Co si počít se sebevrahy?

Co si počít se sebevrahy?

Tisk

bez-zpevu-a-bez-zvoneni perexVyskytovala se období a společnosti, kde sebevražda byla přijatelným způsobem, jak opustit tento svět, pokud přestal vyhovovat nebo naopak – pokud člověk uznal, že nadále nemůže žít podle svých představ. Někdy to byl jediný způsob jak si uchránit (ztracenou) čest, případně svou rodinu. Avšak příchodem křesťanství, kdy člověku byl vdechnut život Božím úradkem, a proto si jej nesměl sám odebrat. Zavraždil by totiž sám sebe, a tím spáchal hrdelní zločin. Jsou dokonce doloženy případy, kdy sebevrazi byli dodatečně ještě popraveni, vlečeni ulicemi, veřejně spalováni…

O tom všem pojednává Daniela Tinková v knize Bez zpěvu a bez zvonění. Autorka přednáší o dějinách raného novověku a vydala již řadu titulů (některé vidíme na připojeném snímku dole), které cílí na proměny mentality, právních usnesení a zrod rozličných moderních institucí, například porodnice. Ve své nejnovější publikaci se zabývá zdlouhavým společenským procesem, který vedl k zániku kriminalizace sebevražedného chování. Není to přitom minulost nijak vzdálená: ještě v druhé půli předminulého století probíhaly diskuse, zda sebevrahovo tělo lze vůbec pohřbít na hřbitově (tedy v posvěcené půdě), neřkuli zasluhuje-li si smuteční obřad. Sebevrazi – najmě oběšenci – se zpravidla pohřbívali tam, kde byli nalezeni.

Sebevražda jako hrdelní zločin
Tinková prozkoumala obdivuhodný počet archivních zdrojů, aby dospěla k poznatkům podepřeným směrodatnými údaji. Načrtává tak velice názorný vývoj názorů na sebevraždu, jak se vyvíjely od 17. Století až po sklonek století devatenáctého, ale také zkoumá konkrétní podobu nakládání se sebevrahy, někdy navzdory panujícím zvyklostem. Zachytila i případy, kdy sami obyvatelé se chopili pohřebních obřadů, když je místní farář odmítl.

bez-zpevu-a-bez-zvoneni 2

nynější podoba obrazu Modlitba za oběšence

Autorka si všímá okolností pro současného čtenáře sotva známých a mnohdy až bizarních. Zjišťovalo se totiž, zda byl sebevrah při smyslech, když svůj čin páchal. Pokud totiž bylo uznáno, že se zabil v pomatení smyslů, že jej ovládlo šílenství, přestával být za svůj čin trestně odpovědný. Právě vyvázání ze zodpovědnosti bylo důležité pro pozůstalé, neboť jedině řádný křesťanský pohřeb zaručoval nejen žádoucí spásu nebožtíkovy duše, ale také zachování dosavadního společenského statutu celé rodiny. Často se tudíž vyskytly rozpory mezi církevními a světskými autoritami o způsob pohřbení.

Jak se zbavit nebožtíka
V dobách předosvícenských (to znamená před 18. stoletím) se prosadila praxe vlastně trojího trestu: z náboženského hlediska se jednalo o smrtelný hřích, takže sebevrah byl vyloučen z křesťanské komunity a byl odepřen řádný pohřeb, z hlediska práva byl majetek mrtvého předurčen ke konfiskaci a jeho tělo vydáno k dalšímu potrestání, které se mohlo vyznačovat až magickými rituály (aby mrtvý v budoucnu neškodil). Tinková se při popisování těchto skutečností vydala zkoumat zvyklosti doslova po celé Evropě, než posléze zakotvila v tuzemském prostředí, ať již jazykově českém nebo německém.

bez-zpevu-a-bez-zvoneni 3

původní obraz Modlitba za oběšence

U nás byla sebevražda (aniž by tak byla nazvána) poprvé řešena Koldínovým zákoníkem z roku 1579. Slovutný právník podal obšírný výčet odsouzeníhodných skutků, jimiž si člověk protiprávně odnímá život: vyjmenovává užití meče, provazu, také skok do vody, dolů (do dolu) nebo třeba do záchoda, kde také člověk mohl utopit… Z trestní odpovědnosti pak vyjímá, jak lze očekávat, osoby stižené duševní poruchou.

