Nářek nad zkázou Británie

Nářek nad zkázou Británie

Tisk

O zkaze Britanie perexNakladatelství ARGO už po celá desetiletí vydává pečlivě překládané a zasvěcenými předmluvami opatřené raně středověké kroniky, posbírané doslova po celé Evropě. Někdy se týkají státních útvarů dávno zaniklých (Langobardské království), jindy popisují národy později vtělené do novodobých říší (např. Frankové, Sasové, Prusové…), přibližují činy vladařů i církevních představitelů, průběh diplomatických jednání. Společným jmenovatelem je, že zpravidla byly psány latinsky, nejen tehdy univerzálním jazykem učenců, a jejich autoři většinou pocházeli z klášterů, někdejších středisek vzdělanosti.

 

O zkaze Britanie logo

Několik kronik pochází z anglických lokalit – čeští čtenáři se např. mohli seznámit s dílem Bedy řečeného Ctihodný, Geralda z Walesu nebo Geoffreye z Monmouthu – ten v Dějinách britských králů vylíčil podobně nejen osudy legendárního Artuše, ale také zachytil pověst o králi Learovi a jeho třech dcerách, kterou později zpracoval Shakespeare v jedné ze svých nesmrtelných tragédií. Nyní se na pulty knihkupectví dostal svazek nazvaný O zkáze Británie, v němž svatý Gildas zaznamenal rozvrat tamní civilizace poté, co Anglii v průběhu 5. století opustily okupační římské jednotky. Země rozdrobená do malých státečků se stala snadnou kořistí početných nájezdníků, k čemuž přispěly i domácí rozbroje.

Když Británii opustily římské jednotky, země se propadla do temnot

Z uvedených pisatelů je Gildas nejstarší – žil v 6. století. Nejcennější jsou u něho ty pasáže, která nepřevzal odjinud, ale u nichž se tváří jako očitý svědek. A některé zprávy nacházíme poprvé právě u něho. Mezi takové patří třeba zmínka o slavném vítězství porománštělých Britů nad anglosaskými vetřelci v bitvě u hory Badon, později připisovaném králi Artušovi, ačkoli neznáme ani přesně rok, kdy se střetu došlo (novodobí historici odhadují, že se tak stalo prý mezi lety 493 až 516), ani se nepodařilo určit, kde se ona hora (nebo to byl pahorek?) vlastně nacházela. Navíc Gildas vítězného vojevůdce žádným jménem neoznačil, teprve později se vynořily pokusy (nejnověji mimo jiné ve filmu Král Artuš, 2004) ztotožnit předpokládaného římského velitele, jenž v Británii setrval, právě s Artušem.

O zkaze Britanie 2

svatý Gildas

O Gildovi se dochovalo málo údajů, jeho životní osudy coby mnicha - s notnou dávkou nadpozemské příkladnosti - přiblížily až pozdější legendy, které o něm vznikly, a je škoda, že do knihy nebyly zařazeny. Teprve současní badatelé se pokoušejí všemi možnými způsoby včetně jazykové analýzy jeho textů vypátrat, kým doopravdy byl. Zjistili třeba, že si osvojil špičkové vzdělání včetně schopnosti vyjadřovat se vytříbenou latinou – zná římské klasiky a dokonce se prý inspiroval Ciceronovou stylistikou. Pozoruhodná je rovněž emotivní vznětlivost, s jakou srovnává popisované osoby s dravci, červy či jedovatým býlím. S tím vším se v rozsáhlé předmluvě pokouší čtenáře seznámit překladatelka Helena Polehlová (učí na vysoké škole a zabývá se staroanglickou literaturou včetně latinské), odvolávajíc se na řadu zahraničních průzkumů a zjištění.

Nářek nad mravním zpustnutím

Gildas se vyhnul obvyklému dějepisnému popisu, vystavuje na odiv zaslíbení Bohu a své pojednání prokládá hojnými odkazy na Bibli, co chvíli si vypomáhá příměry ze Starého i Nového zákona, aby pokáral hříšné, ba přímo vražednické počínání svých současníků, aby odsoudil mravně nepřijatelné počínání panovníků i kléru, aby stávající dění vyložil jako boží trest. Předsevzal si, že bude „žalostně naříkat a lkát nad obecnou ztrátou dobrých skutků a hromaděním skutků zlých,“ a tento záměr dodržel. Své pojednání končí hořkou výtkou: „Opili jste se častým pácháním hříchů a zmítáte se nahromaděnými zločiny jako vlnobitím, které se na vás neustále valí.“ Gildas pomíjí časové ukotvení, takže příslušné letopočty (uvedené v doprovodných editorských poznámkách) se musely dohledávat porovnáváním jiných pramenů.

