Co vše v průběhu tisíciletí souviselo s putováním po Hedvábné cestě z Číny až do Evropy

Co vše v průběhu tisíciletí souviselo s putováním po Hedvábné cestě z Číny až do Evropy

Tisk

Hedvabna stezka perexPo celá tisíciletí kvetl obchod mezi Evropou a Čínou (a zdaleka se nejednalo jen o pověstné hedvábí) a několikeré trasy, vedené jak po nehostinné souši, tak po moři, dosahovaly k osmi tisícům kilometrů, ale mohly být o mnoho delší. Ono putování, jehož název HEDVÁBNÁ CESTA je teprve nedávným pojmenováním, se mohlo dít i obousměrně, probíhalo jakoby štafetovitě, protože přepravu zpravidla zajišťovaly pokaždé ty národy, které dané území ovládaly. Od zahájení „provozu“ nás dělí více než dva tisíce let a hlavní dopravní tepnou zůstává Hedvábná cesta až do 16. století.

 

Zasvěceného průhledu do nejrůznějších aspektů, které s tímto mezinárodním obchodem souvisejí, přináší čerstvě vydaná kniha Putování po Hedvábné cestě, které napsal uznávaný znalec dané problematiky, sinolog Vladimír Liščák. Jeho obšírné pojednání, ještě doplněné a rozšířené, vychází podruhé a čtenáři nezbývá než obdivovat pečlivost, s jakou jsou shrnuty jednotlivé údaje, ale také vícejazyčné opracování názvů a jmen (včetně záznamu v čínských znacích), zvláště když čerpá ze starobylých pramenů. Nakladatelství Academia se může pochlubit další působivě vyvedenou publikací.

Tajemný východ přitahuje
S tematikou Hedvábné cesty se čtenář mohl setkat již dříve i skrze televizní vysílání: vznikly početné dokumenty i hrané filmy, např. loni Česká televize vysílala trojdílný seriál Hedvábnou cestou vstříc světu. Dlužno ovšem doplnit, že filmové či televizní projekty připomíná i samotný autor, třebaže jím uváděné tituly je obtížné dohledat. Také připomene, že leckteří slavní cestovatelé (Marco Polo, Odorik z Pordenone), kteří po sobě zanechali popisy svých cest, využili právě tras Hedvábné cesty.

Liščák popisovaný spis rozdělil do celkem jedenácti „zastavení“ – zkoumá, co předcházelo, a naznačuje, že zprvu se mohlo jednat o transport cenných hornin, lazuritu a nefritu. Karavany, vedle koní tvořené hlavně velbloudy, byly zpravidla početné (i kvůli bezpečnosti). Některé výpravy zahrnovaly i tisíce lidí. Autor rozlišuje důvody jednotlivých výprav – od výzkumných a poznávacích přes obchodní až po válečné. Již ve starověku cestovala nejen poselstva z Evropy (z Říma, Byzance…) i arabských lokalit do Číny nebo k Mongolům, ale také průzkumné – i lodní – cesty směřovaly z Číny k Africe a do Evropy. Dochovaly se zprávy, jak Číňané vnímali západní světy a rovněž jak Evropané popisovali své dojmy z exotických východních končin. Evropský, případně arabský pohled je samozřejmě dostupnější a známější, mnohé cestopisy vyšly i česky.

Kudy vedla sáhodlouhá obchodní trasa
Autor podrobně popisuje, jaké národy se vyskytovaly podél Hedvábné cesty, ať již to bylo ve starověku, ve středověku nebo kudy by procházel poutník, kdyby se chtěl dnes vypravit na cestu – minul by rozličná mongolská etnika, Tibeťané, turkické národy (zejména obyvatelé bývalých asijských republik Sovětského svazu – Kazaši, Uzbekové atd.) a samozřejmě indoevropská populace, mezi nimiž vévodí Rusové. V Číně samotné byla rozvinutá silniční síť, důležitou byla tzv. Císařská cesta. Po jejích jednotlivých zastávkách se také můžeme vypravit – pradávné město Si-an bylo výchozím (případně koncovým) bodem putování. Liščák píše, že v určitých dobách to bylo největší, nejbohatší a nejkosmopolitnější město na světě.

