Poznat jiné země je velice obohacující

Poznat jiné země je velice obohacující

Tisk

Dagmar Beňaková„Císařovna Sisi proslula jako vášnivá cestovatelka, navštívila tolik zajímavých a turisticky atraktivních míst, že jsem se vydala po jejích stopách. A pak mě napadlo, že bych vše mohla sepsat a že by její cesty mohly inspirovat i čtenářky a čtenáře k nějaké hezké dovolené nebo výletu,“ přiznává Dagmar Beňaková, autorka knížek o císařovně Alžbětě Rakouské zvané Sisi.


Bylo vám dvanáct let, když jste se poprvé setkala s postavou Sisi. To vás v lázeňském městečku v Meranu v Itálii zaujala socha sedící císařovny. Nedlouho nato jste v televizi viděla slavnou trilogii s Romy Schneiderovou v titulní roli císařovny a k Vánocům jste dostala o ní první knížku. Čím vás v tomto věku císařovna Sisi zaujala? Co vás ještě zajímalo a bavilo?

Ta socha císařovny Sisi z bílého mramoru mi přišla přímo magická. V jemných prstech svírala vytesanou knihu a čerstvou růži, kterou jí tam denně nosí její obdivovatelé. Křesílko z mramoru, na kterém seděla, mělo napodobovat proutěné křesílko – a na sochu právě dopadaly sluneční paprsky. Přišla mi tak jiná než všechny neosobní, chladné, monumentální skulptury, které jsem dosud viděla. A filmy s Romy Schneiderovou, představující svobodomyslnou, pravdomluvnou a půvabnou princeznu v krásných šatech, se mi, stejně jako milionům diváků a divaček po celém světě, samozřejmě moc líbily. V té době mě bavilo cestovat s rodiči a objevovat Evropu a číst, hlavně romány od Ludmily Vaňkové o Přemyslovcích a Lucemburcích. A pak už jsem začala číst o císařovně Alžbětě, zvané Sisi, a knihy o ní se dostaly do popředí mého zájmu.

Co vás přivedlo ke studiu práv?

Už na gymnáziu jsem se dozvěděla o oboru zvaném mezinárodní právo, který mě zaujal. A tak jsem podala přihlášku na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Jednou jste řekla, že vás práva bavila, ale touha po vzdělávání a váš zájem o němčinu, kterou jste se začala učit již v šesti letech a o historii a kulturu v německy mluvících zemích, vás přivedla ke studiu německých a rakouských studií. Proč právě německý jazyk?

Naše rodina měla přátele v tehdejším východním Německu. Jezdívali jsme je navštěvovat a oni jezdili na návštěvy k nám. V době, kdy se ještě smělo cestovat jen do zemí tehdejšího východního bloku. Pak se hranice otevřely. Německo se sjednotilo. A přátelé nám zůstali. Začala jsem si dopisovat a vyměňovat pohlednice s dívkou z té rodiny. V deseti letech jsem k nim jela na prázdniny. Později jsem začala číst knihy o císařovně Sisi právě v němčině, protože v němčině jich vycházelo nejvíce. A tak jsem si k tomuto jazyku vybudovala silný vztah, protože mi ho nikdo nezprotivil. Základy jsem se učila v jazykové škole a pak už jsem se učila sama, četbou, psaním, poslechem. Němčina má logickou strukturu, a navíc idiomy a přísloví jsou prakticky stejné jako v češtině. Jen s drobnými rozdíly, třeba my nemáme kupovat zajíce v pytli a v němčině kočku v pytli. Během vysokoškolských studií jsem studovala v Rakousku i Německu. Historie a kultura německy mluvících zemí mě strašně bavila, protože jsem všechny tyto země navštívila a poznala jejich krásy. V případě Německa a Rakouska jde o země sousední a v případě Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska o země nedaleké.

Absolvovala jste také řadu zahraničních pobytů, během nichž jste se věnovala právu, historii a studiu cizích jazyků. Pak jste externě vyučovala na Právnické fakultě a Fakultě sociálních věd UK v Praze. Dnes pracujete na MZV ČR, kde se věnujete mezinárodnímu právu. Co vám daly zahraniční studijní pobyty a jak vzpomínáte na svou pedagogickou činnost?

Zahraniční studijní pobyty mi daly mnohé. Člověk se nikdy v zemi, odkud je, nemůže o cizích zemích, jejich kultuře, historii, zvycích a obyvatelích, dozvědět tolik, jako když tam po nějakou dobu žije. Poznat jiné země je velice obohacující. Na svou pedagogickou činnost vzpomínám moc ráda. Snažila jsem se studentům a studentkám zprostředkovat své nadšení pro daný obor a moc mě těšil jejich zájem a plné učebny.

