Sociální patologie odhaluje příčiny problémů u mladistvých

Sociální patologie odhaluje příčiny problémů u mladistvých

Tisk

Sociální patologieMůžeme se tisíckrát zamýšlet nad tím, proč tak snadno dochází k různým patologickým společenským jevům. Třeba proč mladí lidé nezvládají život, snadno podléhají nástrahám společnosti, závislostem na alkoholu a drogách, sebepoškozují se, mají problémy s poruchami přijmu potravy, deprese a sklony k sebevraždě, dopouštějí se kriminálních činů a tak dále. Stojí za tím nedostatek péče a lásky v rodině? Kniha Sociální patologie dvou kvalitních odborníků Slavomila Fischera a Jiřího Škody nejen popisuje tyto jevy se spoustou zajímavých příkladů ze života, ale také pomáhá těmto jevům lépe porozumět a tím jim i předcházet nebo se je snažit efektivně řešit. Odbornou publikaci vydalo nakladatelství Grada a jedná se již 3. vydání, rozšířené o aktualizace vyplývající ze současných celospolečenských změn a také o kazuistiky.

Sociální patologie: forenzněpsychologický rozbor vybraných sociálněpatologických jevů je velice zajímavá kniha nejen pro studenty vysokoškolských oborů speciální a sociální pedagogiky, sociologie, psychologie, ale také pro pracovníky zdravotnických, sociálních a pedagogických oborů, osob pracujících v sociálních službách, v dětských domovech či s mládeží, rovněž pro všechny laické zájemce o psychologii, potažmo také pro každého rodiče problémových či adoptovaných dětí, pro pěstouny a podobně. Publikace zpřístupňuje velice zajímavé informace, je odborná, avšak zároveň poutavá a čtivá, vedená jako učebnice, neboť v závěru každé kapitoly nechybí otázky a úkoly k zamyšlení.

Kniha rozebírá nejrůznější patologické jevy, s nimiž se může setkat naprosto každý, a to nejen ve své rodině, ale i v blízkém okolí. Je třeba porozumět tomu a mít informace o tom, co se děje a proč, jak můžeme pomoct a jak těmto problémům předcházet. Zaostřeno je hlavně na děti a mladistvé, kteří mnohdy pocházejí z rodin, kde docházelo k násilí, zanedbání péče a tyto děti si nesou traumata a citové deprivace, jež v převážné většině mohou za další a další patologické chování a jednání, závislosti, sebepoškozování, pokusy o sebevraždu, projevy agresivity a podobně. Knížka vymezuje, co ještě je normální chování, a co už ne, jak společnost a okolí ovlivňují vývoj a chování dítěte, nakolik má vliv genetika a to, co dítě zažilo ve své původní rodině, nechybí perfektní informace z psychologie, možnosti prevence a řešení. Informace jsou moderní a nejnovější, odpovídají dnešní době a současným přístupům.

Dozvíte se tak například, proč dochází k vandalismu, jak působí kratom a jak se projevuje závislost na něm, jaké jsou příčiny agresivity a jak ji můžeme rozdělit, něco o teorii subkultur, o závislosti na fentanylu, v podstatě se dozvíte o všech druzích závislosti, nejen na návykových látkách, třeba i o závislosti na nakupování, jak se u mladistvých projevuje antisociální chování, co je to trichotillomanie či bigorexie, jak pracovat se závislostí na mobilu a internetu či sociálních sítích, vše o patologiích v rodině a o kriminálním chování, o typologii delikventní subkultury a tak dále. To, co je rovněž opravdu zajímavé jsou četné kazuistiky a analýzy psychodiagnostických kreseb u patologicky se chovajících jedinců, které mě moc bavily. Kniha je opravdu skvěle zpracovaná, nelze jí nic vytknout, nechybí v ní vůbec nic, a ani nepřebývá. Obohacuje a vzdělává člověka přesně tím správným způsobem. Rozhodně hodnotím velmi vysoko a doporučuji všem. Navíc si sama při čtení každé kapitoly moc ráda zodpovídám a zpracovávám otázky a úkoly k zamyšlení.

Sociální patologie

Název: Sociální patologie
Autor: Jiří Škoda, Slavomil Fischer
Nakladatelství: Grada/edice Psyché
Rok vydání: 2024/ 3. rozšířené vydání
Počet stran: 312
Hodnocení: 100%

https://www.grada.cz/socialni-patologie-(2)-13793/


 

PřihlášeníAneta Žabková: Největší radost mi uděláte kusem klacku z lesa

Vystudovala FAMU (katedra animované tvorby), vytvořila čtyři animované filmy, které získaly řadu ocenění, je úspěšnou ilustrátorkou mnoha dětských knih a přispívá do několika časopisů jako jsou Puntík či Tečka, spolupracovala i s Mateřídouškou a Sluníčkem. Řeč je o Anetě Žabkové.

Po Vodníkovi přichází neméně skvělá Dceřina kletba

Česká spisovatelka Tereza Bartošová zaujala tuzemskou čtenářskou obec předchozím titulem Vodník. Jednalo se o případ, který smrdí bahnem. Nyní přichází Dceřina kletba lákající na obálce na to, že si starý zločin žádá nové oběti.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Jana Pronská: Psaní je jako dýchání, když se jednou nadechnete, už nemůžete přestat

archiv Jana Pronská 4Psát začala již v dětském věku, nejdříve krátké historické příběhy a již tehdy snila, že jednou vydá knihu. První velký příběh Kethy, který má 750 stran začala psát ještě na ZŠ a psala jej celou střední a stal ...

Výborné herecké kreace a silné téma nabízí nový český film Sucho

Sucho to je tísnivé vesnické drama. Na jedné straně velkostatkář a na straně druhé chudý "kolchozník", který nutí rodinu k soběstačnému životu, ale také klíčící láska revoltujících mladých lidí. Zatímco ona je dcerou chudého farmáře, on synem vlivného agrárníka, který sice dává práci půlce dědiny, nicméně půdu, vodu a krajinu devastuje chemií. To je obrazově vytříbený a emočně nabitý film režiséra Bohdana Slámy, který je i autorem scénáře.

Čtěte také...

Poznejte program Bez léků

bez leku 200V nakladatelství Anag vyšla kniha Bez léků odhalující čtyři pilíře přirozeně dobré kondice od Madisyn Taylor.

...

Literatura

Etiketa pro nejmenší? Jedině se Skořicí!

opickonetrucuj 1Opice Skořice se znovu vrací! Stále si v některých situacích neví rady, a tak je na čase, aby ji někdo doučil slušnému chování. A nejen ji, vaši nejmenší se jistě také inspirují, vždyť občas bývají Skořici až nápadně podobní. Druhý díl...

Divadlo

Česká premiéra divadelní hry Marka St. Germaina – Poslední sezení u doktora Freuda

DSC 9971Divadlo v Řeznické v pátek 9.března 2018 v 19.30 uvede premiéru „Poslední sezení u doktora Freuda“ autora Marka St. Germaina.

...

Film

Film Hugo a jeho velký objev připomíná prvního filmového kouzelníka Georgese Mélièse
ImageGEORGES MÉLIÈS (1861-1938) začínal jako pouťový eskamotér, předváděl na jevišti kouzelnické výstupy, promýšlel nejrůznější iluzionistické triky, konstruoval mechanismy automatů, které někdy připomín...