Praha 15. století byla rozbouřená a konfliktní
Banner

Praha 15. století byla rozbouřená a konfliktní

Tisk

Praha 15 stoleti perexMARTIN NODL patří k našim předním historikům, na jehož myšlenkově objevné knihy o dějích a mentalitě středověku jsme několikrát upozornili. Nyní se zájemci mohou začíst do nejnovějšího Nodlova počinu nazvaného jednoduše PRAHA 15. STOLETÍ. Univerzitní nakladatelství Karolinum se zasloužilo o vydání záslužné publikace, která dokazuje, že i téma již dříve podrobně zpracovávané může vydat smysluplné plody. Vždyť dějinami hlavního města se zabývali početní badatelé, už před více než půldruhým stoletím začal vycházet Tomkův monumentální Dějepis města Prahy, na který Nodl hojně odkazuje. A nezbývá než závidět, s jakou pílí a pracovitostí tehdejší dějepisci - s Palackým v čele - přichystali rovněž přetisky důležitých pramenů. 

Praha 15 stoleti Karolinum

Ve stopách předchůdců

Také Nodl se vypravil v jejich šlépějích: jako přílohu připojil záznamy o udělování měšťanského práva na Starém Městě pražském v letech 1428-1441, samozřejmě dodržující původní latinské znění. Dodával toliko časové upřesnění jednotlivých záznamů, neboť výchozí text používá jako orientaci toliko náboženské svátky bez jejich bližšího určení. A čtenář si může položit otázku, jestlipak ještě dnes žijí potomci těch, kteří v bouřlivém 15. století dosáhli vážnosti i jmění?

Praha 15. století přibližuje v šesti kapitolách soupeření - případně i konflikty - mezi často znepřátelenými pražskými městy, Starým a Novým. Ukazuje, jak Staroměstská radnice fungovala jako místo volby českých králů, přibližuje mocenské struktury a zamýšlí se nad tím, kdo vlastně vládl městu, jak vyhlížela komunální politika. Zabývá se pohrdavým vztahem privilegovaných měšťanů k pouhému městskému obyvatelstvu, jehož ekonomická i politická práva byla silně okleštěná. Autor se rovněž dotýká náboženských konfliktů a vznáší otázku, nakolik se uplatňovala tolerance ohledně vyznávané víry (dlužno podotknout, že ateismus byl sotva myslitelný). Husitské války totiž vynesly do popředí právě věroučné střety namísto dřívějších nacionálních.

Praha 15 stoleti 2

Foto: kniha, Nejstarší pražská veduta z roku 1493 kolorovana pragensie

Půtky byly početné a týkaly se téměř čehokoli

Zajímavé jsou poznatky o dobovém podnikání, jmenovitě ilustrované spory o právo vařit pivo a obchodovat s ním, dotčené osoby se dokonce obracely na samotného krále. Závěrečná kapitola nahlíží do rozhádaného zákulisí při jmenování konšelů obou Měst a jistě ledasco prozrazuje o hájení prestiže, o touze po moci: tudíž bychom neměli být překvapeni ani současnými pletichami v pražském zastupitelstvu, které se čas od času vynoří (mám na mysli pletichy, nikoli zastupitelstvo).

Martin Nodl hojně čerpá z dobových pramenů (respektive jejich přetisků), dopodrobna zná, co všechno na dané téma sepsali jeho dávní i nynější kolegové. Svůj výklad opírá o množství detailů a příznačných jevů, aniž by ztrácel ze zřetele širší, řekněme celospolečenský záběr. Dokládá počínání lidí, jejichž osudy vytáhl z příkrovu zapomnění, všímá si kolektivního snažení například v případě cechů či obecněji podnikatelů spojených týmž zájmem. A také se zamýšlí nad vnějšími projevy mocenského postavení.

Kniha je čtenářsky náročná, ale stojí za přečtení

Praha 15. století předkládá náročnější, od senzacechtivosti oproštěnou četbu. Nodl ji však mnohdy koncipuje přespříliš odtažitě a nezáživně – nejspíš proto, že stati původně vyšly v odborných časopisech a sbornících. Oceníme, s jakou trpělivostí rozmotává složitá přediva často protichůdných zájmů, které ovlivňovaly a znejasňovaly zdánlivě průhledné události; každopádně však zaujme vícevrstevným přiblížením tehdejšího rozvažování. Zpodobní, jak citlivá byla otázka sebeprosazení, cti a důstojnosti. Přitom se kniha obejde bez jediné obrazové přílohy – jen titulní strana reprodukuje výřez ze širšího pohledu na Prahu, který původně vyšel v kronice Hartmanna Schedela, vydané roku 1493 v Norimberku. Výchozí podobu připojuji.