Hedvabna stezka mapa

Dovíme se rovněž, že Hedvábná stezka postupně upadla v zapomnění a byla teprve v průběhu předminulého století znovu objevována, poznání obohatily i početné archeologické nálezy, které se průběžně vynořovaly během vykopávek dávno zavátých lokalit, kde se karavany dočasně zastavovaly, aby si oddechly a získaly vodu, potraviny i píci pro zvířata. Na objevování zasutého světa se podíleli badatelé z Ruska, Švédska, Německa, Francie, Anglie i odjinud, Ferdinand Stoliczka (Stolička) pocházel z Moravy, ale působil ve Vídni.

Všední podoba Hedvábné cesty
Jedno důležité zastavení se týká hedvábí a obecně hedvábnictví. Liščák podrobně popisuje přísně střežené tajemství, které se týkalo bource morušového. Ze zámotků jeho housenek se získávalo úžasně jemné vlákno, z něhož se tkaly ceněné, lehoučké látky. Nakládání s chovem bourců i se zámotky bylo složité, propracované zásady byly vtěleny do četných odborných příruček. Hedvábnictví dokonce získalo i svá božstva.

Hedvabna stezka mapa2

Pisatel se zabývá i tím, co všechno na Hedvábné cestě přepravovalo, obhlíží také mince, ať již pocházejí z Číny nebo Evropy. Mezi Východem a Západem se jen neobchodovalo, také se přenášely myšlenkové koncepty, najmě náboženské. Obousměrně putovali rovněž misionáři a zvěstovatelé posvátných věrouk, ať již šířili křesťanství, islám nebo buddhismus.

Hedvábná cesta dodnes obohacuje
Několik stránek pojednává také o tuzemském kontextu – leckteré zboží končilo i na Velké Moravě či v přemyslovských Čechách. Již zmíněný Odorik, který zanechal podrobná svědectví o svém putování, mohl podle některých výkladů pocházet z Čech, bývá však považován i za Itala, Rakušana nebo Slovince; ví se pouze, že jeho otec patřil mezi nájemné vojáky českého krále Přemysla Otakara II, kteří sídlili právě v Pordenone. (Musím dodat, že Odorikovu původu i putování zasvětil Liščák předešlou knihu Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa. Český překlad Odorikova cestopisu se prozatím připravuje v nakladatelství Argo.) Zajímavostí rovněž je, že pověstný Albrecht z Valdštejna hodlal rozšířit i u nás výrobu hedvábí, avšak po jeho zavraždění takové snahy zanikly. Hedvábnictví znovu ožilo – opět dočasně – až za vlády Marie Terezie a Josefa II.

Kniha, jakkoli ji vnímám jako do značné míry popisnou, výčtovou a někdy zahlcenou nadbytečnými odbočkami, je vybavena obsáhlou obrazovou přílohou, oceníme barevné fotografie současných reálií, reprodukce dávných literárních i obrazových, mincí nebo map. Obdivuhodný je počet příloh a rejstříků – zabírá téměř třetinu rozsahu celé knihy. Tak se tu dočteme základní údaje o jednotlivých obdobích v dějinách Číny, připojen je seznam uznaných čínských národů a národností – nejpočetnější jsou Chanové (přes 90 %). Následuje výčet autonomních oblastí, provincií i přímo spravovaných měst. Poté následuje seznam použitých pramenů a literatury, dále se můžeme začíst do jmenného i věcného rejstříku, připojen je rovněž rejstřík zeměpisných názvů a historických období. Ke všem položkám jsou připojeny i původní (čínské, řecké, latinské…) verze, které ovšem nalezneme rozeseté po celé knize, když autor upřesňuje přesný název materiálů, na které odkazuje. A velice si vážím přepisu odlišných písem – najmě čínských znaků - také do češtiny, neboť jedině tak se nejlépe přiblíží původní výslovnost. Opravdu by mě nenapadlo, že slovo v mezinárodní transkripci vyvedené jako „xian“ se prý čte jako „sien“, jak hned v úvodu upozorňuje sám Liščák.