Císařovna Alžběta „Sisi“ Rakouská vás provází stále a o jejím životě sbíráte a studujete vše, co je dostupné v různých jazycích. A tak vaše sbírka obsahuje řadu knih, dokumentů a v archivech a knihovnách jste strávila hodně času. A v roce 2022 vydala svoji první knihu věnovanou Sisi nazvanou Toulky po stopách císařovny Sisi. A v roce 2023 vyšly další dvě. Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodla napsat o Sisi knížky? Bude pokračování?

Císařovna Sisi proslula jako vášnivá cestovatelka, navštívila tolik zajímavých a turisticky atraktivních míst, že jsem se vydala po jejích stopách. A pak mě napadlo, že bych vše mohla sepsat a že by její cesty mohly inspirovat i čtenářky a čtenáře k nějaké hezké dovolené nebo výletu. V knize Toulky po stopách císařovny Sisi, které vyšly v nakladatelství Grada roku 2022, představuji Alžbětiny pobyty v jejím rodném Bavorsku, dále v Rakousku, kam se přivdala, rovněž v Maďarsku, které milovala. Poprvé jsou zde také zpracovány všechny její pobyty na území dnešní České republiky. Je jich více, než bychom si mohli myslet. Kromě Prahy a Brna navštívila i Karlovy Vary nebo Kroměříž, Děčín, Ploskovice nebo Kladruby nad Labem. Na Slovensku, v tehdejších Horních Uhrách, zavítala Sisi do věhlasných lázní Bardejovské kúpele, kde mají i její sochu, muzejní apartmán a apartmán, kde pobývala a kde je možné se ubytovat i dnes. V roce 2023 vyšlo v Gradě volné pokračování s názvem Za sluncem po stopách císařovny Sisi. V této publikaci se můžete s císařovnou vydat na jih, k moři, do jejího milovaného Řecka, především na ostrov Korfu, kde si nechala postavit svůj snový palác Achillion, také do Francie, Itálie, Španělska, Portugalska včetně květinového ostrova Madeira, do dnešního Chorvatska, na Maltu, na Kypr, do Rumunska i do zemí Blízkého východu a severní Afriky. Sisi zavítala do Maroka, Tuniska, Alžírska i Egypta. Na dalším volném pokračování pracuji, k probádání lákají ještě země západní Evropy, které Sisi navštívila, především britské ostrovy a Irsko, také Nizozemí, Belgie a samozřejmě Švýcarsko, které důkladně procestovala. Zde na břehu Ženevského jezera bohužel nakonec nalezla smrt rukou anarchisty. Ještě dříve – na jaře 2024 – ale plánuji s nakladatelstvím Grada vydat knihu, která se bude věnovat Alžbětině zálibám. Představíme Sisi jako velkou sportovkyni, milovnici zvířat, módní ikonu, básnířku i nadanou kreslířku a hráčku na citeru. A jedna kapitola bude věnována i vztahu císařovny k okultismu.

Po stopách císařovny Sisi

V knize Dopisy od Sisi – Dosud nezveřejněná korespondence císařovny (2023) jste zařadila také unikátní, dosud nezveřejněné její dopisy, které psala v kurentu, což je obdoba novogotického kurzivního písma od 16. do poloviny 20. století používaného v Německu, které jste přeložila. Jak se vám její korespondence překládala? A co zajímavého jste se v ní dočetla?

Je mi velkým potěšením, že mohu v této nové publikaci čtenářskému publiku představit 24 dosud nezveřejněných Alžbětiných osobních psaní, která pocházejí z Tajného domácího archivu rodu Wittelsbachů. Jejich rozluštění bylo pro mě výzvou a napínavou a objevnou prací. Císařovna Sisi o sobě jednou prohlásila: „Moje písmo je jako já. Nedá se spoutat.“ Už samotné písmo kurent je velmi obtížné rozluštit a císařovnin rukopis je opravdovým oříškem. Málokteré písmeno psala Alžběta tak, jak předepisuje vzor. Psala velice rychle, ledabyle, často na zahradě nebo ve vlaku. Někdy téměř nevynechávala místo mezi jednotlivými slovy, jindy zase naopak udělala mezeru v rámci jednoho slova. A když jí docházel papír, psala přes řádky psané horizontálně další text ještě vertikálně. Její dopisy jsou po obsahové stránce velice zajímavé, odkrývají nám její pocity a dozvídáme se také mnoho nového o její rodině, například kde její starší sestra Helena, zvaná Nené, trávila léto, do koho se zamilovala, s kým se Alžbětina mladší sestra Marie učila italsky. Dočteme se o Sisiných prvních pocitech z mateřství i o hluboké bolesti po smrti prvorozené dcery. Dozvíme se také, s kým Alžběta spiklenecky plánovala svatbu své druhorozené dcery Gisely.

