Kacířova zpověď
Kultura21.cz

Kacířova zpověď

kacirova zpoved perexVšichni jsme kacíři. To je naše česká tradice už déle než šest set let. Kacířství Rogera Scrutona je britské, konzervativní a inspirující. Budeme si rozumět. Kacířova zpověď je výbor jedenácti esejů Rogera Scrutona z let 2005-15 s předmluvou Douglase Murrayho. Vychází v edici Agora nakladatelství Leda v překladu Alexandra Tomského. Všechna uvedená jména jsou zárukou, že půjde o kvalitní čtení.

"Dvacáté století nás poučilo, s jakým nepochopitelným nadšením jsou lidé ochotni vykřikovat hesla a mávat vlajkami na pochodu do záhuby. Proč bychom se ale měli takovému chování poddávat, jestliže jsme ještě neztratili zdravý rozum?", ptá se autor v eseji Jak solidně stavět.

Kacíř Scruton dokáže být (sebe)ironický, když v eseji Kašlat na nesdělitelné říká, že "dějiny filosofie se hemží lidmi, kteří sice dospěli k názoru, že pravda je nesdělitelná, ale napsali o tom mnoho knih". Jeho Zpověď je současná i nadčasová a jeho pravdy jsou sdělovány naprosto srozumitelně.

V eseji Hoře z nenávratné ztráty se autor zamýšlí nad tím, co si počít, když nás postihne ztráta národa, civilizace nebo domova. Úkryt za obrazovkou řeší otázku svobody v prostředí "přátelství" bez námahy a bez nákladů, kde "přítel" je "pouze jedním z mnoha nabízených produktů". Ve stati Umět umřít včas se zabývá životem, smrtí i eutanazií, život vidí "jako sled po sobě jdoucích a někdy vzácných chvil". "Hodnota života nespočívá v jeho délce, nýbrž v jeho hloubce." Předběžná úvaha nebo epitaf?

Esej Falšování zasvěceně, a přesto s humorem, analyzuje trh s uměním. Autor říká: "Nepravdy mají dvojí podobu: lež a faleš. Kdo lže, ten sám nevěří tomu, co tvrdí. Kdo je falešný, věří tomu, co říká... Lhát umí každý. Stačí mít zájem někoho podvést. Falšování, to už je výkon, je nutné zahrnout do hry nejen sebe, ale i ostatní... Falešná originalita, falešné emoce, falešní experti. Trh s uměleckými předměty nevyhnutelně provozují cynici a haraburdí se hromadí v muzeích jen proto, že má cenovku. ... dílo je významné a originální vyvolává-li odpor veřejnosti." Oblíbená díla nepotřebují dotace ani státní podporu kultury. "Ztvárnit něco krásného je výhra a vítězství je daleko obtížnější, když umělce obklopují hloupé názory."

Esej O lásce ke zvířatům je osobním vyznáním lásky k anglickému venkovu, ale také společenskou kritikou "tzv. práv zvířat" a dialogem o morálce společnosti. Autor píše: "Naše přirozená náklonnost dává totiž některým zvířatům přednost před jinými. ...rád bych viděl správce, jenž by toleroval některé dravé invazní druhy... Ponecháni sami o sobě by záhy změnili životaschopné prostředí v poušť." a dále "Láska je morální výzva... Proto nedůvěřujeme osobám, které lásku nenabízejí ani nepřijímají."

O něco méně laskavá je kapitola Jak chránit přírodu, ve které autor kritizuje "ekoideologii", "politickou ideologii", mající "všechny rysy světského náboženství" jejíž "zmatené teorie i nepřesná fakta mají hlavně povzbudit politický aktivismus" a věnují se "zuřivým doktrinálním disputacím připomínajícím středověkou Evropu". Je kacířstvím myslet si, že "láska k domovu poskytuje nejsilnější motivaci k ochraně lidského prostředí"? Proč "vztah k vlasti přivádí kosmopolitního vykořeněného intelektuála k zuřivosti... zapáchá mu odporným nacionalismem a xenofobií"?

"Mnoho filosofů se zabývalo nacionalismem a sebeurčením národa, ale nikdo se nezabýval lidskou touhou patřit do společenství, jak ji Scruton popsal v eseji Proč potřebujeme národní stát", říká v úvodu D. Murray. Scruton zde kritizuje stále těsnější EU, kde "vláda ústřední byrokracie stále zvyšuje svou moc na úkor členských národních států. Politici předepsali Evropě směr, jež by si samy evropské národy zřejmě nikdy nezvolily, což se ukázalo, kdykoli měly možnost o integraci hlasovat. Proto jim také už nikdy budovatelé Unie neposkytnou další příležitost svobodné volby... Odpovědnost k národu nelze nahradit poslušností vůči byrokracii... Krize evropského projektu v každé zemi odhalila, že národní stát není problém, nýbrž řešení, protože je jediným důvodem občanské oddanosti státu."

V eseji Jak správně vládnout autor z pohledu konzervativce porovnává USA a EU. Za východisko mu slouží Reaganova věta: "Vláda není řešení problému, vláda sama je problém." "Nad evropskými státy panuje vrchnost, která se za zavřenými dveřmi evropských institucí zbavila své politické odpovědnosti a bez ohledu na přání občanů chrlí nepřetržitý proud zákonů a nařízení, plete se do běžných záležitostí života... Režim politické korektnosti natolik ovládl Evropu, že už ztěžuje každý pokus o život podle tradičních zásad neslučitelných s novou státní ideologií... Veřejní intelektuálové s hysterickou zuřivostí napadají staré uznávané zvyky dvoutisícileté civilizace a karikují její obsah." A dále autor píše: "Když slyším, jak konzervativci v Americe reptají a nadávají na státní moc..., vzpomenu si vždycky na komunistický režim a na jeho mírnější podobu, která se dnes rodí pod vládou Evropské unie."

