Mimořádná mikrovýstava ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.

Mimořádná mikrovýstava ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.

Tisk

ImageVyužijte jedinečné příležitosti zhlédnout předměty ze sbírek SM z doby panování Rudolfa II., císaře římského, krále českého, uherského a chorvatského. Výjimečně bude vystavena i unikátní kniha De Alimentis Libri Tres, vytištěná v Lipsku r. 1596, s bibliofilskou pozdně renesanční zlacenou vazbou.Rudolf II. a sbírky Severočeského muzea

Rudolfínská Praha (1589 - 1612) není ve sbírkách libereckého Severočeského muzea bezprostředně příliš zastoupena, přesto lze k tomuto období nalézt poměrně velké množství památek užitého umění z oblasti střední Evropy. Uměnímilovný císař shromažďoval ve velkém množství nejenom obrazy, přírodniny a různé kuriozity, ale také předměty z různých oborů uměleckých řemesel. Pochopitelně i v tomto ohledu dával přednost vysoké výtvarné kvalitě, a tak je nepochybné, že na císařském dvoře tehdy nechybělo slavné benátské sklo a řezaný horský křišťál, proslulá španělská a italská majolika,vynikající německé hodinky a práce z obecných i ušlechtilých kovů, skvěle vázané knihy, skvostně zdobené kordy a meče, precizně intarzovaný nábytek, oděvy z nádherných látek zdobené paličkovanými krajkami, zlacené příbory, cínové nádobí s reliéfním dekorem, porýnská kamenina a doklady dalších uměleckořemeslných oborů.

Image


Mnohé z tohoto výčtu je uloženo v depozitářích, ale leccos mohou pozorní návštěvníci najít také ve stálých expozicích Severočeského muzea, ať již v sekci renesance v prvním patře, nebo v doprovodných vitrínách historické expozice v přízemí. Několik vystavených exponátů se vztahuje svým vznikem přímo k Praze a k době Rudolfa II. Jsou to především znamenité knižní vazby, které pocházejí z pražské dílny, a světlíková kovaná mříž ve formách pozdní renesance z doby okolo roku 1600. Českého původu je také vysoká válcovitá číše, nazývaná humpen, s pestře malovaným výjevem císaře Svaté říše římské a sedmi kurfiřtů. Typovou předlohou pro tento výjev jsou sice dřevořezy z konce patnáctého století, ale doba vzniku z let 1590-1600 připomíná jednoznačně éru Rudolfova panování. Ostatně i on byl a poté, co ho Matyáš zbavil titulu českého krále až do své smrti zůstal císařem Svaté říše římské. Za pozornost nepochybně stojí také malá miska ve tvaru loďky na nožce, vytvořená z horského křišťálu, vystavená v historické expozici. Zprostředkovaně totiž připomíná osobní význam Rudolfa II. pro následný vývoj českého skla. Císař pozval do Prahy mezi mnoha umělci nejrůznějšího zaměření také řezáče horského křišťálu a drahých kamenů. Jeden z nich, snad Caspar Lehmann, dostal jako první nápad, že by se technika zdobení kamenů nechala využít i pro dekor na tehdy v Čechách nově objeveném draselno-vápenatém skle. A z tohoto nápadu se zrodila slavná epocha českého sklářského umění, které brzy na evropských trzích i v zámoří vytěsnilo dosavadní benátskou nadvládu v tomto oboru.

Image


V depozitářích Severočeského muzea je několik sbírkových předmětů, které mají tak či onak velice blízkou souvislost s dobou Rudolfa II. Jedním z nich je mříž oválného tvaru, která pochází zřejmě z interiéru některého pražského domu. Dnes již jen v černé úpravě, která překryla původně bohatě polychromovanou práci, tvoří doklad vyspělého zámečnického řemesla manýristické Prahy, kde toto řemeslo ve světoznámé poloze prezentuje ohradní mříž okolo královského mauzolea v chrámu svatého Víta od Jörga Schmidthammera. A ještě jedna zajímavá mřížka se nachází v libereckých sbírkách  jedná se o malá sanktuářová dvířka, která sice pocházejí z Ulmu, ale jsou jednoznačně datována rokem 1612, což je rok úmrtí Rudolfa II. Její charakteristické renesanční pojetí vypovídá velice výmluvně o vysoké úrovni tehdejší kovářské práce ve střední Evropě. V textilních sbírkách jsou ukázky dobových italských sametů s výrazným vzorem (například s motivem granátového jablka), z nichž se šily nákladné oděvy, zdobené krajkami,  pro bohaté měšťany a šlechtice jak v Praze, tak na císařském dvoře.

