Poznat jiné země je velice obohacující

Poznat jiné země je velice obohacující

Tisk

Dagmar Beňaková„Císařovna Sisi proslula jako vášnivá cestovatelka, navštívila tolik zajímavých a turisticky atraktivních míst, že jsem se vydala po jejích stopách. A pak mě napadlo, že bych vše mohla sepsat a že by její cesty mohly inspirovat i čtenářky a čtenáře k nějaké hezké dovolené nebo výletu,“ přiznává Dagmar Beňaková, autorka knížek o císařovně Alžbětě Rakouské zvané Sisi.


Bylo vám dvanáct let, když jste se poprvé setkala s postavou Sisi. To vás v lázeňském městečku v Meranu v Itálii zaujala socha sedící císařovny. Nedlouho nato jste v televizi viděla slavnou trilogii s Romy Schneiderovou v titulní roli císařovny a k Vánocům jste dostala o ní první knížku. Čím vás v tomto věku císařovna Sisi zaujala? Co vás ještě zajímalo a bavilo?

Ta socha císařovny Sisi z bílého mramoru mi přišla přímo magická. V jemných prstech svírala vytesanou knihu a čerstvou růži, kterou jí tam denně nosí její obdivovatelé. Křesílko z mramoru, na kterém seděla, mělo napodobovat proutěné křesílko – a na sochu právě dopadaly sluneční paprsky. Přišla mi tak jiná než všechny neosobní, chladné, monumentální skulptury, které jsem dosud viděla. A filmy s Romy Schneiderovou, představující svobodomyslnou, pravdomluvnou a půvabnou princeznu v krásných šatech, se mi, stejně jako milionům diváků a divaček po celém světě, samozřejmě moc líbily. V té době mě bavilo cestovat s rodiči a objevovat Evropu a číst, hlavně romány od Ludmily Vaňkové o Přemyslovcích a Lucemburcích. A pak už jsem začala číst o císařovně Alžbětě, zvané Sisi, a knihy o ní se dostaly do popředí mého zájmu.

Co vás přivedlo ke studiu práv?

Už na gymnáziu jsem se dozvěděla o oboru zvaném mezinárodní právo, který mě zaujal. A tak jsem podala přihlášku na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Jednou jste řekla, že vás práva bavila, ale touha po vzdělávání a váš zájem o němčinu, kterou jste se začala učit již v šesti letech a o historii a kulturu v německy mluvících zemích, vás přivedla ke studiu německých a rakouských studií. Proč právě německý jazyk?

Naše rodina měla přátele v tehdejším východním Německu. Jezdívali jsme je navštěvovat a oni jezdili na návštěvy k nám. V době, kdy se ještě smělo cestovat jen do zemí tehdejšího východního bloku. Pak se hranice otevřely. Německo se sjednotilo. A přátelé nám zůstali. Začala jsem si dopisovat a vyměňovat pohlednice s dívkou z té rodiny. V deseti letech jsem k nim jela na prázdniny. Později jsem začala číst knihy o císařovně Sisi právě v němčině, protože v němčině jich vycházelo nejvíce. A tak jsem si k tomuto jazyku vybudovala silný vztah, protože mi ho nikdo nezprotivil. Základy jsem se učila v jazykové škole a pak už jsem se učila sama, četbou, psaním, poslechem. Němčina má logickou strukturu, a navíc idiomy a přísloví jsou prakticky stejné jako v češtině. Jen s drobnými rozdíly, třeba my nemáme kupovat zajíce v pytli a v němčině kočku v pytli. Během vysokoškolských studií jsem studovala v Rakousku i Německu. Historie a kultura německy mluvících zemí mě strašně bavila, protože jsem všechny tyto země navštívila a poznala jejich krásy. V případě Německa a Rakouska jde o země sousední a v případě Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska o země nedaleké.

Absolvovala jste také řadu zahraničních pobytů, během nichž jste se věnovala právu, historii a studiu cizích jazyků. Pak jste externě vyučovala na Právnické fakultě a Fakultě sociálních věd UK v Praze. Dnes pracujete na MZV ČR, kde se věnujete mezinárodnímu právu. Co vám daly zahraniční studijní pobyty a jak vzpomínáte na svou pedagogickou činnost?

Zahraniční studijní pobyty mi daly mnohé. Člověk se nikdy v zemi, odkud je, nemůže o cizích zemích, jejich kultuře, historii, zvycích a obyvatelích, dozvědět tolik, jako když tam po nějakou dobu žije. Poznat jiné země je velice obohacující. Na svou pedagogickou činnost vzpomínám moc ráda. Snažila jsem se studentům a studentkám zprostředkovat své nadšení pro daný obor a moc mě těšil jejich zájem a plné učebny.