Poslední esej v knize Jak bránit Západ se zamýšlí nad tím, proč "občané ztrácejí víru ve svou vlastní civilizaci" a proč "politici otevřeně napadají vlastní kulturní i náboženské dědictví a vychvalují islám". Autor si myslí, že "je zcela nerozumné dokazovat dobrou vůli na úkor legitimních nároků vlastní kultury a vlastního národního dědictví". "Nepřítel považuje naše pokání za slabost, která ho přivádí k myšlence, že by nás mohl zlikvidovat."

Při čtení téhle úžasné knihy, kterou umocňuje vytříbený překlad, se můžeme jen ptát: Je kacířstvím být konzervativcem, tedy vlastencem, který si váží své vlastní kultury a chce ji uchovat pro další generace? Poděkujme edici Agora za tuhle knihu. Na Agoře nemá inkvizice level 2.0_22 místo. Agora je svobodný prostor pro všechny kacíře.

kacirova zpoved

Všechny citace jsou z knihy:
SCRUTON, Roger. Kacířova zpověď. Voznice: Leda, spol. s r.o., 2022. Edice Agora. ISBN: 978-80-7335-787-0. (Confessions of a Heretic). Předmluvu napsal Douglas Murray. Překlad: Alexander Tomský.

Hodnocení: 100 %

Britský konzervativní filosof, spisovatel, profesor estetiky a politolog Scruton (1944-2020), kterého známe z řady jeho děl přeložených do češtiny, měl blízký vztah k disidentům minulého režimu v Československu, uměl částečně i česky. Vždy byl odpůrcem každé totality. jako konzervativec vystupoval proti progresivismu, což mu působilo problémy v práci na univerzitě i v roli ministerského poradce. V roce 2016 byl povýšen do rytířského stavu. "Dekonstruovat levicovou věrouku je pro pravicové myslitele hračka", ale nejen Scrutonův život ukazuje, že "pro progresivní levici je stejně snadné dehonestovat konzervativce".

Radka Johnová


 

Pro dobrou náladu...

PřihlášeníSoutěže

Bílá voda si zaslouží být knihou roku

Na jaře vyšla v nakladatelství HOST dlouho očekávaná kniha Kateřiny Tučkové s názvem Bílá Voda, která rozhodně stojí za to!
HOST

Pohádky z Kouzelného palouku si děti přečtou i samy

V nakladatelství Fragment vyšel unikátní Čtenářský systém, který má za cíl usnadnit orientaci v knižní nabídce pro začínající čtenáře. Soustředili se nejen na prvňáčky a druháčky, ale i na předškoláky a spolupracovali se zkušenou pedagožkou Kamilou Balharovou.
Fragment (Albatros Media)

Videorecenze knih

Rozhovor

Rozhovor s velkou hvězdou Sunday Music Jamu

vinnie-james 200Velkou zahraniční hvězdou festivalu Sunday Music Jam je folkový zpěvák Vinnie James. Jeho myšlenky by se mohly tesat do kamene a takového nadšence do České republiky byste mohli hledat dlouho. Ostatně, posuďte sami!

...

Hledat

Rozhovor s Ondřejem Neffem. Jak se mu vyhodnocovaly soutěžní povídky?

Ondřej Neff se stal patronem naší literární soutěže sci-fi a fantasy povídka, jejíž výsledky jsme nedávno vyhlásili. Osobně měl tu čest vybrat tři nejlepší povídky a my jsme měli tu čest s ním spolupracovat. Jak se mu povídky hodnotily, kterou svou knihu má nejraději a co pro své čtenáře chystá do budoucna?
Sledovat články Ondřeje Neffa můžete zde.

Čtěte také...

Vyšla kniha „Nechtění“ spoluobčané

nechteni spoluobcane perexV dějinách nejen českého státu se v průběhu staletí měnila představa o tom, kdo a co je nežádoucí. Někdy se poddaní (nyní prostý lid) i vrchnost (nyní vládnoucí elity) shodly, jindy se v názorech rozcházely.

Z archivu...


Literatura

Siri Pettersen - Plíseň

plisenDruhý díl ze série Havraní kruhy byl vyhlížen nejen jejími nadšenými fanoušky, ale i tvrdými kritiky. Norská spisovatelka Siri Pettersen navštívila v roce 2016 i pražský Svět knihy, čímž se toto očekávaní zvětšilo. Plíseň je konečně tady a jedná se o ještě ...

Divadlo

Rossiniho opera v Brně, odvážná Zkouška lásky ve 21. století

Zkouska lasky perexHudební fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně má své malé, ale moderní divadlo v ulici Orlí. Zde se představují studenti a absolventi Komorní opery Hudební fakulty se svými zajímavými výsledky studia. Posledním ti...

Film

Nejlepší slovenský film roku 107 MATEK vstoupil 5. 5. do českých kin bude exkluzivně online na DAFilms

107matek 200Jaké je to přivést na svět dítě tam, kde svoboda končí vězeňským dvorem? Film Petera Kerekese je neotřelým pohledem na téma mateřství.

...