Fetiš modernity v Náprstkově muzeu v Praze

Fetiš modernity v Náprstkově muzeu v Praze

Tisk

stolicka italie Tony Sandin„Touha po modernitě se manifestuje ve formální reprodukci elementů jiných kultur. Proces fabrikace zajišťuje permanenci formální. Tradice je reformulována modernitou nepřetržitě.“

 Pár pojmů na vysvětlení:

Slovo fetiš označuje kouzlo nebo modlu. V dnešní době se používá při označení předmětů, které mají zvláštní moc.

Etnikum  je pojem, který označuje historicky vzniklou skupinu lidí, která má společný historický původ. Mají společný jazyk, kulturu či tradice.

Tradice je proces předávání společenských hodnot v rámci určité skupiny, např. oslava svátků, zpěv, ústní podání.

Šok je pocit narušení zavedených hodnot v důsledku kontaktu s novým, neznámým prostředím. Na straně jedné může působit negativně, na straně druhé může vést k zájmu o kultury cizí.

Výstava Fetiš modernity nám nabídne nový, a tudíž i jiný, pohled na mimoevropské kultury a zahrnuje předměty z několika světových etnografických muzeí. Koná se v Praze v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.

Maska Kifwebe Luba Demokraticka republika Kongo

Maska Kifwebe, Luba, Demokratická republika Kong,  Foto: R.  Asselbergs

Většina etnografických muzeí byla založena v průběhu kolonizace daných zemí. Při získání nezávislosti pak tato muzea ztratila primární úlohu uchovávat exotické předměty, případně šířit politickou propagandu. Muzea nyní mají sloužit k tomu, aby se veřejnosti poskytl klíč k pochopení jiných kultur i její kultury vlastní.

Výstava Fetiš modernity je vyústěním mezinárodního projektu RIME (Réseau international de musées d´ethnographie, International Network of Ethnography Museums), do něhož se zapojilo deset prestižních evropských muzeí z Belgie, Francie, Velké Británie, Rakouska, Švédska, Nizozemí, Španělska, Itálie, Německa a České republiky (Náprstkovo muzeum).

zidle Asanti Ghana

Židle. Ašanti, Ghana. Foto: J. – M. Vandyck

Jedním z cílů výstavy je upozornit na roli etnografických muzeí v současném globalizovaném světě.  Snaží se také poukázat na problematiku chápání pojmu modernity výhradně jako výsady "Západu". Reflektuje tento pocit nadřazenosti a ukazuje, že modernitu není možno chápat pouze v souvislosti s naší civilizací. Oznamuje nám, že etnografická muzea mají svou hlavní úlohu při odbourávání zakořeněných kulturních stereotypů. Projekt i výstava kritizuje zjednodušené vidění světa, kde jsou kladeny protiklady mezi „civilizovanou“ a „primitivní“ společností či mezi industriálním technologickým světem a rurálním nebo „tradičním“ světem.

Dále se snaží poukázat na problematiku chápání pojmu modernity výhradně jako výsady „Západu“. Reflektuje tento pocit nadřazenosti a ukazuje, že modernitu není možno chápat pouze v souvislosti s naší civilizací.

Stolicka Italie

Stolička. Itálie Foto: Tony Sandin

Putovní výstava zahájila svou dráhu nejprve v Belgii, pak ve Španělsku v Madridu a z Čech poputuje do Vídně. Další zastávkou je Leiden a Stockholm. Výstava Fetiš modernity zahrnuje předměty ze všech muzeí, která se účastní projektu. Předměty jsou doprovázeny díly současných umělců.

Prohlédneme si rakev z Ghany v podobě mobilního telefonu, pokrývku hlavy z Brazílie vyrobenou z plastových brček či masku z Konga, kde účes dívky doplňují knoflíky a zavírací špendlíky.

Kimono a obi Abidžan Pobrezi slonoviny

Kimono a obi vyrobené z africké látky. Abidžan. Pobřeží slonoviny. Foto: J. – M. Vandyck

Výstava tak dokumentuje vznik a vývoj představ evropské společnosti o obyvatelích mimoevropských oblastí. Poukazuje na problémy vznikající v procesu mezikulturní výměny v souvislosti s postupujícím procesem ekonomické, politické a kulturní globalizace. Výstava je rozdělena na pět částí, z nichž každá upozorňuje na specifické aspekty mezikulturního dialogu v průběhu historického vývoje. V první části - Továrna na klišé – upozorňuje na fenomén sběratelství na různých úrovních (například figurky Šmoulů), tj. od levných suvenýrů vyráběných v masovém měřítku pro zahraniční turisty až po hodnotná umělecká díla, jež jsou předmětem zájmu odborníků.  V druhé části – Mezi diskursem a praxí – vidíme problémy, které vznikají v procesu mezikulturní výměny, což vede jak ke vzájemnému obohacování  nositelů různých kulturních tradic, tak i k prohlubování stávajících negativních pohledů na cizí kultury. Třetí část  - Touha po modernitě – je věnována předmětům přeneseným do odlišného kulturního prostředí, kde získaly i novou funkci, zcela odlišnou od jejich původního určení. Čtvrtá část – nenasytná modernita – zde vidíme rizika zneužití snahy o modernitu v souvislosti s postupujícím procesem ekonomické, politické a kulturní globalizace.  V další části je zdokumentován vznik a vývoj představ evropské společnosti o obyvatelích mimoevropských oblastí.