Hedvabna stezka

Vladimír Liščák: Putování po Hedvábné cestě. Cesta staletími mezi Čínou a Evropou
Vydala Academia, Praha 2023. 467 stran
Foto: kniha
Hodnocení: 90 %
Putování po Hedvábné cestě. Cesta staletími mezi Čínou a Evropou – Academia


 
Banner

PřihlášeníS toxickými vztahy je to jako s chřipkou – virus daleko snadněji napadne člověka s oslabenou imunitou

S velkou nadsázkou by se tenhle příběh dal nazvat „Jíst, meditovat a milovat po česku“. Jen to není taková selanka, i když se děj odehrává v romantickém přírodním prostředí Grand Canyonu. Hlavní hrdinka tam ani nemedituje, ani si neužívá místních kulinářských specialit, ale tvrdě maká a kručení v břiše už ani nevnímá. A milování? Počáteční elektrické výboje vzrušení brzy vystřídají bolest, paralýza ze strachu a živočišný odpor. Naštěstí zafunguje i pud sebezáchovy.

Pointa

Skřítci Houbáci opět zasahují

Děti, co mají pod kloboukem, už jistě znají skřítky Houbáky. Ti se nyní vracejí na scénu a s nimi spousta dalších lesních bytostí, bez nichž by to v lese nebylo tak úplně ono. Na světě je druhý díl Houbáčků, knížky, která by měla ležet na čestném místě všech knihkupectví. Čím je tak výjimečná? Je prostě jedinečná!

Pointa

Banner

Hledat

Rozhovor

Smyslem života je tvořit něco krásného, říká hlavní protagonistka kapely Vesna

vesnaDívčí kapela s pohanským názvem Vesna, která se skládá z pětice nádherných žen, vznikla jako projekt zakladatelky a textařky Patricie Fuxové. Současné seskupení tvoří Patricie, Bára, Oly...

Videorecenze knih

Fotbal je magie, je to souboj umění, techniky a síly se soupeřem, který chce taky vyhrát

Na svém kontě má 130 fotbalových zápasů v nejvyšší československé soutěži, během nichž vystřelil 11 gólů. Kromě toho je dvakrát mistr Kostariky a jednou mistr střední Ameriky, z doby kdy působil v kostarickém klubu LD Alajuelense. Řadu let byl fotbalovým expertem a komentátorem fotbalových zápasů v České televizi. Spolu s manželkou, dcerou a synem pořádají každoročně pravidelně rodinný příměstský tábor pro děti Multi Art Camp, o který je obrovský zájem. Věnuje se také grafice a malování obrazů. Řeč je o Pavlu Karochovi.

Čtěte také...

Pod křídly Sokola aneb sokolové nebudovali jen sokolovny

pod kridly sokola200Armádní muzeum na Žižkově zve nejen všechny příznivce tělovýchovy a sportu na výstavu Pod křídly Sokola, která mapuje sto padesát let existence této nejmasovější organizace, jež významně ovlivnila dějiny našeho ...


Literatura

Oddechová i cynická jednohubka

cynicka lovestory200Edně Nově vyšla před Vánoci v Pointě další kniha, tentokrát útlá knížečka s názvem Cynická lovestory.

 

...

Divadlo

Citové vzplanutí a herecký koncert Hany Maciuchové v Branickém divadle


maciuch 200Zamilovat se lze v jakémkoli věku. A láska může být opětovaná! To je asi největší poselství monodramatu francouzské autorky Noelle Chatelet Žena Vlčí mák. Představení, které uvedlo Branické divadlo, je hereckým koncertem Hany Maciuchové.

Film

Vydejte se Všemi směry

altJaká cesta vede k reportáži? Jak dlouho trvá její příprava a co všechno se musí obětovat? Zřejmě si málokdo z nás dokáže představit, kolik práce stojí za stránkovým článkem v novinách či časopise. O tom, jak trnitá cesta vede k dobře pos...