Když už bylo znormalizováno (1978-1985)
Banner

Když už bylo znormalizováno (1978-1985)

Znormalizovano perexÚstav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) téměř každoročně vydává sborník věnovaný českým (československým) poválečným dějinám, jak se odrážely v kultuře, politice i hospodářství.  Nejnovější svazek nazvaný ZNORMALIZOVÁNO, opět sesbíraný z příspěvků, které zazněly na odborné konferenci, zachycuje poměry na sklonu 70. let a v první půli následujícího desetiletí, tedy v předvečer Gorbačovovy přestavby, kdy ještě pevně vládly dosavadní pořádky, vytyčené „poučením z krizového vývoje“. Navazuje tak na předchozí sborníky, recenzované ZDE: Československo v letech 1954-1962, Předjaří - život v letech 1963 - 1969, Jaro 68 a nástup normalizace a Bezčasí - takový byl počátek normalizace

 


Posuzovaná kniha obsahuje celkem 28 příspěvků, které se vyznačují jak zobecňujícím nadhledem, tak přiblížením konkrétních jevů, případně dílčího skutku ohraničeného řekněme nějakou oblastí či jinou jednotlivinou. Editoři Jiří Petráš a Libor Svoboda ji rozdělili do pěti oddílů, sjednocených důrazem na totéž téma – nejprve jsou zařazeny stati vztahující se ke kultuře, vědě a školství, poté následuje okruh spjatý s politickým děním, stavu a koncepcí hospodářství se dotýká trojice textů, rovněž je obhlédnuta situace v církvích – a v posledním oddílu Regiony nalezneme „případové studie“, které zpracovávají vhledy do různých úžeji vymezených oblastí.


Co se skrývalo za fasádou úspěchů a spokojenosti
Právě závěrečná obhlédnutí jsem ochoten -  možná i pro jistou vlídnost - považovat za čtenářsky nejpřitažlivější. Popíší lidský osud ve složité době (vynikající dirigent Zdeněk Košler jako šéf opery pražského Národního divadla), prozkoumají dopad nové vzdělávací soustavy na Pelhřimovsku, přiblíží umělecké dění ve veřejném prostoru  Hradce Králové, dotknou se vlastnických šarád, které postihly Benešovu vilu, než se stala majetkem Úřadu vlády. Ale také se dovíme lecjaké zajímavosti o výrobě kameninových odpadkových košů s erby (nejen) jihočeských měst. Vyráběl  je - ty koše - borovanský podnik Calofrig, původně zaměřený na průmyslové prefabrikáty. Po jeho převzetí novým (belgickým) vlastníkem však došlo k zastavení veškeré výroby…

Znormalizovano Stiny horkeho leta - neg cb 04

Stíny horkého léta


Publikace, jen ojediněle vybavená fotopřílohou, hojněji číselnými či jmennými tabulkami, zato u každého článku opatřená citačními odkazy, má celkem 391 stran, které však kromě výše zmíněných 28 textů pokrývají ještě anglická resumé, seznam pramenů a literatury, v neposlední řadě též stručné přiblížení autorského kolektivu – mezi autory nalezneme přednášející na tuzemských univerzitách, zaměstnance muzeí, archivů i různých ústavů, několik přispěvovatelů pochází ze Slovenska nebo Polska. Omezený publikační prostor je nutil být co nejstručnější, délka příspěvků se většinou pohybuje v rozmezí deseti až patnácti tiskových stran.

Znormalizovano Poklad hraběte Chamaré

Poklad hraběte Chamaré


Proto se mnohdy setkáváme s přehledy a stručným přiblížením zkoumané problematiky, které sotva může nějak obohatit stav poznání. Proto také i mimo závěrečné „Regiony“ nalezneme dílčí zacílení na konkrétní jevy či osobnosti (např. o normalizační tvorbě Miloslava Švandrlíka, Edy Kriseové; ovšem nechybí ani pojednání o novoročních projevech tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka).  Pisatelé se věnují činnostem, které normalizační režim podporovaly nebo přímo zosobňovaly (například plánování ekonomiky), i těm, které se mu protivily (třeba v souvislosti s Chartou 77, případně s církevními strukturami). Přínosné je třeba zamyšlení o významu a vlivu papeže Jana Pavla II. , původem Poláka, který si o komunistických zřízeních žádné iluze nečinil.


Československá televize přitáhla k obrazovce většinu obyvatelstva
Již zmíněná (vynucená) stručnost se často ukazuje být sporným požadavkem. Například pojednání o českých historických filmech daného období je pouhým sumářem titulů a vývojových tendencí. U stati  obírající se programem Československé televize pak vskutku lituji její tezovitosti – aby postihla vše důležité, každý probíraný aspekt (příprava programu, vysílací schéma i samotná tvorba ať již prezentovaná zpravodajstvím, hranými inscenacemi a seriály, zábavnými pořady a pod. ) se vyznačuje maximálním zhuštěním. Tím pádem vypadly údaje o složitém, několikastupňovém schvalování látek, případně o odkládání či dokonce zákazech již hotových děl (např. Smyczkův snímek Už mu to začalo, Drhovy Radostné události, Moskalykův Vnitřní zrak).