Císařovna Alžběta „Sisi“ Rakouská vás provází stále a o jejím životě sbíráte a studujete vše, co je dostupné v různých jazycích. A tak vaše sbírka obsahuje řadu knih, dokumentů a v archivech a knihovnách jste strávila hodně času. A v roce 2022 vydala svoji první knihu věnovanou Sisi nazvanou Toulky po stopách císařovny Sisi. A v roce 2023 vyšly další dvě. Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodla napsat o Sisi knížky? Bude pokračování?

Císařovna Sisi proslula jako vášnivá cestovatelka, navštívila tolik zajímavých a turisticky atraktivních míst, že jsem se vydala po jejích stopách. A pak mě napadlo, že bych vše mohla sepsat a že by její cesty mohly inspirovat i čtenářky a čtenáře k nějaké hezké dovolené nebo výletu. V knize Toulky po stopách císařovny Sisi, které vyšly v nakladatelství Grada roku 2022, představuji Alžbětiny pobyty v jejím rodném Bavorsku, dále v Rakousku, kam se přivdala, rovněž v Maďarsku, které milovala. Poprvé jsou zde také zpracovány všechny její pobyty na území dnešní České republiky. Je jich více, než bychom si mohli myslet. Kromě Prahy a Brna navštívila i Karlovy Vary nebo Kroměříž, Děčín, Ploskovice nebo Kladruby nad Labem. Na Slovensku, v tehdejších Horních Uhrách, zavítala Sisi do věhlasných lázní Bardejovské kúpele, kde mají i její sochu, muzejní apartmán a apartmán, kde pobývala a kde je možné se ubytovat i dnes. V roce 2023 vyšlo v Gradě volné pokračování s názvem Za sluncem po stopách císařovny Sisi. V této publikaci se můžete s císařovnou vydat na jih, k moři, do jejího milovaného Řecka, především na ostrov Korfu, kde si nechala postavit svůj snový palác Achillion, také do Francie, Itálie, Španělska, Portugalska včetně květinového ostrova Madeira, do dnešního Chorvatska, na Maltu, na Kypr, do Rumunska i do zemí Blízkého východu a severní Afriky. Sisi zavítala do Maroka, Tuniska, Alžírska i Egypta. Na dalším volném pokračování pracuji, k probádání lákají ještě země západní Evropy, které Sisi navštívila, především britské ostrovy a Irsko, také Nizozemí, Belgie a samozřejmě Švýcarsko, které důkladně procestovala. Zde na břehu Ženevského jezera bohužel nakonec nalezla smrt rukou anarchisty. Ještě dříve – na jaře 2024 – ale plánuji s nakladatelstvím Grada vydat knihu, která se bude věnovat Alžbětině zálibám. Představíme Sisi jako velkou sportovkyni, milovnici zvířat, módní ikonu, básnířku i nadanou kreslířku a hráčku na citeru. A jedna kapitola bude věnována i vztahu císařovny k okultismu.

Po stopách císařovny Sisi

V knize Dopisy od Sisi – Dosud nezveřejněná korespondence císařovny (2023) jste zařadila také unikátní, dosud nezveřejněné její dopisy, které psala v kurentu, což je obdoba novogotického kurzivního písma od 16. do poloviny 20. století používaného v Německu, které jste přeložila. Jak se vám její korespondence překládala? A co zajímavého jste se v ní dočetla?

Je mi velkým potěšením, že mohu v této nové publikaci čtenářskému publiku představit 24 dosud nezveřejněných Alžbětiných osobních psaní, která pocházejí z Tajného domácího archivu rodu Wittelsbachů. Jejich rozluštění bylo pro mě výzvou a napínavou a objevnou prací. Císařovna Sisi o sobě jednou prohlásila: „Moje písmo je jako já. Nedá se spoutat.“ Už samotné písmo kurent je velmi obtížné rozluštit a císařovnin rukopis je opravdovým oříškem. Málokteré písmeno psala Alžběta tak, jak předepisuje vzor. Psala velice rychle, ledabyle, často na zahradě nebo ve vlaku. Někdy téměř nevynechávala místo mezi jednotlivými slovy, jindy zase naopak udělala mezeru v rámci jednoho slova. A když jí docházel papír, psala přes řádky psané horizontálně další text ještě vertikálně. Její dopisy jsou po obsahové stránce velice zajímavé, odkrývají nám její pocity a dozvídáme se také mnoho nového o její rodině, například kde její starší sestra Helena, zvaná Nené, trávila léto, do koho se zamilovala, s kým se Alžbětina mladší sestra Marie učila italsky. Dočteme se o Sisiných prvních pocitech z mateřství i o hluboké bolesti po smrti prvorozené dcery. Dozvíme se také, s kým Alžběta spiklenecky plánovala svatbu své druhorozené dcery Gisely.

