titulu Sunset Boulevard. Dramatický příběh s prvky hořké komedie, který začíná smrtí jedné postavy a končí šílenstvím druhé, režíruje na scéně Národního divadla mo...

Film

Jubilejní Severský filmový podzim 2019

SFP perexSeverský filmový klub slaví malé výročí, již podesáté pořádá tradiční přehlídku kinematografie severských a pobaltských zemí. 10. ročník festivalu Severský filmový podzim zavítá v průběhu listopadu a prosince do 22 českých a moravských kin. Opět přin...