Filozofie německého osvícenství vám rozšíří obzory

Filozofie německého osvícenství vám rozšíří obzory

Tisk

Filozofie německého osvícenstvíAť už patříte mezi studenty vysokých škol, historiky, literární vědce, pedagogy či upřímné a opravdové zájemce o filozofii, nová kniha zkušeného autora moderních filozofických děl, Martina Bojdy, vám může pomoci rozšířit si obzory. Tentokrát se vědec zaměřil na představitele doby osvícenství, a to nejen racionalistické německé filozofy, ale i další osobnosti tehdejšího umění a kultury či vědy. Knihu vydalo nakladatelství Academia.

Kniha je odborná, to je potřeba zdůraznit či připomenout, přečíst si tak můžete kvalitní informace nejvyšší odbornosti a seznámit se s názory a díly i méně známých filozofů, které jste třeba neznali. Kant, Schiller, Goethe, Leibniz, Hegel, Herder, to jsou známá jména, že ano? Co třeba však Winckelmann, Klopstock, Lossius a mnozí další? Líbí se mi, že autor knihy představuje komplexně tehdejší myslitele, například estéty, německé básníky a literáty, antropology, přírodovědce a další osvícenské osobnosti, nejen známé filozofy. Knížka určitě stojí za přečtení v případě, že se o toto období zajímáte. Možná mi trochu chybí přehlednější rozčlenění jednotlivých osobností, ale je třeba brát v úvahu, že cílem autora nebylo představit jen jednotlivá jména, ale tematický okruh a určitou oblast, kde myšlenky a názory na sebe navazují a vše plyne v jednom kontextu. Jako skvělou a ucelenou syntézu dějin německého myšlení v době osvícenství tuto knihu rozhodně vnímám. 

Níže přidávám anotaci:

Kniha je pokusem o syntézu dějin německého myšlení epochy osvícenství, sahající od Ch. Thomasia a G. W. Leibnize až po Schillera či Jeana Paula, jaká v moderní literatuře chybí. Ukazuje konstituci moderní německé filosofie v souvislostech s kulturními a společenskými dějinami 18. století a sepětí osvícenského racionalismu s jejich modernizačními prvky. Osvícenství se v politicky roztříštěném a zaostalém německém prostředí vyvíjelo nikoli odvržením, nýbrž složitou konverzí dosavadní duchovní tradice, a prosazovalo se jako genuinně křesťansko-humanistický projekt navazující na lutherskou reformaci. K jeho zásadním rysům patřilo propojení s tvorbou moderní občanské kultury, s rozvojem knižního trhu, žurnalistiky, světského umění a empirických věd. Úměrně tomu se kniha nevěnuje pouze univerzitní filosofii a teoretickým spisům, nýbrž také prezentaci filosoficky fundovaných postojů v estetice, dějepisectví, kazatelství či v krásné literatuře. Právě v německém osvícenství se zrodila estetika jako samostatná věda a prostřednictvím básnictví a jeho reflexí docházelo k celospolečenskému šíření osvícenských idejí, k utváření čtenářské, kritické a debatující veřejnosti.

 Filozofie německého osvícenství

Název: Filozofie německého osvícenství
Autor: Martin Bojda
Nakladatelství: Academia
Rok vydání: 2024
Počet stran: 524
Hodnocení: 100%

https://www.academia.cz/filosofie-nemeckeho-osvicenstvi--bojda-martin--academia--2024


 

PřihlášeníAneta Žabková: Největší radost mi uděláte kusem klacku z lesa

Vystudovala FAMU (katedra animované tvorby), vytvořila čtyři animované filmy, které získaly řadu ocenění, je úspěšnou ilustrátorkou mnoha dětských knih a přispívá do několika časopisů jako jsou Puntík či Tečka, spolupracovala i s Mateřídouškou a Sluníčkem. Řeč je o Anetě Žabkové.

Po Vodníkovi přichází neméně skvělá Dceřina kletba

Česká spisovatelka Tereza Bartošová zaujala tuzemskou čtenářskou obec předchozím titulem Vodník. Jednalo se o případ, který smrdí bahnem. Nyní přichází Dceřina kletba lákající na obálce na to, že si starý zločin žádá nové oběti.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Daniela Krolupperová tráví léto v kraji Klíčníků…

200 danielaLetošní léto předvedlo různé podoby, kdy slunce pálilo o sto šest, na mnohé se nalepilo dovolenkové tempo (můj manžel ho nazývá „plážové“) a občas seslalo přílivy deště. Co dělají spisovatelé a ilustrátoři v létě? Jak se jim píše či kreslí pod sl...

Výborné herecké kreace a silné téma nabízí nový český film Sucho

Sucho to je tísnivé vesnické drama. Na jedné straně velkostatkář a na straně druhé chudý "kolchozník", který nutí rodinu k soběstačnému životu, ale také klíčící láska revoltujících mladých lidí. Zatímco ona je dcerou chudého farmáře, on synem vlivného agrárníka, který sice dává práci půlce dědiny, nicméně půdu, vodu a krajinu devastuje chemií. To je obrazově vytříbený a emočně nabitý film režiséra Bohdana Slámy, který je i autorem scénáře.

Čtěte také...

Rok 2012 je věnován pánům z Pernštejna
ImagePernštejnský rok 2012 je soubor výstav a kulturních akcí začleněný do mezirezortního projektu Po stopách šlechtických rodů vedeného Ministerstvem kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Jedn...

Z archivu...


Literatura

Nevinný hřích s Marcelou Mlynářovou
ImageNejen muži mají své dny. I ženy potřebují občas zhřešit a nejlépe bez přítomnosti silnějšího pohlaví. A jak na to? Stačí sáhnout po knize Marcely Mlynářové Kdo nehřeší, nežije. Nakladatelství Brána

Divadlo

Tři mušketýři ve Zlíně: klasika v komediálním hávu

MDZ Tri-musketyri200Poslední premiérou v rámci sezóny 2023/2024 Městského divadla Zlín bude světová klasika z pera Alexandera Dumase Tři mušketýři v nové komediální adaptaci současného amerického dramatika Kena Ludwiga, jehož titul Baskerville: Záhada...

Film

Výborné herecké kreace a silné téma nabízí nový český film Sucho

sucho200Sucho to je tísnivé vesnické drama. Na jedné straně velkostatkář a na straně druhé chudý "kolchozník", který nutí rodinu k soběstačnému životu, ale také klíčící láska revoltujících mladých lidí. Zatímco ona je dcerou chudého farmáře, on synem vlivného agrá...