Znormalizovano Bozska Ema

Božská Ema


V pasáži o pořadech převzatých ze zahraničí zase snadno zjistíme příliš povrchní náhled – jistě je pravda, že ze Západu se dovážely hlavně takové filmy, které kritizovaly tamní poměry, nebo divácky oblíbené komedie, avšak pominuty zůstaly případy, kdy ČST záslužně uvedla významné snímky, které se v tuzemských kinech nikdy neuváděly. Bylo jich málo, ale bylo by nespravedlivé je pominout. Z americké produkce to byly např. „freudistické“ detektivky Rozdvojená duše (Hitchcock) a Točité schodiště (Siodmak), muzikál Oklahoma (Zinnemann) nebo divadelní klasika Sestup Orfeův (Lumet). Z Francie pocházel dvojdílný Cayattův projekt Život v manželství, nahlížející tytéž události jak z pohledu manžela, tak manželky. Z Itálie mohli diváci spatřit tehdy již klasické počiny jako Řím, hlavní nádraží (De Sica), Zavraždění Matteottiho (Vancini) nebo Uzavřený kruh (Montaldo), z Anglie patřila do stejného okruhu díla jako Štvanec (Reed) nebo Poslední údolí (Clavell).  A jistě by bylo možné připojit další tituly.


Co je důležité: televize jistě lavírovala mezi ideologickým masírováním a zábavou spíše krotce humornou nežli napínavou (a ideálem bylo úspěšné spojení zábavnosti s ideologickým zacílením, jak se podařilo třeba v 30 případech majora Zemana), její sledovanost byla mimo veškerou pochybnost obrovitá; ostatně největší divácké hity vysílané podnes vznikaly právě tehdy. A kniha zajisté pomáhá poodhalit zákulisí dobové budovatelské každodennosti (nejen televizní), které si lidé málokdy uvědomovali.

Znormalizovano kniha

Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.): Znormalizováno. Československo v letech 1978-1985
Vydal Ústav pro studium totalitních režimů a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice  2020. 391 stran


Hodnocení:  60 %


Foto: kniha

www.ustrcr.cz/publikace/jiri-petras-libor-svoboda-eds-znormalizovano-ceskoslovensko-v-letech-1978-1985


www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Znormalizovano_obsah


 

PřihlášeníSoutěže

Má cesta za štěstím - autobiografie Mistra

gottPrávě vychází unikátní autobiografie největší legendy české a československé hudební scény všech dob. Autentický obraz fascinující životní dráhy výjimečného umělce s mezinárodním renomé, který na hudebním nebi začal zářit ve svých dvaceti letech.
SUPRAPHON

V hlavní roli Tomáš Holý a jeho nesnadný život i tragický konec

Český spisovatel, básník a držitel Magnesie Litera – Kosmas Ceny čtenářů za rok 2018 Ota Kars přichází s již druhou knihou o jednom z nejslavnějších českých dětských herců. V hlavní roli Tomáš Holý, tentokrát prostřednictvím krásně zpracovaného grafického románu.
Nakladatelství Argo

Rozhovor

Majitel Zlatéknihy.cz: „Čtenářům přinášíme nižší ceny, nakladatelům vyšší zisky.“

zlate knihy 200Nedávno byl spuštěn nový projekt pro milovníky knih Zlatéknihy.cz. Na našem webu jsme o něm imformovali a strhla se zde zajímavá diskuze, proto jsme oslovili původce nápadu a majitele toho internetového knihkupectví pana<...

Hledat

Videorecenze knih

Vymazlené dítě harfistky Jany Bouškové – sólové album Má vlast

Dokážete si představit harfu jako plnohodnotný sólový nástroj, který dokáže znít jako celý symfonický orchestr? Harfistka Jana Boušková pojala tuto otázku jako výzvu a v průběhu čtyř let upravila vybrané skladby českých velikánů, jakými jsou Smetana, Dvořák a Suk, do zcela unikátní podoby.
Supraphon

Čtěte také...

Titul Stavba roku 2017 získalo letos pět realizací
Stavba1Jubilejní 25. ročník prestižní soutěže Stavba roku letos skončil bohatou úrodou oceněných děl.
...

Z archivu...


Literatura

Přivolejte si jaro s Dobrou sezónou

dobra sezona200Nakladatelství CPress vydalo už druhou knížku blogerkám Michaele Riedlové a Denise Sýkorové – po Dobré sezóně v kuchyni zaměřené na květinové dekorace, jedlé dárky a stolování je tady Dobrá sezóna na jaře. Nalaďte se s ní na toto období roz...

Divadlo

Když kamarádi už nejsou, co bývali

fuk 200Divadlo pod Palmovkou opět hraje po rekonstrukci ve svých prostorech. Jednou z premiér aktuální sezóny je i hra nizozemské autorky Marie Goos, která poukazuje na to, že časy a lidi se mění, i když byli skálopevně přesvěd...

Film

Kniha o filmu Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec

kuchar perexNakladatelství Casablanca se ujala záslužného úkolu, jakým je vydávání knižních monografií o jednotlivých světově proslulých filmech. Tak se čtenáři mohli seznámit například s Metropolis, Občanem Kanem, Sedmou pečetí, Andrejem Rublevem, Matrixem ...