 Dopisy od Sisi

O Sisi jste se toho dozvěděla hodně: že to byla žena mnoha tváří a talentů a v mnoha ohledech předběhla svou dobu. Byla odvážná, ráda cestovala, dokonce používala papírové kapesníky, opalovací krém a na rameni měla tetování. Čím vás císařovna Sisi okouzluje dnes, v dospělém věku?

Svou upřímností, nesnášela jakoukoli přetvářku, svou inteligencí, důvtipem a také svou odvahou i svou přímo železnou vůlí.

Ráda čtete, především v němčině a hodně cestujete. Jednou jste řekla: „Sisi mi přináší možnost cestování v prostoru a pomyslně i v čase a psaní radost a tvůrčí svobodu.“ Platí to stále?

Ano, to platí stále.

A co volný čas, jak jej ráda trávíte?

Volný čas trávím nejraději se svou rodinou a také s našimi psy.

archiv Dagmar Beňaková

JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL. M.


 

Přihlášení



Martin Němec o svém otci, kterému věnoval knihu Josef Němec – Obrazy a kresby

Košatost a význam umělecké tvorby zobrazuje kniha s názvem Josef Němec – Obrazy a kresby, která současně přiblíží pracovní i soukromou tvář pražského výtvarníka. Jeho synem je Martin Němec, dnes renomovaný malíř a hudebník, duše rockových kapel Precedens a Lili Marlene, jenž potvrzuje, že jablko nepadlo daleko od stromu. Právě on je spolutvůrcem zmiňované výpravné knihy. A protože ji čeká 18. dubna pražský křest v Galerii Malostranské besedy, tak nevím, kdo by o knižní novince, o Josefu Němcovi a o jeho tvorbě povyprávěl víc než jeho syn Martin.

Sebepéče pro pečující

Spousta z nás se může ve svém životě dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc nebo se ocitne v roli pečujícího, ať už na osobní úrovni, nebo té profesionální. Ve společnosti je často zmiňována a probírána role potřebného, ale již se opomíjí myslet na roli pečovatele. I pečující osoba je pouze člověk, se svými silnými i slabými stránkami, který na sebe převzal neuvěřitelný závazek a zejména velkou zodpovědnost. Je potřeba si uvědomit, že i on má svůj soukromý život, své limity a omezené zásoby energie, zvláště v případě, kdy nemá z čeho čerpat.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

8. díl seriálu Březen, za kamna vlezem – nejlépe s knihou (tištenou, elektronickou, audio)

8 BMC perexBřezen býval měsícem knihy, starší ročníky si to dobře pamatují. Asi i v dřevních dobách býval touto dobou propad prodejů (i když se na ně asi tenkrát tolik nehrálo) a tak byl jarní měsíc vybrán jako vhodný ku čtení. Na nějaký čas nám, milovníkům...

Daliborovy dubnové tipy. Co pěkného si přečíst?

Možná jsme podlehli neoprávněnému dojmu, že léto tento rok dorazilo dříve. Jenže příroda změnila názor. Takže co s pošmournými, chladnými a deštivými večery? Máme pro vás opět Daliborovy knižní tipy, které se určitě budou hodit!

Čtěte také...

Rozhovor s Honzou Vedralem o crowdfundingové kampani Headlineru

1 titulka-marpo-300x400Hudební magazín Headliner je na české scéně určitým unikátem. Navazuje totiž na kvalitní tištěné časopisy, ale v jeho stránkách si můžete listovat digitálně. Navíc velice často nabízí exklusivní obsah, který nik...


Literatura

Který kluk by nemiloval vojáčky?

vojacci 200Když se spojí otec se synem, dva velké zájmy a spolupráce s nakladatelstvím, může vzniknout skvělý počin. A jedním z nich je rozhodně kniha Vojáčci zaměřené na legionáře, rytíře a samuraje.

 

...

Divadlo

Sindibád mořeplavec na prknech Divadla Scéna ve Zlíně už 27. října!

200divPříběh provoněný exotikou a orientem, plný humoru a napětí, na motivy Pohádek z tisíce a jedné noci. Mořeplavec Sindibád v něm musí čelit lesní divoženě Jamambě, obřímu ptáku Ruchovi, zrádným kamarádům... a aby získal dívku svého srdce, musí přemoci krále ...

Film

Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje

Bella a Sebastian 2 - PLAKAT.mp4Už jako malá holka jsem znala příběh malého chlapce Sebastiána a jeho psí kamarádky Belly. Bella měla namále. Musela se skrývat, neboť obyvatelé malé vesničky Saint Martin v savojských Alpách si o...