Odev  kanga Kena.

Oděv  kanga. Keňa. Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských , afrických a amerických kultur, Praha 

Součástí výstavy je řada doprovodných programů pro děti i dospělé: v červenci Taneční ateliér afrického tanečníka Maurice Yéka, v září pak dílna Africké leporelo, představení dvou tradičních afrických pohádek v podání Divadla bez hranic, Hlasová dílna Ridiny Ahmed a módní přehlídka afrických návrhářů žijících v Paříži.

Socha mpungu  Nkanu Kongo

Socha mpungu.  Nkanu, Demokratická republika Kongo. Foto: Jo Van de Vyver

 


Národní muzeum:  Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Betlémské náměstí 1
Praha 1
www.nm.cz
e-mail: náprstek@ nm.cz
Otevřeno: úterý, čtvrtek - neděle : 10 – 18 hodin
                    středa 9 -18 hodin
Vstupné:
 
Základní 80 Kč
Snížené 50 Kč
Rodinné 130 Kč
Děti do 6 let zdarma
Školní skupiny nad 5 osob po 30 Kč
Celoroční vstupenka 400 Kč
Poplatek za fotografování (v expozici bez blesku) nebo filmování 30 Kč
Prodej pohlednic, katalogů, publikací, suvenýrů, kopií sbírkových předmětů


tradicni pokryvka hlavy etnika Kayapo

        Tradiční pokrývka hlavy etnika Kayapo. Pará, Brazílie. Foto:  J. – M. Vandyck

Kazajka Severni DakotaKazajka.  Severní Dakota, USA. Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha

 

Fetiš modernity v Náprstkově muzeu v Praze
20. červen – 16. září 2012

Zdroj foto: Národní muzeum v Praze

 


 

PřihlášeníŘeka pod hladinou – hra na samotné výspě teritoria život

Na knižním trhu se nedávno objevil titul, který by si zasloužil multižánrové zařazení. Řeka pod hladinou s podtitulem Vědomím proti času totiž není pouhým dobrodružstvím, ale románem s mnohem širším, filosoficko-psychologicko-vědeckofantastickým přesahem. Vypráví o muži, jehož v červnu roku 2018 objevili indiánští lovci na břehu řeky Tatshenshini v oblasti Yukon a přivezli jej s vážným poraněním do Nemocnice sv. Pavla ve Vancouveru. Neznámý v bezvědomí je později identifikován jako vodácký průvodce z Čech.

Bílá vlčice

Na první pohled mě Bílá vlčice zaujala svou nádherně ilustrovanou obálkou, která láká k samotnému prozkoumání obsahu knihy. Pojďme se tedy společně ponořit do dobrodružství maličké Pětky a jejího věrného druha havrana Raaka, který ji doprovází na její místy i strastiplné životní pouti. Budete zažívat nezměrná dobrodružství v hlubokých lesích, podél řek i na rozsáhlých pláních v samotném srdci hor, kdy se radostné chvíle, budou střídat s těmi smutnějšími, avšak rozhodně vás nenechají vydechnout.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Smola a Hrušky: „Chceme spraviť československý hit, ktorý prevalcuje obe republiky“

200rozSkupina Smola a Hrušky zabáva obecenstvo svojou veselou ska-punk popovou muzikou už od roku 1996. Ako sa majú a čo chystajú, aké sú ich sny, to sa dozviete v tomto rozhovore. Ponúka veľa nových a zaujímavých informácií, ktoré nie sú je len...

Fanouškovství i historie nejúspěšnějšího českého klubu

Úspěšný český autor Ota Kars přichází s dalším dílem, které se tentokrát věnuje jeho vášni pro fotbal. Fotbalová škvára je další knihou vydanou ke 130. výročí od založení letenského klubu. Popisuje jeho historii tak trochu jiným způsobem.

Z archivu...

Čtěte také...

Koncert pro Bílovec

18838558 140253043187248 1157714633 o perexKoncert pro Bílovec vznikl jako akce prvního celonárodního happeningu s názvem ZUŠ OPEN - vstup cca 350 základních uměleckých škol do veřejného prostoru po celé ČR, s podporou slavné...


Literatura

Doteky zabitých – detektivka od Ivy Procházkové

doteky zabitych perex„U stolu sedí žena s plavými vlasy. Dalo se čekat, že přijde. Zabití přicházejí. Touží po pozornosti, touží po doteku. Plavovláska má roztržené šaty a pořezaný krk, je bledá. Ptá se: „A kdo umře teď?“

...

Divadlo

Láska je láska – ale řízek je řízek

vzpoura nevest 200Tento podtitul nese nová hra autorské dvojice Michaely Doleželové a Janky Ryšánek Schmiedtové s názvem Vzpoura nevěst. Ty se komediálním způsobem podívaly na zoubek jak dnešní době,...

Film

Velký Gatsby - aktualizovaný, neaktualizovaný

velky gatsby plakat 200Dalo se předpokládat, že nejnovější adaptace proslulého díla velikána americké literatury Francise Scotta Fitzgeralda neunikne zběsilým komparačním snahám odborné i laické veřejnosti. Zdá se, že věrnost př...