Image


V takto pojatém "seznamu" sbírkových předmětů, jež z různých úhlů pohledů volně souvisejí s dobou Rudolfa II., bychom mohli dlouze pokračovat. Jistě by tam patřil starý tisk Itinerarium Sacrae Scripturae, to gest: Putowánj Swatých ... vydaný známým pražským nakladatelem Danielem Veleslavínem na Starém Městě Pražském v roce 1592. Skvělé místo v tomto přehledu by patřilo jinému vydavatelskému počinu, a to dílu Civitates Orbis Terrarum Georga Brauna, vydanému v roce 1572 v Kolíně nad Rýnem. Tento spis byl totiž jmenovitě věnován českému králi a římskému císaři Rudolfovi II. Ve sbírce Severočeského muzea jsou bohužel pouze skvěle vyzdobené desky vazby tohoto díla, knižní blok chybí.

Image


Fond starých tisků a knižních vazeb zahrnuje alespoň jednu vynikající památku, která byla císařovým osobním vlastnictvím a s největší pravděpodobností "prošla" i jeho rukama. Je to kniha De Alimentis Libri Tres, vytištěná v Lipsku v roce 1596, s bibliofilskou pozdně renesanční vazbou. Zlacená vazba pochází z pražské dvorní knihařské dílny pro císařskou bibliotéku, což dokládá supralibros (bibliografická značka majitele) v podobě císařského znaku v kartušovém rámu na čelní desce. Kniha  prokazatelně patřila do soukromé Rudolfovy knihovny, ale její další osudy zůstávají tajemstvím. Pro sbírky Severočeského muzea byla zakoupena v roce 1971 v pražském antikvariátu.


Navštivte Severočeské muzeum v Liberci , výstava trvá pouze do 15. února 2012!

Autor textu: Oldřich Palata
Zdroj foto: muzeumlb.cz
Upravila: Eva Ouhrabková

 
Banner

PřihlášeníObčanská válka, draci a dvě dívky. Jak nás ovlivňuje původ naší rodiny?

Aurora a Eva. Dvě odlišné dívky. Aurora je sirota, o kterou se stará její babička. Eva má milující rodiče. Jejich cesty se protnou během války, která obě poznamená.

Knihy s úsměvem

Dagmar Pecková nežije z podstaty, neusíná na vavřínech a je kreativní, což dokládají i její alba

Mezzosopranistky Dagmar Peckové si vážím nejen pro její umění, ale je mi sympatická i tím, že je taková, jaká je. Přímá, bezprostřední a neskutečně agilní co se týče nejrůznějších uměleckých projektů – ať už je to hudební festival Zlatá Pecka nebo činoherní inscenace Mistrovská lekce, kde má hlavní roli. Jako jako jediná z pěvkyň své generace neustrnula, nežije z podstaty a neusíná na vavřínech. Jde o umělkyni hodně širokého záběru, o čemž svědčí i její tři „různobarevná“ alba…

www.dagmarpeckova.com

Banner

Hledat

Rozhovor

Petra Vydru překvapilo, jak dlouho trvalo, než se Michal Hrůza stal tím, čím je dnes

vydra200Petr Vydra (*1972) vystudoval dramaturgii na pražské DAMU. Jako stand-up komik vystupuje v internetových a klubových pořadech Na stojáka a v televizním Comedy clubu. Jeho divadelní hry a adaptace uvádělo Městské divadlo Kladno a Švandovo divadlo. V Dejvick...

Videorecenze knih

Kdo jsem a co tady dělám?

Novinkou nakladatelství Portál je knížka supervizora, lektora a poradce obětí trestných činů Rostislava Honuse s názvem Kdo jsem a co tady dělám? Tato publikace vycházející z existenciální filozofie nabízí praktickou sebezkušenost pro každého, kdo by jen na okamžik zapochyboval o tom, že je právě tam, kde má být a že jeho život má svůj smysl.

Portál

Z archivu...

Čtěte také...

Výstava Synergia I aneb jak spolupracují pražští a helsinští studenti

Helsinska AVU v prazske GAVU - Synergia I Galerie Akademie výtvarných umění v Praze pořádá od 27.11. do 13.12.2012 výstavu, na které představuje výběr studentských prací z oborů nových médií, malby, instalací a soudobého sochařství. Na výstavě s názve...


Literatura

Sdílená ekonomika mění svět

uber a airbnb 200V nakladatelství Grada vyšla kniha s názvem Uber a Airbnb mění svět od amerického novináře Brada Stoneho a měl by si ji přečíst každý, koho zajímá sdílená ekonomika.

...

Divadlo

Divadlo Šumperk uvede premiéru legendárního příběhu Přelet nad kukaččím hnízdem

prelet200Přelet nad kukaččím hnízdem bude první premiérou nové sezóny v Divadle Šumperk. Proběhne v sobotu 10. září a v dramaturgii Michaela Sodomky, překladu Luďka Kárla a režii Jiřího Š. Hájka se představí oblíbení šumperští herci.

...

Film

Mezinárodní festival outdoorových filmů již 4. října v Ostravě!

MFOF 2019 tiskovkaPříznivci outdooru se opět mají na co těšit! Putovní soutěžní festival, který navštíví 60 míst v ČR i SR, bude již tradičně zahájen v Ostravě, a to v pátek 4. října. Nabídne 83 snímků, které musely pr...