Jak naši předkové vnímali sebevraždu
Cenné jsou kapitoly, kde Tinková zabývá jednotlivými případy, které vydolovala z archivů v jižních Čechách, dále na Boleslavsku či Litoměřicku a na nich ukazuje, jak úřady rozhodovaly. Zpravidla se jedná o případy s lidmi naprosto neznámými, avšak při náhledu do panství Rožmitál pod Třemšínem přiblíží vedle řady právě takových také tragický osud učitele a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (1765-1815), jenž si v návalu zoufalství prořízl průdušnici a krční tepnu. Bohužel protokoly z jednání, které se týkalo Rybova „zločinu“, se nedochovaly (nebo dosud nebyly nalezeny), Tinková se aspoň snažila zodpovědět, zda zakopání těla na vzdáleném, již nepoužívaném „morovém hřbitově“ bylo výjimečné či naopak typické.

bez-zpevu-a-bez-zvoneni 4

knihy Daniely Tinkové

Poslední poznámku přičiním k obrázku na obálce – vidíme na něm skupinku diskutujících žen, jejich rozmluvy se jakoby k ničemu neváží, avšak původní podoba obrazu nazvaného Modlitba za oběšence osvětluje příčinu jejich srocení. Před nimi, v nyní prázdném místě, se totiž houpal viselec. Jenže ponuré dílo, byť dokonce vystavené v Paříži, se nepodařilo prodat, takže malíř Hyppolit Soběslav Pinkas výjev prostě přemaloval…

bez-zpevu-a-bez-zvoneni

Daniela Tinková: Bez zpěvu a zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medializací v 17. – 19. století
Vydalo nakladatelství Argo, Praha 2021. 498 stran
Foto: kniha, umění vidět a objevovat: Modlitba za oběšence aneb příliš realistický obraz | expozice | AJG, Alšova Jihočeská Galerie
Hodnocení: 100 %
Bez zpěvu a bez zvonění — Nakladatelství Argo


 
Banner

PřihlášeníObčanská válka, draci a dvě dívky. Jak nás ovlivňuje původ naší rodiny?

Aurora a Eva. Dvě odlišné dívky. Aurora je sirota, o kterou se stará její babička. Eva má milující rodiče. Jejich cesty se protnou během války, která obě poznamená.

Knihy s úsměvem

Dagmar Pecková nežije z podstaty, neusíná na vavřínech a je kreativní, což dokládají i její alba

Mezzosopranistky Dagmar Peckové si vážím nejen pro její umění, ale je mi sympatická i tím, že je taková, jaká je. Přímá, bezprostřední a neskutečně agilní co se týče nejrůznějších uměleckých projektů – ať už je to hudební festival Zlatá Pecka nebo činoherní inscenace Mistrovská lekce, kde má hlavní roli. Jako jako jediná z pěvkyň své generace neustrnula, nežije z podstaty a neusíná na vavřínech. Jde o umělkyni hodně širokého záběru, o čemž svědčí i její tři „různobarevná“ alba…

www.dagmarpeckova.com

Banner

Hledat

Rozhovor

I když to tak nevypadá, jsem v podstatě velký introvert, říká zpěvák a muzikálový herec Radim Schwab

radim schwab perexMá za sebou slušnou řádku rolí v pražských muzikálech, ale v poslední době i několik koncertů, kde on je hlavní hvězdou. Ohromnou příležitostí předvést své kvality naplno se pro brněnského rodáka a absolventa JAMU Radima Schwaba...

Videorecenze knih

Kdo jsem a co tady dělám?

Novinkou nakladatelství Portál je knížka supervizora, lektora a poradce obětí trestných činů Rostislava Honuse s názvem Kdo jsem a co tady dělám? Tato publikace vycházející z existenciální filozofie nabízí praktickou sebezkušenost pro každého, kdo by jen na okamžik zapochyboval o tom, že je právě tam, kde má být a že jeho život má svůj smysl.

Portál

Čtěte také...

Konference otevřela diskusi o kulturním dědictví a edukaci

pama200Koncem září zorganizovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči mezinárodní konferenci na téma Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví. Konferenci pořádaly Národní památkový ústav, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Peda...

Z archivu...


Literatura

Jak na vysoký tlak

tlak perexTak jsem se těšila, že jsem konečně našla návod na to, jak pomoci například tatínkovi od vysokého krevního tlaku, aniž by musel denně užívat bobule, o kterých ani sám neví, jestli mu pomáhají, a nemusel žít stále v obavě, že si je zapomene zobnou...

Divadlo

Bezruči uvedou hit amerických divadelních scén Venuše v kožichu

venuse200Hit amerických divadelních scén Venuše v kožichu bude v ostravském Divadle Petra Bezruče první premiérou roku 2022. Intimní hru o setkání debutujícího autora a režiséra s energickou herečkou uvedeme v režii Jiřího Pokorného. Autorem netradičního rozvržen...

Film

Volání ženského rodu

volanirodu perexSborník dvojznačně nazvaný Volání rodu se nevztahuje ke stejnojmennému českému filmu odehrávajícímu se v pravěku (ačkoli má na obálce záběr z něho), nýbrž přináší statě čtyř autorek, napsané za posledních deset let pod zá...