 Dopisy od Sisi

O Sisi jste se toho dozvěděla hodně: že to byla žena mnoha tváří a talentů a v mnoha ohledech předběhla svou dobu. Byla odvážná, ráda cestovala, dokonce používala papírové kapesníky, opalovací krém a na rameni měla tetování. Čím vás císařovna Sisi okouzluje dnes, v dospělém věku?

Svou upřímností, nesnášela jakoukoli přetvářku, svou inteligencí, důvtipem a také svou odvahou i svou přímo železnou vůlí.

Ráda čtete, především v němčině a hodně cestujete. Jednou jste řekla: „Sisi mi přináší možnost cestování v prostoru a pomyslně i v čase a psaní radost a tvůrčí svobodu.“ Platí to stále?

Ano, to platí stále.

A co volný čas, jak jej ráda trávíte?

Volný čas trávím nejraději se svou rodinou a také s našimi psy.

archiv Dagmar Beňaková

JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL. M.


 

PřihlášeníŘeka pod hladinou – hra na samotné výspě teritoria život

Na knižním trhu se nedávno objevil titul, který by si zasloužil multižánrové zařazení. Řeka pod hladinou s podtitulem Vědomím proti času totiž není pouhým dobrodružstvím, ale románem s mnohem širším, filosoficko-psychologicko-vědeckofantastickým přesahem. Vypráví o muži, jehož v červnu roku 2018 objevili indiánští lovci na břehu řeky Tatshenshini v oblasti Yukon a přivezli jej s vážným poraněním do Nemocnice sv. Pavla ve Vancouveru. Neznámý v bezvědomí je později identifikován jako vodácký průvodce z Čech.

Bílá vlčice

Na první pohled mě Bílá vlčice zaujala svou nádherně ilustrovanou obálkou, která láká k samotnému prozkoumání obsahu knihy. Pojďme se tedy společně ponořit do dobrodružství maličké Pětky a jejího věrného druha havrana Raaka, který ji doprovází na její místy i strastiplné životní pouti. Budete zažívat nezměrná dobrodružství v hlubokých lesích, podél řek i na rozsáhlých pláních v samotném srdci hor, kdy se radostné chvíle, budou střídat s těmi smutnějšími, avšak rozhodně vás nenechají vydechnout.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Přišel jsem do dobrého týmu, to je důležité, říká Pavel Sedláček

sedlacek perex fotoO současné situaci v kultuře především v Domě kultury v Kroměříž vypráví v následujícím rozhovoru Mgr. Pavel Sedláček, který je ředitelem této instituce dva roky. „Především do mých představ a práce zásadně zasáhla covidová d...

Fanouškovství i historie nejúspěšnějšího českého klubu

Úspěšný český autor Ota Kars přichází s dalším dílem, které se tentokrát věnuje jeho vášni pro fotbal. Fotbalová škvára je další knihou vydanou ke 130. výročí od založení letenského klubu. Popisuje jeho historii tak trochu jiným způsobem.

Čtěte také...

SKUPINA KRAUSBERRY SLAVÍ: JEDENATŘICET LET S JEDENATŘICETI PECKAMI

kraus200Zaplaťpánbůh za některé vyhazovy! Kdyby nemusel Martin Kraus odejít z kapely Bluesberry, asi by nevznikla kapela Krausber ry. Scéna české populární hudby by byla ochuzena o energií nabitou, originální skupinu, o písničky jako třeba Vlakem na Kolín, S...


Literatura

Dívka, která musí zemřít

divka-ktera-musi-zemrit200Před několika týdny se v Praze objevil švédský spisovatel David Lagercrantz, aby představil svou novou knihu. Dívka, která musí zemřít je podle jeho slov posledním dílem série známé pod názvem Milénium. Co pro čtená...

Divadlo

Mezinárodní hvězdy Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle obdrží čestný doktorát JAMU

jamu doktorat200Čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění získá česká operní a koncertní pěvkyně Magdalena Kožená a také britský orchestrální i operní dirigent Sir Simon Rattle. Obě hvězdy mezinárodního hudebního nebe si mimořádné ocenění převez...

Film

Zimní příběh nemá se zimou nic společného

Zimni pribeh 200Film Zimní příběh (2014) je tak trochu mýtický, romantický i poetický. Herci Collin Farrell a nevinná Jessica Brown Findlay v něm prožívají nečekaně zajímavé a originální romantické sit...