Takže nezbývá než před Martinem Nodlem smeknout pomyslný klobouk, neboť nejen prostudoval, ale hlavně promyslel dávnou, stále však inspirativní minulost, v níž lze nacházet až překvapivé styčné body s dneškem. Lidé se nijak zvlášť nemění, změnám podléhají jen kulisy, v nichž se pohybují.

Praha 15 stoleti 1

Martin Nodl: Praha 15. století. Konfliktní společenství
Vydala Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum, Praha 2023. 306 stran

Hodnocení: 90 %

https://karolinum.cz/knihy/nodl-praha-15-stoleti-29100

Podívejte se na články o knihách Martina Nodla, které u nás již vyšly:Středověk v nás,Plujeme stále na vlnách dějin? 


 
Banner

PřihlášeníRáda bych si zazpívala s Jaroslavem Svěceným

Zpěv ji okouzlil již v dětství. Studium na konzervatoři nevyšlo, touha po zpěvu ale zůstala a nakonec se na základě konkurzu dostala do operetního souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde pak zpívala i v opeře. Po odchodu z angažmá v divadle nadále hostovala. Pak několik let vystupovala v Německu a skandinávských zemích. Po návratu do Čech působila ve finančnictví a nakonec se ke zpěvu Miriam Čížková vrátila. Dnes nejen koncertuje, ale také vede dětský pěvecký kroužek Svět kvítek.

Olomoucká Liška B. je inscenace půvabná a svébytná i díky silné hudební složce

Kdysi jsem viděl v hukvaldském amfiteátru operu Příhody lišky Bystroušky, což na mě natolik zapůsobilo, že jsem se stal milovníkem hudby Leoše Janáčka. Jenomže očekávaná premiéra inscenace nazvaná Liška B., která proběhla v pátek 19. ledna v Moravském divadle Olomouc, je přece jenom jiná písnička. Nicméně i hudební stránka nové inscenace je velmi silná.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Keramika i malba se staly mou velikou láskou, říká výtvarnice Věra Katka Tatarkovičová

tatarkovicova perex"Nádherné obrazy. Vyzařují neskutečnou pohodu a teplo a vy máte pocit, jako by rozzářily celý prostor foyer Domu kultury v Kroměříži. Tvorba olomoucké výtvarnice má neskutečné pozitivní atmosféru..." To jsou názory návštěvníků na n...

Machiavelliho Vladař – cynik nebo realista?

Politika je umění, jak zacházet s mocí, aby se dosáhlo úspěchu. Má se zabývat tím, co je, nikoli tím, co by mělo být. V politice neexistují zcela bezpečné směry, obezřetnost spočívá ve výběru těch nejméně nebezpečných.

Čtěte také...

Pocta českému Edisonovi

frantisek krizik200Před rokem jsme si připomněli 125. výročí první elektrické dráhy v  Čechách, jejímž vynálezcem byl František Křižík. V srpnu téhož roku byla ve stanici metra Křižíkova odhalena replika jím zdokonalené obloukové lampy a od letošn...

Z archivu...


Literatura

Andersenův Starý dům a jiné pohádky

I když je Hans Christian Andersen (1805 – 1875) známý především jako spisovatel pohádek pro děti, na své si určitě v jeho příbězích přijdou i dospělí. Když jsem byla malá a maminka mi předčítala, pohádky dánského vypravěče nebyly zrovna na seznamu mých oblíbených. Byly pro mě moc „bojavé“ a ko...

Divadlo

Anna Karenina ve společnosti drsných motorkářů

karenina 200Jedno z neméně slavných a nadčasových děl Lva Nikolajeviče Tolstého se rozhodli tvůrci nejnovější rock opery přenést do moderního prostředí motorkářského klubu.

...

Film

Baladický příběh o hledání a o naději v předvečer první světové války

Cesta pustym lesemPEJeden z ojedinělých meditativních uměleckých filmů dodnes ohromuje nádhernou kamerou Jaromíra Kačera, podmanivou atmosférou zimní Šumavy i melancholickým projevem herce a písničkáře Vaška Koubka. Střihačem filmu byl jedinečný mistr, nedávno zes...