Gildův spis býval ceněn, a tudíž v dobách pozdějších hojně opisován. Proto sotva překvapí, že v Anglii se dočkal tištěného vydání záhy po vynálezu knihtisku. V tuzemském prostředí se s Gildovým dílem setkáváme poprvé.

O zkaze Britanie 1

Gildas: O zkáze Británie / De excidio Britanniae
Přeložila a předmluvu napsala Helena Polehlová
Vydalo nakladatelství Argo, Praha 2023. 149 stran

Hodnocení: 100 %

https://argo.cz/knihy/o-zkaze-britanie/ 
https://www.kosmas.cz/knihy/523945/o-zkaze-britanie/
 
Foto: kniha


 

PřihlášeníAneta Žabková: Největší radost mi uděláte kusem klacku z lesa

Vystudovala FAMU (katedra animované tvorby), vytvořila čtyři animované filmy, které získaly řadu ocenění, je úspěšnou ilustrátorkou mnoha dětských knih a přispívá do několika časopisů jako jsou Puntík či Tečka, spolupracovala i s Mateřídouškou a Sluníčkem. Řeč je o Anetě Žabkové.

Po Vodníkovi přichází neméně skvělá Dceřina kletba

Česká spisovatelka Tereza Bartošová zaujala tuzemskou čtenářskou obec předchozím titulem Vodník. Jednalo se o případ, který smrdí bahnem. Nyní přichází Dceřina kletba lákající na obálce na to, že si starý zločin žádá nové oběti.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

David Urban: „Můj příběh, moje pravidla – takže postavy musí poslouchat a někdy i krvácet nebo zemřít…“

david urban200DAVID URBAN (*1973) se narodil v Praze, kde žije dodnes. Je šťastně ženatý, má dvě dospělé děti a pár koček. Už více než polovinu života pracuje u pražské kriminálky, což se odráží i v jeho literární tvorbě. Mezi jeho zájmy patří četba knih, ...

Výborné herecké kreace a silné téma nabízí nový český film Sucho

Sucho to je tísnivé vesnické drama. Na jedné straně velkostatkář a na straně druhé chudý "kolchozník", který nutí rodinu k soběstačnému životu, ale také klíčící láska revoltujících mladých lidí. Zatímco ona je dcerou chudého farmáře, on synem vlivného agrárníka, který sice dává práci půlce dědiny, nicméně půdu, vodu a krajinu devastuje chemií. To je obrazově vytříbený a emočně nabitý film režiséra Bohdana Slámy, který je i autorem scénáře.

Čtěte také...

Česká inspirace tradičním partnerem Národního zahájení Dnů evropského dědictví

LOGO EHDČeská inspirace se opět stane partnerem Národního zahájení Dnů evropského dědictví (EHD Tradiční akci pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Těší se zájmu milovníků historie a památek, turistů i občanů a mají svů...

Z archivu...


Literatura

Nenechte se napálit, hroši trpaslíky nejedí!

hrosi 200Nakladatelství CPress přišlo s aktuální publikací s lákavým názvem Hroši žerou trpaslíky! a podtitulem praktický průvodce světem hoaxů, fake news a dalších bullshitů.

 

...

Divadlo

Nora, osekaná, Helmerová

nora uvodkaHenrik Ibsen a jeho Nora (původně Domeček pro panenky) patří k divadelní klasice. Hra byla napsaná před více než sto lety, ale její téma – postavení žen ve společnosti - je živé dodnes. Inscenace brněnské Reduty (Národní divadlo Brno) přijela v p...

Film

Jak se měnila typografie filmových titulků

Málokdy si to plně uvědotitulky 200mujeme, ale téměř každý film - nejen český - začíná nějak řešenými úvodními titulky (nejedná se tedy o podtitulky provázející zahraniční filmy, ponechané v původním znění). Díky úvodním nápisům se dovíme, jak se film nazýv...